GEZE'yle pencere teknolojisini doğru şekilde planlamak

Pencereler modern binalarda giderek artan çeşitlilikte roller oynamaktadır. Doğal havalandırma sağlayarak oda iklimini iyileştirirler, enerji verimliliği bakımından çok önemli bir rol oynarlar ve bir yangın durumunda duman ve ısı tahliyesi sağlar. Bundan başka, hijyen, konfor ve emniyet bakımından projeye özel gereklilikler bulunmaktadır. Planlamacı her şeyin izini kolayca kaybedebilir. Mimarların ve planlamacıların bir iş ortağı olarak, uzmanlarımız planlama ve özel proje yönetiminden kullanıma almaya kadar danışmanlık sunmaya hazırdır.

Pencere teknolojisi çeşitli talepleri karşılamalıdır

Pencereler binalarda giderek önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, planlamacılar ve mimarlar pencereleri planlarken güçlüklerle karşı karşıya gelmektedir. Tasarımsal konulara ek olarak, modern ve yaşanası binalardan istenen ve giderek artan özellikleri karşılayabilecek pencere işlevleri geliştirmeleri gerekir. Yasal yönetmeliklerle uymaları gerekir. İyi tasarlanmış ve güvenli planlanmış pencere sistemleri burada devreye girmektedir.

Çok çeşitli potansiyel kullanımlar: Hangi pencere uygun? 

Şu anda büyük pencerelere, sadece tasarım nedenleriyle de değil, büyük talep bulunmaktadır. Odaların doğal gün ışığıyla dolmasına izin vererek kullanıcılara sıcaklık ve özgürlük hissi vermektedir. Fakat modern pencereler daha fazlasını yapabilecek kapasitedir: Işık girişi, ısı ve ses yalıtımı, soyguna karşı emniyet, artı rüzgara ve yağmura direnç gibi teknik özelliklere ek olarak, havalandırma veya duman ve ısı tahliyesi gibi önemli işlevlere de sahip olmalıdır. Çatı penceresinin mi yoksa bina cephesi penceresinin mi planlandığına bağlı olarak ek kriterler bulunmaktadır. Ayrıca bina türü ve kullanıcı grubu da fark etmektedir. İlk bakışta genellikle çelişkili görünen bu koşullar doğru pencere çözümünün seçilmesini zorlaştırmaktadır.

Pencere planlaması için yasal yönetmelikler

Pek çok kişi bilmez: Güç tahrikli veya otomatik pencereler, Avrupa Makine Direktifi MRL 2006/42/EC'ye göre makinedir. Sonuç olarak, bu pencerelerin sadece imalatçıları için değil, aynı zamanda tasarımcıları, montajcıları ve işletmecileri için de risk değerlendirmesi şartları bulunmaktadır. Belirli teknik koşullara ek olarak, düzenli zorunlu muayeneye tabidirler. Makine imalatçısı, makine için geçerli sağlık ve emniyet gerekliliklerini belirlemek üzere bir risk değerlendirilmesinin yapıldığını temin etmek zorundadır. Bu, planlamacının veya ihale makamının sorumluluğudur. Risk değerlendirmesi, kurulum durumuna, binanın amacına ve kullanıcı grubuna göre yapılır. Örneğin, insanların güç tahrikli pencerelerle bedensel olarak yaralanması riski varsa okullara, gündüz çocuk bakım merkezlerine ve hastanelere en yüksek koruma sınıfı 4 tahsis edilir.

Modern binalarda pencere planlaması karmaşık koşullar barındırır.

Pencere teknolojisi planlanmalıdır, aksi halde maliyetler üzerinde bir etki ile gereksiz stres yaşanabilir

Mimarlar ve planlamacılar pencere kullanımı hakkında önceden ayrıntılı düşünmek zorundadır. Pencere hangi işlevi yerine getirecektir? Kullanım amacı doğal havalandırma mı yoksa duman ve ısı tahliyesi mi olacak? Yoksa ikisinin bir kombinasyonu mu? Hangi pencere türü (yandan menteşeli, pivot açılımlı ya da üstten menteşeli) gereklidir ve hangi açılma yönü kurulum durumuna karşılık gelmektedir? Bundan başka, pencere boyutları, kanat ağırlığı, gereken açılım menzilleri (havalandırma ve duman ve ısı tahliye sistemi), mekanın kullanım amacı ve kullanıcı grupları gibi faktörler bulunmaktadır. Bu parametrelerden biri veya birden fazlası süreç içinde değişirse zaman alıcı yeniden planlama veya yükseltme çalışması gerekebilir. Örneğin, pencerelerin boyutları ve ağırlığı, seçili pencere motoru artık uymayacak biçimde tekrar tekrar hatalı şekilde belirtilmiş veya değişmiştir. Seçili etkinleştirme için güç kaynağı aşırı zayıf olursa da can sıkıcı durum yaşanır. Veya sıkışma önleyici koruma gibi koruyucu önlemler planlamada unutulmuşsa, böylece pencereyi çalıştırmak yasaklanmışsa.

Günlük havalandırma veya yangın durumunda, pencere ürünleri gamı, ışıklıklar için mekanik bağlantı elemanı sistemleri ve doğal hava giriş ve tahliyesi için akıllı tahrik sistemlerinden yangın önleyici tedbirler için çözümlere kadar uzanmaktadır. Bu nedenle, pencerelerin bir binada hangi işlevleri yerine getireceklerini önceden bilmek önemlidir.

Doğru pencere motorunu bulun

Pencereler binalarda önemli işlevleri yerine getirir

Akıllı pencere motorları sayesinde doğal havalandırma

Pencerelerin kilit işlevlerinden biri doğal havalandırmadır. Binaya bağlı olarak, iç mekan havası için özellikler farklı şekilde düzenlenmektedir. Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliğine (EnEV) göre, bütün örneklerde "sağlık ve ısınma için gereken asgari hava değişimi temin edilmelidir". Bu yüzden, mimarlar, daha bina projesi aşamasında hava kalitesini ve termal konforu hesaba katmalıdır. Bu, odadaki CO2 içeriği, sıcaklık, nem ve hava hareketini içermektedir.

Burada güç tahrikli pencereler aracılığıyla doğal havalandırma, akıllı ve kullanışlı bir çözüm sağlamaktadır: sensör veya zaman kontrollü pencere motorları, oda hava kalitesi bozulmaya başlamadan önce pencereleri otomatik olarak açar. Yararları ortadadır: Hava değişimi, oda iklimini iyileştirir. Aynı zamanda, aerosollerden ileri gelen enfeksiyon riski asgariye indirilmektedir. Havadaki düşük CO2 içeriği nedeniyle konsantrasyon gücü iyileştirilmektedir. Bundan başka, pencereler artık manuel olarak açılmak zorunda olmadığından daha az mikrop bulaşmaktadır. Ek yararları: Taleple yönlendirilen otomatik havalandırma hem uzun vadede binanın özünü korur hem de daha az enerji tüketir. Bu yüzden, taleple yönlendirilen havalandırma, özellikle iklime zararsız binalar için giderek önemli hale gelmektedir.

Doğal havalandırma hakkında daha fazla bilgi

Akıllı duman tahliyesi çözümleri yangın durumunda pencereleri açar

Yangında bina içindeki zehirli duman tehlikenin en büyük kaynaklarından biridir. İnsanlar bilincini veya yön duygularını saniyeler içinde kaybedebilir. Dumandan başka, yangında açığa çıkan büyük ısı miktarı binanın yapısını ve dokusunu bozabilir.

Bir duman ve ısı tahliye sistemi yangın durumunda hem insanların hem de eşyaların korunmasına yardımcı olur. Otomatik pencereler duman ve ısı tahliye sisteminin bir parçası olarak önemli bir rol oynar. Bir yangın durumunda, açma motorları ve akıllı duman tahliye çözümleri aracılığıyla zehirli dumanları dışarı yönlendirirler, temiz hava sağlarlar ve böylece yangınla mücadeleyi desteklerler.

Pencere planlama: Proje danışmanlarımız doğru yerde doğru ürünler temin eder

Ne kadar fazla iş kolu kullanılırsa yanlış anlaşılma riski de o kadar büyük olur. Örneğin, pencere teknolojisi söz konusu olduğunda sadece mimarlar değil, aynı zamanda bina cephesi planlamacıları, havalandırma planlamacıları, yangından koruma planlamacıları, pencere veya metal işçileri de sürece dahil olabilir. Bu nedenle, bina sahiplerine, bu iş kollarını koordine etmek üzere GEZE'nin bir proje danışmanını veya teknik/ticari bir danışman tutmaları önerilir. Bunlar planlama desteği verip montajcılara doğru ürünlerin zamanında ulaşmalarını sağlarlar. Aynı zamanda, kurulum ve kullanıma alma boyunca değerli yardım sunarlar.

GEZE burada geniş bir ürün portföyü sunmaktadır:

  • Günlük hava giriş ve tahliyesi için aksam sistemleri ile
  •  otomatik hava giriş ve tahliyesi için tahrik sistemlerinden,
  • güvenli ve hızlı duman ve ısı tahliyesi için temiz hava giriş ve hava tahliye sistemlerine kadar.

Pencere hesaplama aracımız WinCalc ile ihtiyaçlarınıza ve istenen kurulum durumuna uygun olarak pencereleriniz için doğru çözümü bulacağız. Güç tahrikli pencereler planlanmışsa gereken koruyucu önlemleri belirlemek üzere sizinle birlikte bir emniyet analizi gerçekleştiriyoruz. Koruma sınıfı 0'dan 4'e kadar güvenli çözümler sunabiliriz. Örneğin, IQ box Safety modülümüz, bir yabancı nesne fark edilir edilmez pencerenin kapanmasını durduran sensörler kullanmaktadır.

Amacımız yaşanası binaların geliştirilmesini teşvik etmektir. Mimarların ve planlamacıların iş ortağı olarak, ilk aşamadan itibaren doğal havalandırma imkanları, güç tahrikli pencereler için ilgili emniyet hususları ve gerekli bütün koruyucu önlemlere ilişkin danışmanlık sağlıyoruz.

Dr Dominik Landerer, GEZE Ürün Müdürü

GEZE'nin sizi pencere planlamada destekleme biçimi

GEZE bir dizi eşsiz destek hizmeti sunmaktadır. Şantiyedeki proje danışmanlarına ek olarak, geniş çeşitlilikteki araçlardan ve hizmetlerden de yararlanabilirsiniz.

  • Eğitim merkezlerimizde GEZE ürünleri için kapsamlı bir nitelik programı ve uzmanlık konularıyla ilgili seminerler sunuyoruz.
  • WinCalc planlama ve hesaplama aracımız, bir pencerenin sistem tasarımı için bütün karmaşık hesaplamaları yapar
  • YouTube kanalımızda ürünlerimiz için kapsamlı kurulum videoları bulabilirsiniz