Ürün bilgisi

Çok amaçlı kapılar için güvenilir planlama – GEZE yardım edebilir!

Kapılar tipik olarak çok çeşitli ihtiyaçları karşılamak zorundadır, bu da kapı planlamasını karmaşık bir iş haline getirir. Büyük projelerdeki çok sayıda kapı çabucak kafa karıştırabilir. Doğru kapı çözümlerini saptamak ve ihale için uyumlu teklifler sunmak, deneyimli yapı profesyonelleri için bile zordur. En önemli adım, geçerli bütün ihtiyaçları ve güvenlik işlevlerini olabildiğince erken açıklığa kavuşturmaktır. Sonradan karmaşık kapıları yeniden planlamak veya teknik düzenlemeler yapmak zamana ve paraya mal olup stres yaratabilir. Planlamacılar bu konuda destek için uzmanlara başvurabilirler.

Kapı teknolojisi ve standart gereklilikler çok değişti

Özellikle kamu binalarında, hastanelerde ve alışveriş merkezlerinde kapılardan sıklıkla çok şey beklenir. Örneğin engelsiz erişilebilirlik ve herkesçe kolay kullanılma özelliği sunmalıdırlar. Duman koruması sağlamalı, yangın alarmı durumunda otomatik olarak kapanmalıdırlar. Erişimin kontrol edilmesine yardım etmeli, hırsızlık alarm sistemine veya bina hizmetlerine bağlanabilmelidirler. Duman ve ısı tahliye sisteminin bir parçası bile olabilirler ve yangın durumunda otomatik olarak açılabilmelidirler. Kapı teknolojisinde giderek daha modern, özellikle dijital seçenekler bulunmaktadır. Yapı kanununun öngördüğü gereklilikler, güvenlik teknolojisi ve işlevsel gereklilikler de artmaktadır. Bu da kapıları sadece karmaşık hale getirmez, aynı zamanda zorlaştırır.

Bazen tek bir kapı 50'ye varan özelliği birleştirebilir

GEZE güvenlik uzmanı

Karmaşık kapılar belirgin kurulum sorumlulukları gerektirir

Kabuk inşaatında karmaşık kapılar için kapı açıklıkları: Farklı işlerin genel koordinasyonu kurulum esnasında sıklıkla karşılaşılan bir sorun olabilir. İyi koordinasyon olmazsa, kapı kablolaması tamamlanmadan kalabilir.

Kabuk inşaatında karmaşık kapılar için kapı açıklıkları: Farklı işlerin genel koordinasyonu kurulum esnasında sıklıkla karşılaşılan bir sorun olabilir. İyi koordinasyon olmazsa, kapı kablolaması tamamlanmadan kalabilir.

Mimarlar genellikle kapı planlamasını ele alırlar. Ancak bu, örneğin bir proje için çok farklı taleplerle yüzlerce (veya daha fazla) farklı kapı gerekli olduğunda, çok sayıda işleve ve elektriksel bileşene sahip kapılar için büyük bir güçlük olabilir. Bu durumlarda, koordinasyondan, güvenlik teknolojisinden ve kablolamadan ilk aşamada kimin sorumlu olduğunu belirlemek önemlidir. Aksi halde, kapılar ve bileşenler teslim edilip takılabilir fakat ardından düzgün kablolanmayabilir çünkü bu iş için kimse sorumluluk hissetmez. İnşaat yerinde sonraki bir aşamada düzenlemeleri veya yenileme çalışmalarını tamamlamak pahalı ve vakit alıcı olabilir.

Kapı planlama, istekleri ve talepleri derhal koordine etmeyi ifade etmektedir

Hızlı kapı planlamanın burada büyük yardımı dokunabilir: ideal olarak, mimar, bina sahibi ve kapı uzmanlarıyla birlikte yapılan atölye çalışmaları, planlama aşamasına olabildiğince erken entegre edilmelidir. Bunlar aşağıdaki soruları ele almalıdır: Kapıyı kim, ne zaman ve hangi biçimde kullanabilmelidir? Geçerli yapı mühendisliği ihtiyaçları (yangından koruma, acil çıkış, duman ve ısı tahliyesi) nelerdir? Gürültüden koruma, konfor ve tasarım bakımından neler gereklidir? Bu, farklı tarafların talepleri ve beklentileri arasındaki çatışmaların tanımlanmasına veya bunların büyük teknik harcamalara yol açıp açmayacağının belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin bir kapı özellikle geniş veya uzunsa, kapıyı erişilebilir yapmak veya sıkıca tutturmak çok zor olacaktır. Bu durumda, uzmanlar alternatifler hakkında bilgilendirme yapmalıdır: "Kapıyı farklı şekilde inşa etmeye ne dersiniz? Bu alternatifler teknik gereksinimlerin yerine getirilmelerini daha kolay yapar." Dikkatli planlama, yapım/inşaat aşamasında daha hızlı, daha kolay ve genel olarak daha az pahalı uygulamayı garanti eder.

Kapı listeleri yetersiz bir planlama aracıdır

Kapı uzmanlarına göre, tablo biçiminde kapı listeleri kullanan klasik kapı planlama yöntemleri artık yeterli değildir. Bazı durumlarda, tek bir kapı elliye varan özelliği birleştirebilir. Bununla birlikte, kapı listeleri fizibiliteyi belirleyebilir veya sorumluluklar öngörebilir. Her yeni özellik, teknik bileşenler ve tipik olarak ilave kablolama ekler. Bu, bilindiği gibi elektrik planlamasından sorumlu olmayan mimarın fikirleriyle sıklıkla çatışabilir. Bununla birlikte, elektrik planlamacıları genellikle kapı planlamasında yer almazlar. Mimarlar ve mühendisler için ücret sistemi (HOAI), bu tür işler için ücret almadıklarını göstermektedir. Sonuç olarak, karmaşık kapılar planlamaya hiç dahil edilmemektedir.

"Tamamlanmamış" kapılar bir güvenlik sorunudur

İhale şartnameleri, incelenmemiş kapı listelerine ve eşleşmesi için teslim edilen bileşenlere dayandığında aşağıdaki senaryonun yaşanması ender değildir: Metal işçisi kapıyı takar fakat kablolamaya dokunmaz. Elektrikçi kapıya kablo çeker fakat kabloyu kapı bileşenlerine bağlamaz. Ne de olsa bunlar onların işi değil. Tesisatçı özel talimatları ele alır fakat kapı için genel konsepti anlamaz. Sonuç olarak kapı tam bitmeyebilir ve bina sahibinin beklediği gibi iş görmeyebilir. Bütün bunların nedeni, farklı iş kolları arasındaki koordinasyonun sıklıkla küçümsenmesidir.

Bununla beraber, tamamlanmamış kapılar güvenlik riskleri meydana getirebilir. Genel kapı işlevi test edilmeksizin tekil işlevler test edilmişse bu bir sorun olabilir. Kapı bir yangın durumunda kapanabilir fakat acil çıkış kapısı olarak tekrar açılmayabilir. Veya tehlike durumunda binadaki bütün kapıları merkezi olarak kontrol etmesi gereken yangından koruma sistemi çalışmayabilir. Bu tür teknik sorunları sonradan çözmek için yenilemeler veya başka düzenlemeler gerekebilir. Bu sıklıkla inşaat yerinde gecikmelere, masraf artışlarına veya gelir kaybına yol açar.

Çok amaçlı kapılar için bir başarı faktörü olarak bütün iş kollarıyla birlikte kapı planlama

Bu sorunları önlemenin en iyi yolu, hızlı, ayrıntılı ve ortak kapı planlamasıdır! Kapı planlaması ve uygulamasında müşterilerimizi desteklemek için her zaman kapsamlı danışmanlık sunuyoruz. Tasarım aşaması boyunca teknik bina hizmetleri planlamacısı veya elektrik planlamacısıyla koordinasyon halinde size destek veriyoruz. Ayrıca tüm inşaat aşamalarında metal işçileri, elektrikçiler ve tesisatçılar da dahil olmak üzere bütün paydaşlarla birlikte çalışıyoruz. Gerektiğinde bakımdan, yenilemeden veya yeniden kullanımdan gerektiğinde bertaraf etmeye kadar, portföyümüzle kapının tüm yaşam döngüsünü kapsıyoruz.