GEZE Evi

Kaçış ve kurtuluş yollarında güvenlik

GEZE SecuLogic kaçış yolu sistemi

Kurtuluş yolları bina güvenliğinin ve insan güvenliği ile yangına karşı korumada vazgeçilmez bir unsurdur. Binalarda güvenlik teknolojileri için ciddi ve kati yasal düzenlemeler mevcuttur.

GEZE SecuLogic kaçış yolu sistemi modern veri aktarım teknolojisini kompakt bir tasarım şekli ile birleştirmektedir. Her bir bileşenin iletişimi CAN-BUS veri aktarım teknolojisi üzerinden gerçekleşmektedir. Bu teknoloji birden fazla sistem bileşenlerinin birbirleri ile bağlanmasını ve büyük çapta verilerin minimal kablo maliyetleri ile hızlı biçimde aktarımını mümkün kılmaktadır.

Elektriklerin kesilmesi halinde, kesilmeyen bir besleme ünitesi (USV) işletimi sağlamaktadır. Otomatik döner kapı sürücüleri veya bir RWA – temiz hava giriş sistemi ile olan kombinasyonu hareket, engelli ve daha güçsüz insanlara dahi yangın halinde hızlı kaçışı sağlamaktadır.

Kapı kontrol üniteleri tüm kaçış kapılarının açılma ve kapanma işlemlerini güvenli kılıp, izlemektedirler.

Sistem çözümleri bireysel uygulamalar ve çözümler için kaçış yolu tasarımlarıdır.