Tarihi mimaride modern RWA-çözümleri

Koruma altındaki binaların kapıları güvenlik ve kontrol fonksiyonları bakımından yeni binalarla aynı gereksinimlere uygun olmalıdır. 1490 ve 1510 yılları arasında Wittenberg’te inşa edilen Luther Kilisesi Duman ve ısı tahliye sistemleri (RWA) bakımından, modern kilit ve kapı teknolojisinin tarihi binalarda kombinasyonuna güncel bir örnektir.

Kilisenin yenilenmesinde, kaçış ve kurtarma yollarının sorunsuz olarak kullanılabilmesi için, kulenin merdiven boşluğunun yangın durumunda dumansız tutulması gereksinimi bulunmaktaydı. Bundan başka kapının soygundan korunmak için, dışarıdan tavan üzerinden sigorta tekniğine uygun olarak sürgülenebilmesi gerekmekteydi. RWA unsurlarının GEZE modern kilit ve kapı teknolojisiyle kombinasyonu bu gereksinimi karşılamaktadır.

Doğal duman ve ısı tahliyesinin güvenli şekilde çalışması için, yeterli boyutlarda giriş ve çıkış alanlarının olması gerekir. Binanın alt kısmında bulunan hava giriş bölümlerinden –termik itme sistemi ile- hava, dumanın yükseleceği şekilde girer ve odanın veya binanın üst kısmında bulunan çıkış alanları üzerinden çekilir. Çekme alanı olarak, kapı pencersiz kulenin tavan çıkışına yardımcı olmaktadır. Yangın durumunda dışarıya doğru açılmakta ve aynı zamanda diğer bir kaçış yolu işlevini de görmektedir. Kapı kilidi, panik fonksiyonu sayesinde, her zaman elle içeriden açılabilen ve bu şekilde bir kaçış kapısı gereksinimlerini yerine getiren kendinden kilitlenen GEZE MLS motor kilidi ile işlemektedir. Alarm bildirimi duman sensörü ya da manüel alarm unsurları üzerinden yapılmaktadır. Alarm durumunda RWA merkezi giriş ve çıkış boşluklarını kontrol etmektedir. Motorlu kilit, alarm durumunda kapı kilidini birkaç saniye içinde boşaltmakta ve kapının açılmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda, kapalı olmayan kapı durumu üzerinden alarm sistemine bir bildirim gitmektedir.

Bir GEZE RWA merkezi ile GEZE Motorlu kilit, GEZE MLS kombinasyonu ve ters yöne monte edilen GEZE TS 5000 kapı kapatıcı sayesinde, bu tarihi binadaki gereksinimler yerine getirilebildi. Bu durum daha hızlı bir duman ve ısı tahliyesi ve güvenli kaçış yolu anlamına gelmektedir.