Pencere emniyet sistemleri, emniyet analizi ve koruma sınıflarıyla ilgili yararlı bilgiler

Otomatik pencereyle doğal havalandırma kullanışlı ve etkilidir. Bununla beraber, güç tahrikli pencereler, belirli koruma sınıfları gereğince koruyucu önlemler gerektirirler. Güç tahrikli pencereler için risk değerlendirmelerini tamamlama ve kapsamlı pencere emniyet sistemi çözümleri hakkında yararlı bilgileri burada keşfedin.

Otomatik pencereler kontrollü doğal havalandırma gerektirir

Güç tahrikli otomatik pencereler iç mekanın iyi hava hijyenine katkı sağlar.

Güç tahrikli motorlu pencereler makine kabul edilmektedir

Güç tahrikli motorlu pencereler makine kabul edilmektedir

İç mekan alanlarının düzenli havalandırılması – ofislerde, okullarda ve toplanma yerlerinde – sadece koronavirüs pandemisi başladığından beri değil, pek çok insanın günlük yaşamında da önemli bir sorundur. Mimarlar ve planlamacılar özellikle iklime zararsız binalar inşa ettikleri zaman pencereli doğal havalandırmaya ilgi göstermektedir. Bir diğer önemli husus, iç mekanda sağlıklı hava hijyenini sağlamaktır. Güç tahrikli otomatik pencereler bu bakımdan mükemmel bir seçimdir. Bununla beraber, kurulum durumuna bağlı olarak, güvenli çalışmayı güvenceye almak için koruyucu önlemler gerekebilir.

Mimarlar ve planlamacılar için güç tahrikli pencerelerin zorlukları

Açma ve kapama için motor ünitelerinin yer aldığı güç tahrikli pencereler, Makine Direktifi 2006/42/EC uyarınca makine kabul edilir ve buna göre sınıflandırılmaktadırlar. Bu nedenle, güç tahrikli pencere için tekil özellikleri yapım aşamasında belirlemek, kazalardan kaçınmak amacıyla planlama, imalat ve kullanıma alma süreci boyunca tüm bölümler ölçeğinde makinenin yeterli emniyet derecesini koruduğundan emin olmak önemlidir. Makine Direktifi, makine kullanıma alınırken bir risk değerlendirilmesinin yapılmasını öngörmektedir; risk değerlendirmesi, bir pencerenin tehlikeli bir alanda olup olmadığını, herhangi bir risk meydana getirip getirmediğini ve hangi emniyet önlemlerinin uygulandığını analizler.

Bir güvenlik analizini tamamlamak ve doğru pencere emniyet sistemini belirlemek

Zincirli motora sahip otomatik pencere

Otomatik pencerelere farklı koruma sınıfları tahsis edilmiştir.

GEZE olarak, emniyetle ilgili temel hususları belirlemek için emniyet analizini kullanıyoruz: bu, tüm Avrupa'da geçerli Makine Direktifi uyarınca bir risk değerlendirmesi yapma rehberi olarak kullanılabilir. Emniyet analizimiz, belirli kurulum durumuna ve kullanıcı grubuna bağlı olarak, güç tahrikli pencerelerle bağlantılı ne kadar potansiyel tehlikenin dışta bırakılabileceğini veya azaltılabileceğini göstermektedir. Ayrıca makine piyasaya sürülürken gerekli koruyucu önlemlere yönelik potansiyel teknik çözümleri açıklayıp geri kalan riskleri göstermektedir.

Otomatik pencereler için koruma sınıfları nasıl belirlenmektedir?

Risk değerlendirilirken ve güç tahrikli pencerenin emniyeti belirlenirken genelde üç temel nokta göz önüne alınmaktadır:

  • Kurulum konumu: Güç tahrikli pencereler serbestçe erişilebilir mi veya kanatın alt kenarı 2,5 m'den büyük mü?
  • Yerin kullanılma biçimi: Özel korumaya ihtiyaç duyan kişiler (ör. okullardaki veya gündüz çocuk bakımındaki çocuklar) veya emniyetli kullanımla ilgili (ör. toplanma yerlerinde veya perakende yerlerinde olduğu gibi) kendilerine talimat verilemeyen kimseler ilgili yerleri düzenli olarak kullanıyor mu?
  • Etkinleştirme: Çalıştırma otomatik mi, manuel fakat gözle kontrol edilmeksizin mi?

Riski asgariye indirmek üzere sonuç olarak ortaya çıkan koruyucu önlemlerle birlikte bu etmenlere dayalı olarak 0 ile 4 arasında koruma sınıfları belirlenmiştir.

Güç tahrikli pencereler için tehlike bölgeler.

Güç tahrikli pencereler için tehlike bölgeler.

Güç tahrikli pencereler potansiyel tehlikeler meydana getirir mi?

Yapısal koşulları – örneğin kanadın düşme potansiyeli – değerlendirmeye ek olarak, kapanma esnasında tehlikeli bir bölge meydana getirebilecek pencerenin birincil ve tali kapanma kenarlarında sıkıştıran ve kesen noktaları değerlendirmek önemlidir. Bu, okul, çocuk yuvası ve hastane gibi binalar ile toplanma yerleri ve perakende alanları gibi kamuya açık binalarda özellikle önemlidir. Özellikle burada, pencerelerin yanlış veya özensiz kullanımının bedensel yaralanmayla sonuçlanmamasını sağlamak hayati önem taşımaktadır.

Bütün otomatik pencerelerin koruyucu önlemlere ihtiyacı var mı?

Duman ve ısı tahliye sisteminin bir parçası olan ve havalandırma amacıyla kullanılmayan pencereler ile 2,5 metreden yüksekte takılmış pencereler 0 koruma sınıfı alırken başka koruyucu önlemler gerektirmezler.

Havalandırma pencereleri için hangi koruma sınıfları geçerlidir?

Serbestçe erişilebilen havalandırma pencereleri, mekan kullanımının ve etkinleştirme türünün değerlendirildiği değerlendirme grubuna girerler. Koruma sınıfları 1 ve 2, özellikle kullanıcılara güvenli çalıştırmayla ilgili talimat verilebildiği ve böylece potansiyel tehlikelerin değerlendirilebildiği ofislerde ve konutlarda geçerlidir.

Alışveriş merkezlerinde veya toplanma yerlerinde olduğu gibi, pencerelerin güvenli kullanımıyla ilgili talimat verilemeyen kullanıcı grupları ile muhakeme edemeyen insanlar veya çocuk yuvalarında olduğu gibi özel korunmaya muhtaç kişiler, örneğin bina idare sistemi aracılığıyla güç tahrikli pencerenin otomatik etkinleştirilmesinin yanında daha yüksek koruma sınıfları 3 ve 4 gerektirirler.

Koruma sınıfları 3 ve 4, pencere emniyeti için yüksek özellikler gerektirir

Çeşitli parçalar kullanılarak pencere için sıkışma önleyici koruma sağlanabilir.

Çeşitli parçalar kullanılarak pencere için sıkışma önleyici koruma sağlanabilir.

Koruma sınıfı 3'ün koşullarını yerine getiren olası koruyucu önlemler, örneğin ana kapanma kenarının açılım menzilini 200 mm ile kısıtlamayı veya kapanma yönündeki kanat hareketini saniyede en çok 5 mm ile sınırlamayı içermektedir. GEZE'nin pencere motorları, standart olarak koruma sınıfı 3'ü temin edecek şekilde tasarlanmıştır. Koruma sınıfı 4 ile uyumlu koruyucu önlemler gerekliyse bunlar yetkili bir çalıştırmayla Totman emniyetiyle sağlanabilir.

Güç tahrikli pencerelerin tam otomasyonunu temin etmek için IQ box Safety modülüyle kombine edilmiş emniyet sensörleri daha iyi bir alternatiftir: Bu, GEZE 24V IQ windowdrive motorları için temaslı ve temassız algılayıcılarla güç tahrikli pencerelerin kapanma kenarı emniyeti için TÜV tarafından test edilmiş bir çözümdür.

IQ box Safety, kullanıcılar için pencere emniyetini nasıl artırır?

IQ box Safety birincil ve tali kapanma kenarlarında sıkıştıran ve kesen noktaları koruyarak otomatik havalandırma pencerelerinin tüm kullanıcı grupları için güvenle kapanmalarını sağlar. Temassız ve temas algılayıcılar yabancı bir cisim algılarlarsa sıkışma önleyici koruma güvenilir şekilde durur veya kapanma hareketini tersine çevirir. Bu, insanların, ellerin ve parmakların sıkıştırılamayacağı anlamına gelir. Çocukların özel emniyete ihtiyaç duydukları kabul edildiğinden parmak korumaları özellikle okullarda ve çocuk yuvalarında önemlidir.

IQ box Safety’nin diğer avantajları

  • Makine Direktifine uygun azami emniyet
  • EN ISO 13849-1 uyarınca TÜV tarafından test edilmiştir
  • Kolay kurulum ve tak-kullan parametre ayarı: sıkıştır, geçir, işlem tamam
  • Bütün uygulamalar ve çalışma modları için doğru çözüm
  • Doğal havalandırma ve duman ve ısı tahliye sistemleri için uygun. Acil durumda alarmlar önceliklendirilmiştir
  • Emniyet şalteri şeritleri ve optik sensörler için önceden yapılandırılmış 4 sensör girdisi – pencere özelliklerine uygun esnek kombinasyonlar

IQ box Safety ile otomatik pencerelere yönelik çok farklı özellikler için, hatta en yüksek koruma sınıfı 4'ün emniyet özellikleri için bile uygun bir çözüm sunabiliriz.

Dr Dominik Landerer, GEZE Ürün Müdürü

Diğer pencere emniyet ürünleriyle karşılaştırıldığında IQ box Safety'nin sunduğu avantajlar nelerdir?

TÜV tarafından test edilmiş bir çözüm olarak IQ box Safety, EN ISO 13849-1 ve -2 standardını karşılar. Doğal havalandırma alanındaki uygulamalar, ayrıca havalandırma işlevine sahip duman ve ısı tahliye sistemleri (DDIC) için uygundur. Emniyet şalteri şeritleri ve temas algılayıcılara yönelik tak-çalıştır kıskaçlar ve önceden yapılandırılmış dört adet sensör girdisinin yer aldığı üst başlık rayı, tüm sistemin hızlı ve kolay kullanıma almaya imkan tanırken havalandırma ile duman ve ısı tahliye sistemi tasarlandığında yüksek esneklik ve tasarım özgürlüğü sağlamaktadır. 

Planlamacılara, imalatçılara ve işletmecilerine IQ box Safety ile tek elden kapsamlı bir çözüm sunarak koruma sınıfı 4 de dahil olmak üzere farklı pencere türlerinin güvenli şekilde kullanılmasını temin ediyoruz.

Pencere emniyeti hakkında daha fazla bilgi edinin

Yakın gelecekte iklime zararsız binalarda yaşayıp çalışıyor olacağız. Güç tahrikli pencerelerin yardımıyla doğal havalandırma, bu amaca ulaşmada bir yapı taşı olabilir ve mimarlar ve planlamacılar için giderek önem kazanmaktadır.

Dr Dominik Landerer, GEZE Ürün Müdürü

Yaşanası binalar için ileriye yönelik havalandırma konseptleri

Amacımız yaşanası binaların geliştirilmesini teşvik etmektir. Bunu öncelikle binalarda doğal havalandırma konseptlerini uygulamak üzere bina teknolojisiyle hem emniyetin hem de ağ kurmanın ilerletilmesine yardımcı olan yenilikçi ürünlerle yapıyoruz. Mimarların ve planlamacıların bir iş ortağı olarak, ilk aşamadan itibaren doğal havalandırma imkanları, güç tahrikli pencereler için ilgili emniyet hususları ve gerekli bütün koruyucu önlemlere ilişkin danışmanlık sağlıyoruz. Ayrıca başlangıç aşamalarında emniyet risklerini önlemek üzere alternatif çözümler geliştiren müşterilerimiz için bir uzman olarak hareket ediyoruz.

Almanya'nın her yerindeki proje danışmanlarımız bütün ürünlerimizle ilgili olarak projeye özel danışmanlık vermekte, tekil sorunlar için potansiyel çözümler geliştirmek için planlamacılarla birlikte çalışmaktadır.

GEZE olarak, mimarlara ve planlamacılara azami planlama ve tasarım özgürlüğü sunup otomatik pencerelerin güvenli kullanımıyla binalarda yaşam kalitesinin ve konforun artırılmasına yardım etmeyi amaçlıyoruz.

Dr Dominik Landerer, GEZE Ürün Müdürü