GEZE Çevre Politikası

Şirketimizin güçlü gelişimi ve büyümesi bize çevreyi koruma konusunda sürekli yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu konuda ürünlerin ve imalat donanımlarının ekolojisinde düzenli bir iyileştirme ve çevre dostu doğal kaynakların kullanımına büyük özen göstermekteyiz. Ürün geliştirmeden, imalata ve satışa kadar en son ekolojik ve ekonomik standartlara uygun olarak çalışmaktayız.
Doğal çevrenin ve gelecek nesiller için yaşam temellerinin korunması GEZE için sosyal sorumluluğun bir parçasıdır.