GEZE Boxer - Integrierte Türschließer für 2-flügelig Türen

Entegre Boxer kapı kapatıcıları – Görünmez işlevsellik

Çift kanatlı kapılar için Boxer

Çift kanatlı kapılar için ISM Boxer sistemi entegre edilmiş mekanik sıralamalı kapanma ayarı mekanizması içermektedir. Kapılar açık konumdayken geçiş kanadı kapatıldığında, sabit kanat kapanana ve sıralamalı kapanma ayarı üzerinden geçiş kanadını serbest bırakana kadar bu kanat bekleme konumunda kalır.

Entegre kapatıcılar

Boxer ISM

Boxer E-ISM

Boxer EFS-ISM

Kapatma gücü

2 - 4 / 3 - 6

2 - 4 / 3 - 6

4

Yangın ve dumandan koruma kapılar için onay

 

 

 

Kapı kanadı genişliği [mm]

1.300 ≤ 2.200 /
1.300 ≤ 2.800

1.300 ≤ 2.200 / 1.300 ≤ 2.800

1.335 ≤ 2.200

Kapı kanadı genişliği [mm], sabit kanat

≥ 540

≥ 540

≥ 540

Kanat ağırlığı [kg]

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130 / ≤ 180

≤ 130

Kanat kalınlığı [mm]

≥ 40 / ≥ 50

≥ 40 / ≥ 50

≥ 50

İşlevler ve ayarlar

Kapatma gücü kademesiz ayarlanabilir

 

 

 

Açılma istikametinde frenleme

 

 

 

Son tokatlama

 

 

 

Kapatma hızı ayarlanabilir

 

 

 

Optik büyüklük göstergesi

 

 

 

Sabitleme mekanizmasının tutucu gücü ayarlanabilir

 , mekanik.

 , elektromekanik.

 

Entegre duman şalter merkezi

 

 

 

Serbest salınım işlevi

 

 

 
(geçiş kanadında)

   evet       hayır       isteğe bağlı