Hava besleme sistemleri

Binada bir yangın meydana gelmesi durumunda havalandırma sistemleri gerekli “hava cereyanı”nı sağlamaktadır. Böylece yangın dumanının dışarı çıkması sağlanmaktadır. Bu esnada taze hava girişi ile atık hava sistemleri arasındaki ahenkli çalışma belirleyici olmaktadır. Taze havalandırma motoru ile donatılmış olan açılım türü sayesinde binanın alt kısmından hava girmektedir. Bu boşluklar havanın ısıyla yükselme hareketini güçlendirerek (baca etkisi) duman gazlarının tahliye menfezi tarafından binadan dışarıya çıkmasına olanak sağlamaktadır. GEZE, birbirine adapte edilmiş komple DIT (duman ve ısı tahliyesi) çözümleri sunmaktadır.