GEZE - RWA
RWA System
GEZE - E260 N 2/1
RWA System

Yüksek Barok ve İleri teknoloji

Mimarlık Bürosu: IPRO, Dresden

Tarihi bir kilisenin yeniden konstrüksiyonu çerçevesinde GEZE güncel şahıs ve bina koruma gereksinimlerini dikkate alarak, bir RWA sistemi monte etti.

1945 yılındaki bomba saldırısından sonra, enkaz Almanya’nın yeniden birleşmesine kadar, savaşa karşı bir anıt olarak kaldı. 1994 yılında başlayan yeniden inşa çalışmaları, 30 Ekim 2005 tarihinde bir kutlamayla bitirildi.

Frauenkirche’nin tarihi yenilemesinde kullanılan açık renk kum taşının yanı sıra, etkileyici kubbe ve kısmen ulaşılması zor bölümlerdeki pencereler dikkat çekmektedir. Tam da burada, modern bir duman-ısı çekme tesisatının teknik zorlukları ortaya çıkmaktadır. Duman, yangın gazları ve ısının, binada bulunanlara uygun şekilde kaçış imkanı sağlamak ve kurtarma çalışmalarının engellenmemesi için tahliyeyi kolaylaştırmak kaçınılmazdır. RWA sistemleri her zaman üç unsurdan oluşmaktadır: bir açkı mekanizması, bir acil durum kontrol merkezi ve bir yangın butonu.

Asıl görüntünün mümkün olduğu kadar yeniden verilebilmesi için, özel teknik uyum çalışmalarının yapılması gerekiyordu. RWA tesisatları normal olarak 24 V çalışma gerilimiyle çalışır. Yüksek pencerelerdeki tahrik mekanizmalarına, sadece çok uzun hatlarla elektrik verilebilmektedir. İç duvarlarda, sadece minimum seviyede çentiklere yol açacak şekilde hat kesitlerine gerek kalmadı. Bu durum özel bir çözümün hazırlanmasına yol açtı. TÜV ile anlaşmalı olarak, planlama şirketi, 230 Volt ile çalışan bir GEZE RWA sistemine karar verdi.

Üst pencere bölümünde bulunan pencereler GEZE E 206 tahrik mekanizmalarıyla donatıldı. Katlama ve devirme kanatlarının büyüklüğü ve ağırlığı nedeniyle, her birine iki mekanizma yerleştirildi. Pencere kanadına tahrik gücünü aktaran mekanik, bina tasarımına özel bir değer veren FeSA- Fenstertechnik firmasının özel bir üretimidir.

Bütün RWA sistemlerindeki önemli güvenlik konusu, elektrik bağlantısından bağımsız olarak çalışabiliyor olmalarıdır. 24 V sistemlerde, bu durum RWA acil elektrik kumanda merkezine entegre edilen bir aküyle yerine getirilmektedir. Burada 230 V seçeneği uygulandığı için, GEZE acil elektrik kumanda merkezlerinde özel E260 N 2/1 uygulama yapıldı. Komple RWA sistemi, elektrik ağından bağımsız bina elektrik tesisatına bağlandı.