Terimler Dizini

Teknik terimlere genel bakış

GEZE teknik terimler sözlüğü, örneğin "erişim kontrolünü" içeren "E" harfinden, örneğin "pencere tahrikini" içeren "P" harfine doğru olmak üzere, kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi alanına yönelik en önemli terim açıklamalarını sunar.

A

Acil çıkış

Acil çıkışlar, kaçış ve kurtarma yolu boyunca bulunan kapılardır.

Acil güç kontrol ünitesi

Eş anlamlı sözcük: Acil güç kaynağı ünitesi

Acil güç kontrol ünitesi, bir güç kesintisi durumunda tam güç kaynağı sağlayan bir elektrikli cihazdır.

Açma kapama kontağı

Bkz. geri besleme kontağı.

Açma kısıtlayıcı

Eş anlamlı sözcük: Açma kısıtlayıcı

Açma kısıtlayıcı, bir kapının belirli bir açıda tutulması işlemini gören, kapı kapatıcıların kılavuz rayına monte edilen bir bileşendir. Kapı açıldığında kayar bloğun açma kısıtlayıcı ile temas içerisine girmesi halinde kapı daha fazla açılmayacaktır. Kapı, bir kapı tutma fonksiyonuna sahip kapılara yönelik olarak açık şekilde bu pozisyonda kalır ve bir sabitleme fonksiyonuna sahip olmayan kapılara yönelik olarak yeniden kapanır.

Açma kolu

Aynı zamanda gündüz ayarı olarak da bilinen açma kolu, elektrikli kilidin mekanik olarak kalıcı şekilde açılmasına yönelik isteğe bağlı bir koldur. Bir kapının bu kol kullanılarak açılması halinde kapı yalnızca yeniden bu kol aktif hale getirildiğinde kilitlenir.

Açma sistemleri

Bir açma sistemi bir pencerenin açılmasına yönelik olarak kullanılan tüm bileşenleri kapsar.

Açma süspansiyonu

Açma süspansiyonu, açılan bir kapının savrulmasını sönümlemek amacıyla kapı hidroliğine monte edilebilen bir tampondur. Kapının savrulma yoluyla çok fazla açılmasını önleyerek kapı arkasında bulunan kişileri, kapı elemanlarını, bitişikteki duvarları ve nesneleri korur.

Ağ bağlantısı

Ağ bağlantısı, bir yapı sistemi içerisindeki tüm teknik bileşenler arasında bağlantıların oluşturulmasını ifade eder. Örneğin KNX gibi tek tip standartların kullanımıyla bileşenler, farklı üreticiler tarafından üretilmiş olsalar dahi bir diğeriyle ağ bağlantısı kurabilir.

Akıllı Bina

Akıllı Bina terimi, yaşam kalitesini, koşullarını ve güvenliğini artıran ve enerjinin daha verimli kullanılmasına imkan sağlayan teknik süreçler ve sistemler ile donatılmış bir yapıyı ifade eder. Bu durum, binanın ağa bağlı ve uzaktan kumandalı cihazlar ve kurulumlarla donatılmasının yanı sıra otomatikleştirilebilen süreçlerin yardımıyla elde edilir.

Akıllı ön cepheler

Akıllı ön cepheler, bina yönetim sistemine dahil edilen ve yapının havalandırılmasını ve iklimlendirilmesini kolaylaştıran otomatik pencere ve kapı elemanlarını gerektirirler.

Aktif kanat

Eş anlamlı sözcükler: hareketli, ana kanat

Birçok kanada sahip olan kapı sistemlerinde, ilk olarak açılan ve son olarak kapanan kanat, aktif kanat olarak bilinir (aynı zamanda: hareketli, ana kanat). Bu kanat aynı zamanda genel olarak kilidi içerir.

Alt tahrik

Alt tahrikler, kapı kanadının alt kenarındaki bir montaj tepsisine monte edilir. Bu montaj tepsisi, menteşe görevi gören bir montaj elemanı üzerindeki kapı kanadına bağlanır.

Ana kapanma kenarı

Ana kapanma kenarı (HSK), kapı freninin karşısında bulunan bir kapı veya pencerenin kenarıdır. Burada takılı olduğu durumda ayrıca ikinci kapanma kenarının karşısındadır.

Antre

Antre, bir yapının dış kapısı ile arkasında bulunan bir iç mekana açılan ek bir iç kapı arasında yer alan küçük bir odadır. İki kapıdan birinin daima kapalı kalması sağlanarak, yapı içerisine soğuk havanın girmesi önlenebilir.

Arayüz modülü

Eş anlamlı sözcük: Ağ geçidi

Arayüz modülü, bir kapı sistemi ile bina otomasyon sistemi arasındaki bağlantısı olmasının yanı sıra bir veri protokolünün diğerine dönüştürülmesidir.

 

 

B

BACnet

BACnet, otomasyon ve kontrol ağlarının inşa edilmesine yönelik açık, nötr bir iletişim protokolüdür. Farklı üreticilerin ürünleri arasındaki iletişimin kolaylaştırılması görevini gerçekleştirir.

Bağlantı kolu

Bağlantı kolu, kapının diğer tarafına bağlı olan kapı hidroliğinin sabit bir karşılığıdır. Hidroliğin çerçeveye takılması halinde bağlantı kolu kapı kanadına veya aksi yönüne takılır. Kapı açıldığında bağlantı kolunun her iki kaldıracı dönüş noktasının karşı tarafında hareket eder.

Baş üstü kapı hidroliği

Eş anlamlı sözcükler: OTS

Baş üstü kapı hidroliği, üst kapı oluğuna bağlı olan bir kapı kapatıcıdır.

Bariyersiz yapı

Bariyersiz yapı ile, kapılar dahil olmak üzere erişim noktaları tasarlanırken ve kurulurken engel ve bariyerlerden kaçınmaya dikkat edilir.

BIM nesnesi

BIM nesneleri BIM aracılığıyla yapıların planlanması, oluşturulması ve yönetilmesi için kullanılan bileşenlerin sanal 3D modelleridir.

Bina güvenliği

Bina güvenliği ifadesi, diğer yandan, yangın veya panik durumunda bir yapının ve yapı sakinlerinin güvenliğini ifade eder. Bu aynı zamanda, tüm yapının veya yapının belirli bir alanının yetkisiz kişilerce zorla girilmesine karşı korunmasını da kapsar.

Bina otomasyonu

Bina otomasyonu (GA), bir yapıdaki gözetleme ekipmanı, kontrol teknolojisi ve optimizasyon ekipmanını içerir. Bu, yapı içerisindeki tüm fonksiyonel süreçlerin önceden tanımlanmış parametreler uyarınca işletilmesini sağlayarak operasyonların ve gözetlemenin kolaylaştırılması görevini gerçekleştirir. Bir yapı içerisindeki tüm teknik birimler birbirine bu amaca yönelik olarak bağlıdır.

Bina yönetim sistemi (GLT)

Bina yönetim sistemi (GLT), yapıların gözetlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kullanılan yazılımı ifade eder. Bina yönetim sistemleri, çeşitli bina otomasyonu sistem görevlerini yürütmek üzere fonksiyonel ağlar olarak kullanılan yapıların içerisindeki kaynak ağları içerir.

Bina yönetim sistemi (GMS)

Bina yönetim sistemi (GMS), bir yapı içerisinde bulunan tehlike bildirimi sistemleri veya iletişim ekipmanları gibi sistemleri kontrol eden, bunların işletimi ve yönetimini kolaylaştıran bilgisayar donanımlı bir sistemdir. 

Bir bağlantı koluna sahip baş üstü kapı hidroliği

Eş anlamlı sözcükler: Bağlantı kollu kapı hidroliği, bir bağlantı koluna sahip baş üstü kapı kapatıcılar

Bir bağlantı koluna sahip baş üstü kapı hidroliği, bir bağlantı kolunu kullanan kapıya bağlı bir kapı kapatıcıdır.

Bir kılavuz rayı bulunan baş üstü kapı hidroliği

Eş anlamlı sözcükler: Kılavuz raya sahip baş üstü kapı kapatıcı

Kılavuz raya sahip baş üstü kapı hidroliği, bir kılavuz rayı kullanan kapıya bağlı bir kapı kapatıcıdır.

Biyometri

Biyometri, fiziksel vücut özelliklerinin ölçülmesine ait çalışmayı ifade eder. Biyometrik süreçler, bir kişinin tanımlanması veya kimliğinin doğrulanması amacıyla erişim kontrolünde kullanılır.

Boru şeklinde çerçeveli kapı

Eş anlamlı sözcük: Boru şeklinde çerçeveye sahip kapı, çerçeveli hareketli kanatlı kapı

Boru şeklinde çerçeveli bir kapı, kapı kanadının dış çerçevesinin bir profile, iç tarafının ise bir dolguya sahip olduğu bir kapıdır. Dolgu, cam, ahşap vb. gibi herhangi bir malzemeden yapılabilir. Boru şeklinde çerçeveli bir kapıda, kilit dolguya değil profile entegre edilir.

Boxer pivot yatak

GEZE boxer pivot yatak, Boxer serisinde bulunan entegre kapı hidroliklerine yönelik bir aksesuardır. Yangın veya duman koruma fonksiyonuna sahip olmayan kapıların, esnek bir açma sınırlayıcı ve/veya mekanik sabitleme fonksiyonu ile donatılmasını sağlar.

Bölme

Eş anlamlı sözcük: Oda ayırma

Bölme, daha geniş bir odanın, kayar duvarlar veya cam sistemlerin yardımıyla daha küçük odalara ayrılması anlamına gelir. Bölümlere ayırma işleminin tasarımı sabit veya değişken olabilir. 

Bölme sistemi

Bölme sistemi, bir odanın esnek bir şekilde bölümlere ayrılabildiği kayar duvar panellerinden oluşur.

C

Cam cephe

Cam cepheler, çoğunlukla camdan oluşan cephelerdir. Örneğin büyük, prestijli yapıların dış yüzeylerinde veya kayar cam duvarlara sahip mağaza vitrinlerinde bulunur.

Cam sistemleri

GEZE’de cam sistemleri, tamamı camlı entegre sistemler, tamamı camla kaplı sistemler ve manuel kayar duvar sistemlerine yönelik genel bir ifadedir.

Ç

Çatı duman boşaltım sistemi

Bir çatı duman boşaltım sistemi dumanı çatı pencerelerinden yapının dışına yönlendirir.

Çift bobin teknolojisi

GEZE’nin çift bobin teknolojisi, elektrikli kilitlere yönelik olarak standart bobinlere kıyasla daha fazla işletim voltajına olanak sağlar. Bu aynı zamanda seçeneklere yönelik çeşitliliği azaltır, böylelikle daha düşük stok maliyetini beraberinde getirir.

Çift hareketli kapı

Çift hareketli kapılar, kendi çerçeveleri içerisinde her iki yönde salınan ve en az 90° açılan kendiliğinden kapanan kapılardır.

Çubuk kilit mekanizması

Çubuk kilit mekanizması, otomatik sürme kapıları kilitlemek için kullanılır. Bu tür bir durumda, bir kilitleme cıvatası ince çerçeveli ISO profil sistemine entegre edilir. Kapının kilitli olması halinde, çubuk yere alçaltılır.

D

Dişli kayış kilidi

Dişli kayış kilidi, otomatik sürme kapılara yönelik olarak kullanılır. Bu çözüm, bir kapının bir güç kaynağı olmaksızın dahi kapalı kalmasını sağlar, ancak kapı bir acil durum anında manuel olarak açılabilir.

Doğal duman ve ısı boşaltımı havalandırma cihazı

Eş anlamlı sözcük: NRWG

Doğal duman ve ısı boşaltımı havalandırma cihazları (NRWG), bir yangın durumunda duman ve gazların yapının dışına yönlendirilmesini sağlar. Bu şekilde düzenlenmiş yapı ürünleri daima ilişkili bileşenleri ile birlikte bir pencereyi ve ilişkili bileşenleri ile birlikte dolgu ve tahrik sistemini içerir.

Doğal havalandırma

Eş anlamlı sözcük: serbest havalandırma

Doğal havalandırma, havalandırma amaçlarına yönelik olarak dış ve iç alan havası arasındaki rüzgar ve/veya sıcaklık farklarından kaynaklanan doğal basınç gradyanlarının kullanılmasını ifade eder. Bu yaklaşım, güç ile işletilen herhangi bir fan kullanmaz.

Doğrudan açıcı

Doğrudan açıcı, pencerelerin açılması için kullanılan çeşitli tahrik tiplerine yönelik genel bir ifadedir. Tahrikler, tahrik hareketinin açılma genişliğine karşı doğrudan uygulanması için ana veya ikinci kapanma kenarına monte edilir. Pencerelerin “açıkta” olduğu varsayılır.

Döner kapı

Eş anlamlı sözcükler: Döner kapı, KDT

Döner kapı terimi, üstten ve alttan bir turnikeye tutturulmuş en az iki kanada sahip kanatlı kapıları ifade eder. Döner kapılar, üst tarafta bir tavan halkası veya bir tavan rayı, kenarlarda ise bir tambur kullanılarak kapatılır. Döner kapılar, bir cereyan koruma sisteminin kurulmasını gerektirmez.

Duman dedektör bağlantı merkezi

Bir duman dedektör bağlantı merkezi, yangın ve dumanın erken algılanmasını sağlayan ve sabitleme mekanizmasına güç sağlayan bir cihazdır. Bir yangın anında, yangın ve dumanı algılar ve sabitleme mekanizmasına giden güç kaynağını keser.

Duman dedektörleri

Duman dedektörleri, örneğin havada var olan yanıcı ürünlerin arasından dumanı algılayabilen ve bir alarm tetikleyen cihazlardır.

Duman geçirmeyen kapı

Duman geçirmeyen kapı, kurulduğunda ve kapatıldığında, dumanın içeriye dolmasını engellemek üzere duman koruma kapanması olarak görev yapan kendiliğinden kapanan bir kapıdır.

Duman koruma kapanması

Duman koruma kapanması, bir odanın kapatılması ve aynı zamanda dumanın yayılmasının engellenmesi görevlerini gerçekleştiren bir kapı, geçit veya sürgüdür.

Duman ve ısı tahliye sistemi

Eş anlamlı sözcük: RWA

Duman ve ısı tahliye sistemi, bir yangın durumunda dumanın yapı dışarısına olabildiğince hızlı bir şekilde yönlendirilmesini garanti altına alarak yangına karşı önleyici koruma sağlar. Tam bir RWA, özel duman ve ısı boşaltım vantilatörleri (RWG), serbest bırakma cihazları, kontrol elemanları, bir güç kaynağı, kablolar ve temiz hava beslemesini içerir.

E

Elektrikli lineer tahrik

Eş anlamlı sözcük: Elektrikli tahrik

Elektrikli lineer tahrik veya kısaca bir elektrikli tahrik, elektrikli motor içeren bir pencere tahrikidir. Bu motor, elektrik enerjisini hareket enerjisine veya daha spesifik olarak bir lineer harekete çevirir.

Elektrikli kapı otomatiği

Elektrikli kapı otomatiği, kilit karşılığı ile birlikte kilit mandalının karşısındaki aksamı oluşturur. Elektrikli kapı otomatikleri, kullanıcının bir kol kullanarak kilit mandalını aktif hale getirmesine gerek olmaksızın kapıyı bir itme gücü yoluyla açar. Bu tertibat, örneğin, erişimin bir erişim yetkisi üzerinden veya bir dahili iletişim sisteminin bir parçası olarak kontrol edildiği bir kanatlı kapı tahrikiyle kullanılır. Elektrikli kapı otomatiği, kapıları otomatik olarak açan bir elektrikli cihazdır. Kilidin karşısında olacak şekilde kapı çerçevesi içerisine monte edilir.

Elektrikli sabitleme sistemi

Elektrikli sabitleme sistemi, kılavuz ray içerisine entegre edilmiş bir sabitleme sistemidir. Manyetik enerji kullanarak çalışır.

Entegre kapı hidroliği

Entegre kapı hidrolikleri, doğrudan kapı kanadına monte edilir, bu, kılavuz rayın yalnızca kapı açıldığında görünür olduğu anlamına gelir.

Entegre kapı kapatma sekansı kontrolü

Entegre kapatma dizi sırası kontrolü (ISM), çift kanatlı kapılara yönelik doğru kapanmayı sağlar. Aktif kanat bekleme konumunda kalırken, pasif kanat kapanır. Aktif kanat ardından aynı zamanda kapanmasını sağlayan kapanma dizi sırasına göre serbest bırakılır.

Entegre tamamı camlı sistem

Eş anlamlı sözcükler: Entegre profilli tamamı camlı sistem

Entegre tamamı camlı sistemler (IGG) ile profil sistemi, dikey ve yatay bileşenlerinin göz önünde olmaması amacıyla en az iki cam panel arasına entegre edilir.

Erişim kontrolü (Zuko)

Erişim kontrolü (Zuko), güvenlik ve emniyet gerekçeleri sebebiyle, bir yapıya yalnızca yetkili kişilerin girmesine izin verildiği anlamına gelir. Erişim kontrol sistemleri yetkileri doğrulamak amacıyla kullanılabilir.

Erişim kontrol sistemi

Erişim kontrol sistemi, erişimin kontrol edilmesine yönelik olarak yapısal, organizasyonel veya personel önlemleri gibi çeşitli önlemleri kapsar. Modern erişim kontrol sistemleri, biyometrik verileri giderek daha fazla oranda kullanmaktadır ve saldırı alarm sistemlerine bağlıdır.

Esnek açma kısıtlayıcı

Esnek açma kısıtlayıcılar ile kılavuz raydaki açma kısıtlaması sabit değil, aksine esnektir. Bu durum, bir yavaşlatma etkisinin meydana gelmesini sağlarken aynı zamanda kapının daha fazla açılmasını engeller.

Etkinleştirme cihazları

Etkinleştirme cihazları otomatik kapıların kontrol edilmesine yönelik bileşenlerdir ve ayarlara bağlı olarak kapının otomatik olarak açılması veya kapanmasını etkinleştirirler.

F

Fotoelektrik bariyer

Fotoelektrik bariyer, bir veya daha fazla ışık demeti içeren bir optoelektronik (optik ve yarım iletken elektronik kombinasyonu) sistemdir. Bu ışık demetlerinden birinin kırılması durumunda, sistem buna neden olan engeli fark eder ve bir elektrik sinyali yayar. Fotoelektrik bariyerler hareket eden nesnelerin temassız olarak fark edilmesi amacıyla kullanılır.

G

GCprofile Therm

Çok gelişmiş bir görünüm için ince çerçeveli tasarıma sahip termal olarak ayrılmış profil sistemi. Yüksek enerji verimliliğine, diğer bir deyişle kışın olası en düşük ısı kaybına veya yaz aylarında soğuk kaybına özel önem verilen kurulum durumları için birebir. Bu profil sistemi aynı zamanda sürme kapı sisteminin sızdırmazlığı için artan gereksinimler olduğunda da kullanılır. Özellikle hava şartlarına maruz kalan dış kapılar ve artan ses yalıtımı taleplerini karşılamak zorunda olan iç kapılar için uygundur.

Gece havalandırması

Gece havalandırması, bir ön cephe (façade = bina cephesi) üzerindeki bir termal fonksiyondur. Bu sistem ile birlikte sıcak iç alan havası, daha serin olan sabah ve gece saatleri sırasında elektrik gücüyle kontrol edilen pencereler üzerinden dışarıya yönlendirilir. Bu türde havalandırma özellikle ofis binalarında önemli bir rol oynar.

Gecikmeli kapanma eylemi

Gecikmeli kapanma, bir kapı hidroliği üzerinde konfigüre edilebilen bir eylemdir. Kapanma hızının hidrolik olarak sönümlenmesi ve kapanma eyleminin sona doğru azaltılması görevini gerçekleştirir.

Geri besleme kontağı (ayrıca: açma kapama kontağı)

Geri besleme kontağı, kapı durumunun belirlenmesi ve iletilmesine yönelik olarak elektrikli kilit üzerinde bulunan isteğe bağlı bir kontaktır. Elektrikli kilit ile kilit mandalı arasındaki teması tanımlar. Kilitli olma durumu ile açık olma durumu arasında bir fark oluşturmaz.

Glass Fittings

Glass Fittings, cam kapılara yönelik özel kıskaçlı bağlantı parçalarıdır.

Gömme kilit

Diğer türdeki kilitlerin aksine, gömme kilitler, kanadın kapanma kenarı üzerinde yalnızca ön yüzün görünür olması amacına yönelik olarak boru şeklindeki bir çerçeveye sahip kapı veya kapı kanadına yerleştirilir. Genellikle bir gömme kilit bir kilit mandalına ve bir cıvataya sahiptir.

Güvenlik teknolojisi

GEZE’de, güvenlik teknolojisi ürün alanı, bir yandan bir yapıya yalnızca yetkili kişilerin girebilmesini sağlayan tüm ürünleri ve diğer bir yandan acil durum anında insanların yapıdan güvenli bir şekilde çıkış yapabilmelerini sağlayan tüm ürünleri kapsar.

H

Hareket dedektörleri

Hareket dedektörü, kapının önündeki hareketi tanımlayan ve sonuç olarak onu açan temassız bir sensördür.

Hava giriş sistemleri

Hava giriş sistemleri temiz havanın dışarıdan bir yapının içine yönlendirilmesine yarar.

Havalandırma

Eş anlamlı sözcük: Havalandırma ve boşaltım

Havalandırma, dışarıdan gelen temiz havanın içerideki havanın yerini almasına olanak sağlamak üzere pencerelerin hedeflenen açılma hareketini ifade eder. Manuel havalandırma, pencerelerin manuel olarak açıldığı sistemleri ifade ederken, otomatik havalandırma ise elektrikli tahrikler aracılığıyla işletilen sistemleri ifade eder. Havalandırma, havanın bir iç alandan dışarı çıkmasının sağlanması ve dışarıdan gelen temiz havanın içeriye yönlendirilmesine yönelik hedeflenen ölçüyü ifade eder.

Havalandırma teknolojisi

Havalandırma teknolojisi, bir yapının odalarını havalandırmaya yarayan pencerelerin manuel veya otomatik olarak açılması ve kapanmasına yönelik tüm çözümleri kapsar.

I

ISO cam

Eş anlamlı sözcük: Yalıtım camı

ISO cam, yalıtım camına yönelik kısaltmadır. ISO cam, üstün ısı yalıtımı (çoklu cam) sunan birden çok kaplı panelden oluşan camı ifade eder. ISO cam konut inşaatında standart bir norm haline gelmiştir.

I.S.T. Kingfix

I.S.T. Kingfix mandallı kilit kılavuzu, ısı yalıtımı ve ses yalıtımına ilişkin daha zorlayıcı taleplere yönelik ek avantajlar sağlar. I.S.T. boyutu Kilit karşılığı vida noktalarından kapağın üst kenarına kadar 12 mm olan Kingfix mandallı kilit kılavuzu, piyasada yaygın olarak bulunan elektrikli kilitlerin boyutlarıyla uyumludur. Yukarıda belirtilen boyutlara bağlı olarak kilit karşılıkları, herhangi bir değişikliğe ihtiyaç olmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. A4000 I.S.T. Kingfix, bu kilit karşılıkları kullanılarak herhangi bir zorluk yaşamaksızın mevcut kapılara uyarlanabilir.

Işık perdesi

Bir aktif kızılötesi ışık perdesi, birçok spot ışıktan oluşur. Zemine doğru geri yansıyan ışık demeti yayarlar. Bir ışık demetinin bir nesne veya bir kişi tarafından kırılması halinde, bu durum, örneğin kapının açılması gibi kapının önceden tanımlanmış bir reaksiyonunu tetikleyerek etkide bulunur. Aktif kızılötesi ışık perdeleri, otomatik kanatlı ve sürme kapıların emniyetini sağlar.

İ

İç mekan iklimlendirme kontrolü

Eş anlamlı sözcük: İç mekan iklimlendirme düzenlemesi

İç mekan iklimlendirme düzenlemesi, bir yapı içerisindeki havalandırmanın akıllı şekilde kontrol edilmesi seçeneğidir. Sıcaklık, nem ve hava kalitesine bağlı olarak pencereler önceden tanımlanmış havalandırma senaryolarına göre otomatik olarak açılır veya kapanır. İç mekan iklimlendirme düzenlemesi ayrıca havalandırma ve duman tahliyesinin kombine edilmesi amacıyla RWA kontrol paneli ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Bir yangın durumunda, RWA kontrol paneli kontrole geçer ve pencereyi istenen güvenli konuma hareket ettirir.

İkinci kapanma kenarı

İkinci kapanma kenarı (NSK), kapı veya pencerenin bağlı olduğu bir kapı veya pencerenin kenarıdır.

İnce kapı üstü pencere açıcısı

Ayrıca şöyle bilinir: İnce kapı üstü pencere makası, bkz. kapı üstü pencere açıcısı

İnce kapı üstü pencere açıcısı, kapı üstü pencerelerini açmak veya kapatmak amacıyla kullanılan bir bağlantı parçasıdır. Makaslar, bir çekme çubuğu ile aktif hale getirilir ve işletim kuvveti çeşitli mekanik bağlantılara yönlendirilir. İnce kapı üstü pencere açıcısı, son derece düz bir tasarıma sahip bir kapı üstü pencere açma sistemini ifade eder. Makasların ve çubuk tertibatının düz tasarımı, pencere kanadının üzerinde ve yanında minimum alan ihtiyacını gerektirir.

K

Kablosuz program

GEZE kablosuz programı, otomatik kapılar için mevcut olan, kapının uzaktan kumandayla kablosuz olarak çalıştırılmasına olanak sağlayan tüm uzaktan kontrolleri ifade eder.

Kaçış yolu

Bir yapı içerisindeki kaçış yolları, acil bir durumda veya bir panik anında (örneğin yangın), yapı sakinlerinin yapıyı hızlı ve güvenli bir şekilde terk etmelerine yönelik bir acil çıkış yolu sunar. Ek olarak bunlar ayrıca yapı sakinlerinin kurtarılmasını kolaylaştırmak üzere tasarlanır.

Kaldıraç kilit

Kaldıraç kilitler, bir acil durum anında kapıların normal akışın aksi yönünde açılması gerektiğinde kullanılır. Bu tür bir kilit için dış kol, panik fonksiyonu acil durum çıkış akışı yönünde aktif hale getirilirken kilitleme mekanizmasından ayrılır. Bir erişim kontrol sisteminden karşılık gelen bir sinyal verilmesi halinde, dış kol, kapının acil çıkış akışı yönüne karşı açılabilmesi amacıyla kalıcı olarak veya belirli bir süreliğine serbest kalır.

Kanatlı kapı

Eş anlamlı sözcük: Salınımlı kanatlı kapı

Kanatlı kapı, kanadın kapı çerçevesinin boylamasına kenarlarından birine bağlandığı bir kapıdır. Bu durumda döner aks dikeydir. Kanatlı kapılar, çift hareketli ve tek hareketli kapılar olarak tasarlanabilir.

Kanatlı kapı sistemi

Kanatlı kapı sistemi, birçok kanada sahip kanatlı kapıların otomatik olarak hareket ettirilmesi görevini gerçekleştiren bir sistem çözümüdür.

Kanatlı kapı tahriki

Kanatlı kapı tahrikleri, kanatlı kapılarının otomatik olarak açılması ve kapanması amacıyla kullanılır.

Kapı freni

Kapı freni, bir kapının kapanma hareketini yavaşlatmaya yarayan bir ekipman parçasıdır.

Kapı hidroliği

Kapı hidroliği, açılan kapının, otomatik ve güvenli bir şekilde yeniden kapanmasını sağlayan bir ekipman parçasıdır.

Kapı kanadı

Eş anlamlı sözcük: Kapı kanadı

Kapı kanadı, kapının hareketli parçasıdır.

Kapı kanadı kurulumu

Eş anlamlı sözcük: Kanat montajı

Kapı kanadı kurulumunda, kapı hidroliği kapı kanadına, kılavuz ray veya bağlantı kolu ise kapı çerçevesine takılır.

Kapı tahriki

Kapı tahrikleri, kanatlı ve sürme kapıları otomatik olarak hareket ettirmek için kullanılan motorlardır.

Kapı teknolojisi

GEZE’de, kapı teknolojisine ait ürün alanı, kapı hidroliği sistemlerinikayar bağlantı parçaları sistemlerini, GEZE ActiveStop’u ve manuel kayar duvar sistemlerini içerir.

Kapı tutma mıknatısı

Eş anlamlı sözcükler: tutma mıknatısı, elektrikli tutma mıknatısı

Kapı tutma mıknatısı, yangına dayanıklı kapıların açık tutulması amacıyla tasarlanan sabitleme mekanizmalarıdır. Bunlar kılavuz raya entegre değildir. Kapı kanadına monte edilirler. Bunlar ile manyetik karşılık arasında kapının açık tutulmasını sağlayan manyetik bir çekim vardır.

Kapı üstü penceresi

Kapı üstü penceresi, düz veya hafif eğimli bir çatılı odanın tavanındaki bir pencereyi ifade eder. Genellikle geniş alan veya salonlara monte edilirler ve normal pencerelerin kullanılamadığı dış duvarlara sahip odalarda kullanılırlar. Kapı üstü penceresinin birinci görevi odayı havalandırmaktır.

Kapı üstü penceresi açıcıları

Eş anlamlı sözcük: İnce tip kapı üstü penceresi açıcısı

Kapı üstü penceresi açıcısı, kapı üstü pencerelerini açmak veya kapatmak amacıyla görev yapan bir bağlantı parçasıdır. Makasları ve bir çekme çubuğunu içerir. Kapı üstü penceresi, sırayla çekme çubuğu üzerinden hareket ettirilen makasların kullanılması yoluyla hareket ettirilir.

Karşıt menteşe kenarı

Bir kapının karşıt menteşe kenarı, kapının, menteşenin bulunduğu yere karşıt konumdaki kenarıdır.

Katlanır kapı

Katlanır kapılar, mafsallı menteşeler ile bağlanan iki veya daha fazla kanattan oluşur. Bu kanatlar, bir zikzak (veya etkili bir şekilde katlanmış) şekli oluşturmak üzere birlikte itilebilirler.

Kayar bağlantı parçası sistemi

Eş anlamlı sözcük: Kayar bağlantı parçası

Kayar bağlantı parçası sistemi, gerektiği üzere bir kızak, makaralı taşıyıcı, süspansiyon cıvatası, süspansiyon, zemin kılavuzu ve bir uç durdurucu veya SoftStop (yumuşak durdurma) içeren sürme kapıların açılmasına yönelik bir sistemi ifade eder. Kayar bağlantı parçası sistemi, kapıların ve pencerelerin açılması ve kapanmasını kolaylaştıran, genellikle metalden yapılmış örneğin menteşeler ve kilitler gibi bileşenlere yönelik genel bir ifadedir.

Kayar duvar

Kayar duvar, üst ve alt kenarlarındaki raylar boyunca uzanan ve panellerin bir odanın etrafında hareket etmesine imkan sağlayan hareketli bir duvardır. Kayar duvar sistemleri aynı zamanda geniş bir odanın daha küçük alanlara bölünmesi amacıyla kullanılabilir.

Kesinti güvenliği

Güç kesildiğinde, kesinti güvenlikli bir elektrikli kapı otomatiği açılır ve uzun süreli işletimde kilitlenir. Güç kesintisi durumunda, elektrikli kapı otomatiği karşılık gelen kilit mandalını açar ve serbest bırakır. Kesinti güvenliğine karşılık olarak kesinti emniyetli çalışma mevcuttur.

Kesinti emniyetli elektrikli kapı otomatiği

Kesinti emniyetli elektrikli kapı otomatiği, akım almadığında kilitlenir. Elektrikli kapı otomatiği, güç yeniden sağlandığında açılır. Doğru akım ile aktif hale getirmenin aksine alternatif akımlı işletim yoluyla aktif hale getirme sırasında bir uğultu sesi duyulabilir. Kesinti emniyetine karşılık olarak kesinti güvenliği versiyonu mevcuttur.

Kılavuz rayı

Kılavuz rayı, kapının diğer tarafına takılan kapı hidroliğinin sabit bir karşılığıdır. Hidroliğin çerçeveye takılması halinde bağlantı kolu kapı kanadına veya aksi yönüne takılır. Kapı açıldığında bir kayar blok ray üzerinde hareket eder.

Kilit

Eş anlamlı sözcük: Kapı kilidi

Kilit, bir kapıyı kapalı tutma görevini gerçekleştiren ve yetkisiz kişilerin açmasını engelleyen, genellikle bir anahtar ile aktif hale getirilen bir ekipman parçasıdır.

Kilit karşılığı

Kilit karşılığı, kilit mandalına yönelik girintilere ve mevcut ise bir kapı kilidinin cıvatasına sahip bir karşılıktır. Bileşenlerin aşınmaya ve yıpranmaya karşı korunması için, kapı çerçevesine bu bileşenlerin karşılığı olarak monte edilir. Örneğin, düz kilit karşılıkları ile açılı kilit karşılıkları arasında ayrım yapmak gerekir. Düz kilit karşılıkları çok çeşitli durumlarda kullanılabilir. Ahşap ve çelik çerçevelerin yanı sıra plastik çerçeveler ve alüminyum maskeleme çerçevelerine yönelik olarak kullanılırlar.

Kilitleme sistemi

Kilitleme sistemi, bir pencerenin kilitlenmesine yardımcı olan tüm bileşenleri ve aynı zamanda birkaç farklı kapatma silindirinin ve bunların ilişkili anahtarlarının birbirine bağlandığı bir kurulumu ifade eder.

Kilitleme tahriki

Kilitleme tahriki, pencereleri kilitlemek üzere kullanılan bir tahriktir. Çoğu durumda bu bir elektrikli lineer tahriktir.

Kilitli kapı sistemi

Eş anlamlı sözcük: Turnike sistemi

Kilitli kapı sistemi, bir seferde yalnızca bir kapının kapatılacağı şekilde kontrol edilen iki kapılı bir dizilimi ifade eder. İç kapı, arkasında bulunan odanın yeterince korunması için gereken güvenlik özelliklerini içerir.

Kilit mandalı kılavuzu

Mandallı kilit kılavuzu, kapının açılma davranışının geliştirilmesine yönelik bir seçenektir. Kilit mandalının kilit karşılığı seviyesinde yönlendirilmesi, düz kapanan kapılarda dahi bükülmeyi önler.

Köşebent kapatma sacı

Köşebent kapatma sacı çoğunlukla ahşap çerçevelerde kullanılır.

L

Lamine emniyet camı

Eş anlamlı sözcükler: Emniyet camı

Lamine emniyet camı (LSG), adını parçalanmaya karşı dirençli ve elastik bir polimer folyo ile bağlanan iki veya daha fazla düz cam panel kombinasyonundan oluşmasından alır. Bu kombinasyon, kırılma direnci, folyoya yapıştıkça cam parçalarının neden olduğu yaralanma riskinin azalması ve büyük ölçüde artan ses yalıtımı gibi önemli güvenlik özellikleri sunar.

Lazer tarayıcı

Bir lazer tarayıcı, lazer teknolojisi kullanarak otomatik kanatlı kapıların emniyet fonksiyonunu sağlayan bir sensördür.

Lento

Lento, yatay olarak veya yatay alttan görünümlü şekilde tasarlanabilen bir duvar açıklığı kaplamasını ifade eder.

Lento monteli dedektör

Lento monteli dedektör, lentoya bağlı olan duman dedektörü, termal dedektör vb. gibi tüm dedektörlere yönelik genel bir ifadedir.

Lineer sürme kapı

Bir lineer sürme kapıda, kapı kanatları, köşe sürme kapılar ve eğimli sürme kapıların aksine yatay bir hat boyunca kayar.

M

Makaralı kayar bağlantı parçası

Makaralı kayar bağlantı parçası, bir kızak ve bir makaralı taşıyıcıya bağlı olan bir kayar bağlantı parçasıdır. Kapı bağlantı parçasının hareketi, aynı zamanda kapının ağırlığını destekleyen makaralar aracılığıyla gerçekleştirilir.

Makas tahriki

Bir makas tahriki, bir çift makası açan lineer pencere tahrikidir. Pencere, makasın açılma hareketi aracılığıyla açılır.

Mandallama eylemi

Mandallama eylemi, kapı tamamen kapanmadan kısa bir süre önce mandallanarak kapanabilmesi amacıyla mandallama hızını nötralize eden bir kuvvettir. Bu, olası herhangi bir direncin, kapanma döngüsünün tamamlanmasından kısa bir süre önce, kapanma eyleminin hızlanmasıyla düzeltilmesini sağlar.

Manyetik karşılık plakası

Manyetik karşılık plakası, kapı tutma mıknatısının karşılığıdır. Mıknatısın karşı yönüne monte edilir. Kapı tutma mıknatısı ile manyetik karşılık plakası arasında kapının açık tutulmasını sağlayan manyetik bir çekim vardır.

Manuel havalandırma sistemleri

Manuel havalandırma sistemleri, pencerelerin, örneğin kapı üstü penceresi açma sistemleri veya dirsekli dönüş ve eğim bağlantı parçalarında olduğu üzere otomatik olarak değil manuel olarak açıldığı sistemlerdir.

Manuel kayar duvar sistemi

Eş anlamlı sözcük: MSW - manuel sürgü duvar sistemi -

Manuel kayar duvar sistemi, kayarak açılabilen birçok kapı kanadını içerir. Kanatların hareket ettiği bir ana eksenden ve sistem açıkken depolandıkları bir kümeleme alanından oluşurlar.

Masif kanatlı kapı

Masif kanatlı bir kapıda, kapı kanadının tamamı boru şeklinde çerçeveli kapıların aksine aynı malzemeden yapılır.

Mekanik kapı tutma cihazı

Mekanik sabitleme, mekanik sabitleme ünitesi ve sabitleme kolları bileşenlerine yönelik genel bir ifadedir.

Menteşe

Eş anlamlı sözcük: kapı menteşesi, kapı freni

Menteşe, çerçeveyi kanada bağlayan kapının parçasıdır.

Menteşe kenarı

Bir kapının menteşe kenarı, kapının, kapı bağlantılarının monte edildiği ve görünür olduğu kenarıdır.

Modüler sabit panel profili

Eş anlamlı sözcük: Sabit panel profili sistemi

Modüler sabit kanat profili, cam kelepçe aksesuarı üzerindeki cam bağlantı parçalarına ait bir bileşendir. 8, 10 ve 12 mm cam kalınlığına sahip ESG panellerinin dikey ve yatay kenarları için tamamı camla kaplı duvarların inşa edilmesini sağlar.

Motor kilidi

Motor kilidi, bir elektrikli motor kullanarak kilitleme ve kilit açma fonksiyonunu gerçekleştiren kilittir.

O

Otomatik kilitlenir panik kilidi

Eş anlamlı sözcük: SVP

bkz. panik kilidi.

Otomatik kapı

Eş anlamlı sözcük: otomatik etkinleştirilen kapı

Otomatik kapılar, kapıları açan ve kapatan bir otomatik tahrikle donatılmıştır.

Ö

Ön cephe

Ön cephe, görünen yapı kılıfının tasarlanan dış yüzeyini ifade eder.

Ön kapı paketi

GEZE ön kapı paketi, özel konutlar ve apartman binalarının ön kapılarına yönelik bariyersiz bir çözümdür. Bir otomatik salınımlı kapı tahriki, bir erişim kontrol sistemi, bir çok noktalı kilitleme mekanizması ve gerekli olan tüm kablo donanımları ve kablo kanallarını içermektedir.

P

Panik kilidi

Panik kilidi, kapıyı kilitleyen ancak aynı zamanda kapının istendiğinde dışarıdan açılmasına imkan sağlayan bir cihazdır. Tehlike durumunda veya panik durumlarında, sakinler bu kapıdan herhangi bir engelle karşılaşmadan kaçabilirler.

Panik bar kolu

Panik bar kolu, tüm kapı kanadı çevresinde dolaşan yatay bir dokunmatik koldur. Örneğin bir insan topluluğunun kapıya yığılması gibi panik durumlarında, basarak kolay bir şekilde aktif hale getirilebilir.

Panik kapısı

Bir panik kapısı, yetkisi bulunmayan kişilerin yapıya girişini engellemek üzere normal koşullar altında kapalı olan bir kapıdır. Bir panik durumunda, önceki talimatlara gerek olmaksızın kaçmak isteyen insanlar tarafından açılabilir. Bu kapı bir acil çıkış görevi görür.

Pasif kanat

Eş anlamlı sözcükler: İsteğe bağlı kanat

Birden fazla kanatlı kapılarda, aktif kanat hareket ederken kapalı kalabilen kanat, pasif veya isteğe bağlı kanat olarak adlandırılır. Pasif kanadın açılması her zaman yalnızca aktif kanat açıldıktan sonra gerçekleşir. Kapatırken ilk olarak pasif kanat kapatılmalıdır.

Pencere çerçevesi

Bir pencere çerçevesi pencerenin sabit parçasıdır.

Pencere güvenlik sistemi

Pencere güvenlik sistemleri, bir otomatik pencerenin sıkıştıran ve kesen kenarlarının neden olduğu tehlikeleri en aza indirmeye yarar.

Pencere kanadı

Bir pencere kanadı pencerenin hareketli parçasıdır.

Pencere teknolojisi

GEZE’de pencere teknolojisi alanı, örneğin kapı üstü penceresi açıcıları, elektrikli cam tahrikleri ve duman ve ısı tahliye sistemleri gibi manuel şekilde havalandırılan yapılara yönelik olarak üretilen ürünleri kapsar.

Perakende

GEZE’de perakende, öncelikle mağaza vitrinleri ve mağaza ön cephelerinin tasarımını ifade eder.

Pervaz

Eş anlamlı sözcük: Üst eşik

Pervazlar bir duvardaki dikey kesik yüzeylerdir. Kapı ve kapı açıklıkları için kullanılan açıklığın iç duvar yüzeylerini oluşturur.

Pistonlu motor

Ayrıca şöyle bilinir: Elektrikli pistonlu motor

Pistonlu motor, pencerelerin açılması ve kapanması amacıyla kullanılan bir tahriktir. Hareket bir mil vasıtasıyla gerçekleştirilir.

R

Radar

Radar (radyo dalgalarıyla yer ve mesafe belirleme), radyo frekansı aralığındaki elektromanyetik dalgalara (radyo dalgaları) dayanan çeşitli tanıma ve yer tespit etme prosedürleri ve cihazlarını ifade eden bir terimdir. GEZE’de radar fonksiyonel ilkesi hareket dedektörleri alanında kullanılır.

Radar hareket dedektörü

Radar hareket dedektörü, radar teknolojisinin temelinde çalışan bir hareket dedektörüdür. Otomatik kapıları aktif hale getirme görevi görür.

RC2

RC, Direnç Sınıfının kısaltmasıdır. Direnç Sınıfı, bir ürünün zorla girmeye çalışan belirli türde bir saldırgana karşı ne kadar dayanacağını belirtir. RC2, bir bileşenin tornavida, pense ve levye gibi basit aletleri kullanarak kapalı ve kilitli bileşeni kırmaya çalışan fırsatçı bir suçluyu 3 dakika boyunca önleyeceği anlamına gelir.

RWA - duman ve ısı tahliye sistemi - kontrol paneli

RWA - duman ve ısı tahliye sistemi - kontrol paneli, aynı zamanda elektrik kesintisi durumunda da pencere tahriklerine elektrik sağlayan ve pencereleri aktif hale getiren bir acil durum güç kaynağı ünitesidir.

S

Sabitleme mekanizması

Eş anlamlı sözcük: Sabitleme cihazı

Sabitleme mekanizması, sabitleme sisteminin bir bileşenidir. Bu cihaz, elektrik gücüyle tetikleninceye kadar, tanımlanan veya seçilen bir açıda kendiliğinden kapanan bir yangın/duman geçirmeyen kapının açık kalmasını sağlar.

Sabitleme sistemi

Sabitleme sistemi, aksi durumda erişilebilirliği kolaylaştırmak üzere açık tutulan yangından koruma kapatıcılarını kapatma görevini gerçekleştiren, bir yangın anında kullanılan ekipmanı ifade eder. Bir yangın durumunda, kapı hidroliğinin fonksiyonu kontrollü bir şekilde devre dışı bırakılır ve yangından koruma hidroliğinin otomatik kapanma fonksiyonu tetiklenir. Sabitleme sistemi, en az bir serbest bırakma mekanizması, bir yangın dedektörü, bir sabitleme sistemi ve bir güç kaynağından oluşur.

Sensörler

GEZE’de, sensörler sensör teknolojisine bağlı tüm aktif hale getirme cihazlarını kapsar.

Serbest salınımlı kapı hidroliği

Serbest salınımlı kapı hidrolikleri, bir serbest salınım fonksiyonuna bağlı kapı kapatıcılardır.

Serbest salınım fonksiyonu

Kapı hidroliklerindeki serbest salınım fonksiyonu, örneğin günün ilk işi olarak daha önceden tanımlanmış bir açılma açısına getirilmiş olması halinde kapının açılma veya kapanma yönünde direnç ile karşılaşılmaksızın kullanılmasını sağlar. Aynı zamanda kapı, güç kaynağı kesilir kesilmez kontrollü bir şekilde kapı hidroliği aracılığıyla kapanır. Bu durum, kapının engelsiz kalmasını sağlarken tüm yangın güvenliği önlemleri ile uyumluluk sağlanmasını mümkün kılar.

Sertleştirilmiş emniyet camı

Eş anlamlı sözcük: ESG

Sertleştirilmiş emniyet camı, cama daha fazla şok ve darbe direnci kazandırmak için özel bir proses kullanılarak ısı işlemi uygulanmış tek bir panelli camdan oluşur.

Soyguna karşı emniyet

Soyguna karşı emniyet, zorla girme girişimlerini engellemeye yarayan bileşenleri kullanan yapıları karakterize eder.

Sürme kapı

Sürme kapı, kendi seviyelerinde bir açıklık boyunca hareket eden bir veya daha fazla yatay olarak hareket eden kapı kanadını içerir.

Sürme kapı sistemi (otomatik)

Sürme kapı sistemi, otomatik olarak hareket eden birden fazla kanatlı kapılara yönelik bir sistem çözümüdür.

Sürme kapı tahriki

Sürme kapı tahrikleri, sürme kapılarının otomatik olarak açılması ve kapanmasına yönelik olarak kullanılır.

T

Tamamı camlı sistem

Tamamı camlı bir sistem (GGS), her biri tekli bir cam bölmeden oluşan bir kapının, bir sabit panelin veya bir kapı üstü penceresinin yalnızca üst ve alt kısımlarında bir çerçeveye sahip olduğu, kenarlarında sahip olmadığı yapıları ifade eder.

Tek hareketli kapı

Eş anlamlı sözcük: Kanatlı kapı

Tek hareketli kapı, kapı kanatlarının bir kenar üzerine bağlandığı bir kanatlı kapıdır. Kapı menteşeleri bu kenar üzerindeyken kilit karşı kenar üzerinde bulunur. Tek hareketli kapılar en yaygın kullanılan kapı türüdür.

Teleskopik kapı

Eş anlamlı sözcük: Teleskopik kapı

Teleskopik sürme kapılar, kanatların paralel kızaklar boyunca yönlendirildiği kapılardır. Bu, kapı kanatlarının açılması için gereken alanın kapının açılma genişliğinden daha küçük olabileceği, böylelikle alandan tasarruf sağlanacağı anlamına gelir.

Termal dedektör

Termal dedektörler, belirli bir maksimum sıcaklık aşıldığında veya hızlı bir sıcaklık artışı olduğunda bir alarmı tetikler.

Termal olarak ayrılan profil sistemi

Termal olarak ayrılan bir profil sistemi, iç ve dış alüminyum profilinin bir plastik ağ aracılığıyla ayrıldığı bir profil sistemidir. Plastik, alüminyuma göre daha düşük bir termal iletkenliğe sahip olduğundan daha az ısı kaybı yaşanır, böylelikle enerji verimliliği artırılır.

Transom (kapı üstü bölmesi) kurulumu

Transom (kapı üstü bölmesi) kurulumu, kapı kapatıcının kapı çerçevesine takılmasını ve kılavuz rayın veya bağlantı kolunun kapı kanadına takılmasını ifade eder.

T-stop kılavuz rayı

T-stop kılavuz rayı, esnek açma kısıtlamasına sahip bir kılavuz rayıdır. Kayar bloğun açılma sırasında ittiği, kapının açılması işlemini yavaşlatan bir sönümleme malzemesini içerir. Bu kılavuz rayı, zemine monte edilen kapı durdurucularını gereksiz kılar.

Turnike

Turnike, insanları erişim noktası üzerinden birer birer yönlendirmek üzere kullanılan bir sistemdir. Bu örneğin, geçiş yapmak isteyen her bir kişinin yetkisinin doğrulanması gerektiği durumlarda erişim kontrolüne yönelik olarak gerekli olabilir.

Tutucu mıknatıs

Tutucu mıknatıs, acil çıkış sistemlerindeki yangına dayanıklı kapıları kapalı tutan bir bileşendir.

V

Varlık dedektörleri

Varlık dedektörü temassız bir güvenlik sensörüdür. Kapı hareket alanı içerisinde bulunan insan ve nesnelerin varlığını fark eder ve kapının durmasına veya hareketini tersine çevirmesine neden olur.

Y

Yangından koruma kapanması

Yangından koruma kapanması, bir odanın kapatılması ve aynı zamanda yangının yayılmasının engellenmesi görevini gerçekleştiren bir kapı, bir geçit veya bir sürgüdür. Yangından koruma kapanması, odaların kapatılması ve aynı zamanda yangın ve/veya dumanın yayılmasının engellenmesi görevlerini gerçekleştiren kapılar, geçitler veya sürgülere yönelik genel ifadedir.

Yangına dayanıklı kapı

Eş anlamlı sözcük: yangın geciktirici kapı

Yangına dayanıklı kapı, yangının yayılmasının engellenmesi amacıyla bir yangın koruma kapanması olarak görev yapar. Bazı durumlarda, bu kapı ayrıca duman geçirmez olabilir. Yangına dayanıklı kapı, yangın ve duman koruma kapılarına yönelik genel ifadedir.

Yapı Bilgi Modellemesi

Eş anlamlı sözcük: BIM:

Yapı Bilgi Modellemesi, yapıların planlanması, inşa edilmesi ve yönetilmesine yönelik yazılım tabanlı bir yöntemdir. Bu yöntem ile, yapı verileri dijital olarak kaydedilir, modellenir ve birleştirilir, böylelikle yapının bir bilgisayar modeli olarak görselleştirilmesi sağlanır.<br/> Bazı ülkelerde, BIM halihazırda kamu yapılarının inşa edilmesine yönelik standart bir uygulama haline gelmiştir.

Yapı sistemi

GEZE yapı sistemi, özel güvenlik ihtiyaçları olan yapılara yönelik yüksek talepleri en uygun şekilde karşılayan bir yapı teknoloji yönetimi sistemidir. Kapılar, pencereler ve güvenlik teknoloji alanlarına yönelik GEZE sistem çözümlerinin, bina güvenliği ve kontrol sistemi içerisine entegre edilmesini sağlar.

Yapı yönetimi

Yapı yönetimi, yapıların bütünsel operasyonu ve yönetimini hedefleyen tüm hizmetlerin yanı sıra bununla ilgili fiziksel ve teknik ekipmanları ifade eder.

Z

Zemin kilidi

Zemin kilitleri otomatik sürme kapıların kilitlenmesi amacıyla kullanılır. Bu kilitler zemine yakın kapıya monte edilir.

Zemin yayları

Zemin yayı (kısaltma: BTS), zemine gömülü bir kapı hidroliğidir. Kapanma işlemi kapının alt kenarında gerçekleşir. Bir zemin yayı yalnızca kapının kapatılması görevini yapmakla kalmaz, aynı zamanda kapının ağırlığını da taşır.