Bina otomasyonu

Akıllı cepheler

Akıllı cepheler kendiliklerinden bütün çevre verilerini analiz etmektedir. Talepleriniz ve enerji verimliği için. Modern bina kaplamalarında yüksek talepler için pencere havalandırma sistemi optimum kumanda edilmektedir. İklim değişikliğinden dolayı enerji tasarruflu bina inşaatı zorunludur. Çevre ve enerji konuları akıllı binalarda cephe tekniğinin akıllı bir şekilde müşterek çalışmasını gerçekleştirilmektedir. Bilhassa cam bina cephesi için özerk tepkili sistem ve ağ bağlantılı bina kontrolü geliştirilmektedir.