Konular

Etkili bir yangın önleyici tedbir olarak yangından koruma kapıları

Yangının etkileri aşırı derecede yıkıcı olabilir ve yaşamlar ve geçim kaynakları çok kısa bir süre içinde yok olabilir. Yangın önleyici tedbirler yangınların önlenmesine yardımcı olmakta ve çıkmaları halinde onlarla etkin bir şekilde savaşmaktadır. Dolayısıyla, kapı alanlarındaki yangından koruma tedbirleri çok önemli bir rol oynamaktadır: yangından koruma kapıları yangının yayılmasını geciktirir ve bina içindeki insanlara hayat kurtarıcı bir avantaj vermektedir.

Yangından koruma - yangınla etkin bir şekilde savaşınız

İster kamu binaları olsun, ister ofis binaları veya okullar, insanlar binaları öncelikle konfor, işlevsellik, estetik ve emniyet açısından değerlendirmektedir. Özellikle güvenlik teknolojisi üzerine talepler, son yıllarda, başta yangından koruma alanında olmak üzere birçok alanda önemli ölçüde artmıştır.

Binalardaki yangın riski yüksektir ve sadece Almanya'daki rakamlar dahi endişe vericidir:

  • Yılda yaklaşık 200.000 yangın
  • Ortalama 125.000 euro operasyonel yangın hasarı
  • Milyonlarca euro zarara ve yok edici etkilere sebep olan yaklaşık 200 büyük yangın: İşletmelerin yüzde 40'ı felaketin hemen sonrasında ve yüzde 70'i yıl bir yıl içerisinde iflasını ilan etmekte.

Yangınlar korkunç ve öngörülemezdir. Genelde insanları gafil avlar ve büyük hasara sebep olurlar. İşte bu yüzden, bina yangınlarıyla mücadele etmek için hedefli koruyucu önlemler almak gereklidir.

Yangından koruma ne anlama gelir?

Yangından koruma kapıları tesislerin yangından korunmasında en önemli bileşenlerden bazılarıdır.

Teknik tesis yangından koruma aracı olarak yangından koruma kapıları © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Yangından koruma, yangın ve duman oluşmasını ve yayılmasını engelleyen ve bir yangın esnasında kendi kendini kurtarmaya ve etkin söndürme adımları atılmasına olanak sağlayan tüm koruyucu önlemleri kapsamaktadır. İki tür yangından koruma mevcuttur: önleyici ve engelleyici yangın koruma tedbirleri.

Yangın önleyici tedbirlerin temel amacı, acil çıkış ve kurtarma yollarını yangından korumak ve duman girişini engellemektir. Bu, yangın durumunda oluşabilecek hasarın etkin bir şekilde önlenmesine de katkı sağlamaktadır.

Yangın önleyici tedbirler yapısal, teknik ve organizasyonel tedbirlerden oluşur:

  • tüm yapısal yangından koruma tedbirleri yapısal sistemler oluşturulmasını ve ayarlanmasını içermektedir. Malzemelerin bir yangında nasıl davrandıklarına ve bileşenlerin yangına dayanıklılık özelliklerine odaklanırlar.
  • Yangından korumanın teknik sistem yönü ise yangın alarm sistemleri, yangın söndürme sistemleri, duman bacası sistemleri ve yangından koruma kapıları gibi tüm teknik sistemleri kapsamaktadır.
  • Organizasyonel yangından koruma ise yangından koruma görevlileri, yangın bakım görevlileri ve yangından koruma planlarının ve Yangından Koruma Yönetmeliğinin hazırlanmasıyla ilgilidir.


Buna karşılık, engelleyici yangın koruma tedbirleri çıkmış bir yangını etkin bir şekilde söndürmek için alınan tüm tedbirleri kapsamaktadır. Bu, ağırlıklı olarak itfaiyenin görevidir.

Yangın engeli olarak yangından koruma kapıları

Yangından koruma kapıları, yangın önleyici tedbirlerde önemli bir rol oynamaktadır. Kendi kendine kapanan kapıların başlıca görevi, yangının yanma geciktirici veya yangına dayanıklı duvarlardaki açıklıklara girmesini engellemektir. Yangın halinde kapıların güvenli bir şekilde kapanması kritik önem taşımaktadır.

Yangından koruma kapısı direnç sınıfları

Bir yangından koruma kapısının ne kadar süreyle yangına dayanıklı kalacağı, yangın direnç sınıfına bağlıdır. Sınıflamaya şu anda Alman standardı DIN 4102-2 yön vermektedir. Gelecekte ise Avrupa standardı DIN EN 13501-2 ve ürün standardı DIN EN 16034'e göre Avrupa çapında sınıflandırma yapılacaktır. Sonuç olarak sınıfların adları da değişecektir. Şu anda (Eylül 2019), Avrupa düzenlemelerinin ne zaman yürürlük kazanacağı net değildir.

Gelecekte yeni Avrupa kısıtlamaları şöyle olacaktır:

Daha fazla göster Daha az göster

Bina teftiş gerekliliği

Ürün

DIN 4102-5'e uygun kısaltma

DIN EN 16034'e uygun kullanım ve

DIN EN 13501-2'ye uygun sınıflama

Yanma geciktirici, 

sıkıca kapanan,

kendi kendine kapanan

Yangın engeli

T30

EI2 30-SaC...

Yanma geciktirici, 

duman geçirmez,

kendi kendine kapanan

Duman koruması özelliğine

sahip yangın engeli

T30-RS

EI2 30-S200C...

Yüksek ölçüde yanma geciktirici, 

sıkıca kapanan, 

kendi kendine kapanan

Yangın engeli

T60

EI2 60-SaC...

Yangına dayanıklı, 

sıkıca kapanan, 

kendi kendine kapanan

Yangın engeli

T90

EI2 90-SaC...

Yangına dayanıklı, 

duman geçirmez, 

kendi kendine kapanan

Duman koruması özelliğine

sahip yangın engeli

T90-RS

EI2 90-S200C...

Yangına dayanıklılık
120 dakika,

sıkıca kapanan, 

kendi kendine kapanan

Yangın engeli

T120

EI2 120-SaC…

Duman geçirmez, 

kendi kendine kapanan

Duman engeli

RS

S200C...

Yangına dayanıklı cam Yangına dayanıklı cam F90 EI 90

Yangından koruma kapısı sınıflaması, tek kanatlı kapılar (T130-1) ve çift kanatlı kapıları (T30-2) birbirinden ayırmaktadır. Yangın direnç sınıfı seçimi, binanın nasıl kullanılacağına ve kapının takılacağı duvara bağlıdır.

Yangın koruma kapıları yangın bölümlerindeki açıklıkları korumaktadır.

Yangın koruma kapıları yangın bölümlerindeki açıklıkları korumaktadır. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Alman Bina Yasası ve özel bina düzenlemeleri

Yangından koruma kapıları, geçerli Federal Eyalet Bina Yasası ve ilgili özel düzenlemelerinin önerdiği hallerde, yangın engeli olarak takılmalıdır. Acil durumlar, kapıların doğru takılmasının önemini vurgulamaktadır. Doğru yerleştirildiğinde, yangından koruma kapıları, güvenli yangın bölümleri, yani yangının, yanma gazlarının ve ısının hapsolduğu alanlar oluşturmaktadır. Uzunluğu 40 m'yi veya yüzey alanı 1.600 m²'yi aşan odalar, kapılar kullanılarak uygun şekilde yangın bölümlerine ayrılmalıdır.

Yangın halinde yangından koruma kapıları güvenli bir şekilde kapanmalıdır. Bunun için kapı hidroliği, kapı motoru ve sabitleme sistemleri gibi çeşitli teknikler kullanılabilir. Yangın durumunda sistemin güvenilirliği kritiktir ve bu, kapı sahiplerinin, kapı üreticilerinin ve kapıyı monte edenlerin sorumluluğundadır. Kapı sistemlerine doğru bakım yapılması şiddetle önerilmektedir çünkü bu sistemler hayat kurtarmaktadır. Bakım tedbirlerinin belgelenmesi, yangın durumunda yangından korumadan sorumlu olanları da temize çıkarmaktadır.

Planlama, kurulum ve kullanım açısından sıkı taleplere uymak için yangından koruma kapıları gereklidir. Almanya'da gerekli olan kriterler DIN 4102-5 ve DIN EN 1634-1'de tanımlanmıştır.

Dumanın yayılmasını engellemek için yangın engelleri de duman geçirmez olmalıdır. Yangından koruma kapıları sadece ek tertibatla donatılmaları halinde duman geçirmez olacaktır. DIN 18095 duman geçirmeyen kapı kriterlerini düzenlemektedir.

Etkileşim alanındaki emniyet işlevleri

Acil çıkış yollarındaki yangından koruma kapıları için akıllı sistem çözümleri

Acil çıkış yollarındaki yangından koruma kapıları için akıllı sistem çözümleri © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Yangından koruma kapılarının emniyet işlevleri, acil çıkış ve kurtarma yollarında belirli bir çelişkiyle karşı karşıyadır çünkü kilitler, tehlikeli olmayan durumlarda izinsiz erişimi engellemelidir. Bir kişi geçtikten sonra, kapılar bağımsız bir kilitle kapanmalı ve acil durumda binanın hızlı bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlamalıdır. Bunun ideal çözümü, kapı kontrol cihazı, kaçış kapısı kilit mekanizması ve motor kilidi kombinasyonudur.

Bu kombinasyonda, acil çıkış ve kurtarma yollarındaki kapı açılış ve kapanış prosedürleri güvence altına alınmakta ve izlenmektedir. Elektronik bileşenler, acil çıkış yollarındaki kapıları kapalı tutmaktadır. Bir yangın alarm sistemiyle veya elektrik kesintisi durumunda etkin hale gelen kilitleme elemanı, motor kilidi kullanılması durumunda otomatik olarak kilitlenmektedir. Bir yangın alarmı veya elektrik kesintisi durumunda acil çıkış engeli otomatik olarak açıldığından, kapıdan kaçış yönünde geçilebilir: kapı kontrol cihazındaki acil durum butonu kapıyı açmaktadır.

GEZE'nin akıllı sistemleriyle yangın önleyici tedbirler

GEZE, yangın önleyici tedbirler için ayrı emniyet gerekliliklerini tek bir akıllı sistemde bir araya getiren eksiksiz çözümler sunmaktadır. Kapı hidrolikleri, her zaman kapalı olması ve izlenmesi veya en azından yangın durumunda kapalı olması ve izlenmesi gereken kapıların güvenli bir şekilde kapanmasını sağlamaktadır. Ancak, günlük bina kullanımı, kapıların bazı zamanlarda (örneğin, mal taşımak için) açılmasını gerekli kılmaktadır. Bu yangından koruma kapılarını (duman geçirmeyen kapılar) açık tutmak için bir sabitleme mekanizması gereklidir. GEZE'nin her biri özel olarak yangın önleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çok çeşitli sabitleme sistemleri mevcuttur. GEZE sabitleme sistemleri, yangından koruma kapılarını kalıcı veya geçici olarak açık tutmak ve böylece engelsiz erişim sağlamak fakat yangın durumunda güvenli bir şekilde kapatmak için kullanılabilir. FA GC 170 telsiz sistemiyle, mevcut binalara, ek kablolama şemasına gerek duyulmadan, tavan dedektörleri veya kesinti butonları takılabilir.

Yangından koruma kapılarının güvenilir bir şekilde açılması ve kapanması konusunda bir uzman olan GEZE, üstün kaliteli özel çözümler sunmaktadır. Geniş ürün portföyümüz, sabitleme sistemlerinden kapı hidrolikleri, tahrik sistemleri ve kumanda ünitelerine kadar her şeyi kapsamaktadır.

Profesyonel danışmanlık

Yangından koruma yasayla güvence altına alınmıştır ve binaları planlarken başlangıçtan itibaren dikkate alınmalıdır. GEZE uluslararası yangından koruma düzenlemelerine hakimdir ve farklı bina türleri için uzmanlarına sahiptir. GEZE uzmanları, tasarım aşamasında veya proje yönetiminizde sizi desteklemekten mutluluk duymaktadır.

Uygulamaya geçirilen uzman bilgisi

Uygun yangından koruma sağlamak için yangından koruma kapılarını kurarken çok sayıda talep dikkate alınmalıdır. GEZE yangından koruma çözümlerini güvenli bir şekilde bir araya getirmekte ve belgelemektedir. Kurulum şirketlerinin de uygun yangından koruma tedbirlerini uygulaması gerekmektedir.

Tek elden hizmet

Yangından koruma kapılarına düzenli aralıklarla bakım yapılması gerekir. Avrupa'da, yangından koruma kapıları, sadece onaylı personel tarafından kontrol edilebilir. Uzmanlar görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmek zorundadır.

GEZE, yangından koruma kapılarının bakımı ve akıllı sistem çözümleri için doğru adrestir. Yetkin personelin sağladığı düzenli servis ve bakım yangından koruma kapılarının güvenli ve uzun süreli kullanımı için çok önemlidir. GEZE Service, esnek ve bireysel bakım ve servis paketleri sağlamaktadır.