Downloads

Downloads

TS 5000 E-ISM

Kapı kapatıcı TS 5000 E-ISM


Her iki taraftan elektromekanik sabitlemeli kapı kapatıcı

Çift kanatlı kapılar için, görünmez biçimde entegre edilmiş sıralamalı kapanma ayarlı TS 5000 E-ISM üstten monte kapı kapatıcı ilave olarak kayar kanal içerisinde yerleşik elektromekanik sabitleme işlevine sahip olup, böylece sabitleme kademesiz ayarlanabilmektedir. Yangın durumunda sabitleme çözülüp, kapı kendiliğinden kapandığı için, yangın ve dumandan kurtarma kapılarında uygulamaya onaylıdır. 


Ürün özellikleri

 • İki adet TS 5000 kapı kapatıcılı ve E- ISM-kayar kanallı sistem
 • İşletim voltajı 24 V DC
 • Entegre mekanik sıralamalı kapanma ayarı ve DIN EN 1155 ‘e uygun çift taraflı elektromekanik sabitleme mekanizması
 • Kanat genişliği 1400 mm’ ye kadar olan çift kanatlı kapılar için
 • Kapının simetrik ve asimetrik olarak bölünme olanağı
 • Kapatma gücü ayarlanabilir EN 2-6
 • Sağ ve sol el kapılar için ayar gerektirmeksizin kullanılabilir
 • Yangın ve dumandan koruma kapıları için (montaj plakalı)
 • Hidrolik son tokatlama ve kapatma hızı ayarlanabilir
 • Entegre edilmiş açılma istikametinde frenleme ve optik kapatma gücü göstergesi 
 • Sabitleme açıcı 80°-130°
 • Tüm işlevler ön taraftan ayarlanabilir


Kapı kapatıcıları

TS 5000
ISM

TS 5000 L-ISM

TS 5000 L-ISM VPK

TS 5000 E-ISM

TS 5000 L-E-ISM

Kapatma gücü

EN 2-6

EN 2-6

EN 2-6

EN 2-6

EN 2-6

Yangın /dumandan koruma kapıları için onaylı

 

 

 

 

 

Kapı kanat genişliği [mm]

1.300 -
2.800

1.360 -
2.800

1.300 -
2.800

1.300 -
2.800

1.360 -
2.800

Dirsek kol / kayar kol

  /  

  /  

  /  

  /  

  /  

İşlevler ve ayarlar

Kapatma gücü kademesiz ayarlanabilir

 

 

 

 

 

Açılış istikametinde frenleme

 

 

 

 

 

Son tokatlama

 

 

 

 

 

Kapatma hızı ayarlanabilir

 

 

 

 

 

Optik büyüklük göstergesi

 

 

 

 

 

Sabitleme mekanizmasının tutucu gücü ayarlanabilir

 ,
mekanik.

 ,
mekanik.

 ,
mekanik.

 ,
elektromekanik.

 ,
elektromekanik.

Entegre duman şalter merkezi

 

 

 

 

 

Serbest salınım işlevi

 

 

 

 

 


     evet        hayır       isteğe bağlı


Aksesuar