Yaşamaya değer bir gelecek için: Sürdürülebilirlik bizim gönlümüzde yatıyor

Sürdürülebilirliği temel değer ve toplumsal yükümlülük olarak görüyoruz, stratejik bir önlem olarak değil: Çevremiz, çalışanlarımız, müşterilerimiz ve şirketimiz için. Sandra Alber, Chief Officer Legal& Finance, GEZE’nin hangi sürdürülebilirlik faaliyetlerini takip ettiğini anlatıyor.

Gelecek perspektifleri yaratmak

Yalnızca yasal kurallara uymak bize yetmiyor. Daha fazlasına ulaşmak istiyoruz: Çalışanlara ve müşterilere pozitif bir perspektif vermek ve ortak bir geleceği güvenceye almak istiyoruz.  

Sürdürülebilirliği GEZE’de davranışlarımızın ve kurumsal kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak oturtmayı başarırsak, bunun büyük yararı olacak: Proseslerimiz ve ürünlerimiz bu sayede daha çevre dostu olacak. 

Sorumlu, sürdürülebilir davranış, çalışanlara ve müşterilere olumlu bir bakış sunmanın yanı sıra ortak geleceğimizi güvenceye almanın kapı açıcısı olacak.

Sandra Alber, GEZE’de Chief Officer Legal& Finance

Çevre Bilinciyle Hareket Etmekle İlgili Faaliyetlerimiz ve Ağırlık Noktalarımız 

Sürdürülebilirlik yönetimimiz üç sütun üzerine oturtuldu:  

1. Dünya çapındaki ağda yerel sorumluluk 

2. İklim ve çevre 

3. Ürün ömrü boyunca sürdürülebilirlik 

Doğal kaynakların sorumlulukla kullanılması önemli bir bileşen. Üretim süreçlerimizde uzun süredir enerji verimliliği gibi noktalara dikkat ediyoruz. Bu nedenle GEZE örneğin Almanya'daki işletmelerde yalnızca yeşil elektrik kullanıyor. Bu daha yoğun olarak ürünlerimizde ve bunların tüm ürün ömrü döngüsünde de uygulamak istiyoruz.  

Çatı yeşillendirmesi iklim korumasının başlıca parçalarından biri: Bitkiler CO2’yi çekiyor ve havayı temizlemeye katkıda bulunuyor.

Çatı yeşillendirmesi iklim korumasının başlıca parçalarından biri: Bitkiler CO2’yi çekiyor ve havayı temizlemeye katkıda bulunuyor. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

Sürdürülebilirlik yönetiminin temeli olarak CO2 bilançosu   

GEZE’de sera gazı emisyonları nerede oluşuyor ve miktarı ne kadar? GEZE Leonberg için GHG protokolünü (Greenhouse Gas Protocol) esas bir CO2 bilançosu hazırlandı. Bu sera gazı protokolü küresel bir standart ve sebep olunan sera gazı emisyonlarının nasıl belirlenebileceğiyle ilgili yöntemler gösteriyor. Bu verilerle sürdürülebilirlik yönetimimizi daha tutarlı olarak şekillendirebilir ve CO2 ayak izimizi daha da küçültebiliriz. 

İlkim değişimindeki payımızı böyle ölçüyoruz 

İklim bilançomuzda bir yandan, GEZE’nin kendisinin örneğin dahili yanma süreçleri ya da GEZE araç filosu yoluyla neden olduğu CO2 emisyonu belirlendi (Scope 1 emisyonları). Diğer yandan elektrik, su buharı ya da uzaktan ısıtma gibi dolaylı emisyonlar belirlendi (Scope 2 emisyonları). Bunlar şirketimizin dışında oluşuyor ve “satın alınıyor” ama GEZE’de tüketiliyor. 

GEZE bir adım daha ileri gidiyor

Değer yaratma zincirimiz boyunca, örneğin çalışanların hizmet ve iş seyahatlerinde de ortaya çıkan tüm emisyonları ölçüyoruz.

Değer yaratma zincirimiz boyunca, örneğin çalışanların hizmet ve iş seyahatlerinde de ortaya çıkan tüm emisyonları ölçüyoruz. © Getty Images

Ürün kullanımının ve satın alınan ürünlerinin End-of-Life işlemlerinin sürdürülebilir olmasına da önem veriyoruz. Bu nedenle değer yaratma zincirimiz boyunca oluşan tüm emisyonları gönüllü olarak ölçüyoruz. Bu Scope 3 emisyonları örneğin çalışanların hizmet ve iş seyahatleridir. Bunlara, GEZE ürünlerinin taşınması ve kullanımının yanı sıra geri dönüşümü gibi GEZE’nin etki alanının dışında olan emisyonlar da dahildir. Bu durum emisyonların azaltılmasını daha zorlu hale getiriyor ama bu veriler bize, uzun vadede bu emisyonları da azaltma hedefiyle geleceğe yönelik önlemler hazırlama olanağı veriyor.  

 

Ulaştıklarımız 

GEZE Almanya'daki tüm işletmelerde yalnızca yeşil elektrik kullanıyor. Bunun ötesinde Leonberg’de resmi bir blok ısıtma santrali doğalgazla çalıştırılıyor. Böylece çalışan başına düşük Scope 1 ve 2 emisyonları (2,81 ton CO2e) elde ediliyor. 

Bunun ötesinde GEZE BHKW için kullanılan doğalgazı ve firma araçları için kullanılan yakıtları telafi ediyor.  

 

Ulaşmak İstediklerimiz 

GEZE iklimi koruyan faaliyetlerle ilgili tüm kriterler konusunda etkin olsa da: CO2 emisyonlarının daha fazla düşürülebilmesi için daha da şeffaf hale getirilmesi isteniyor. Bu nedenle örneğin CO2 bilançosu özellikle üretim işletmelerine odaklanılarak tüm yan kuruluşları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Ekolojik ayak izinin iyileştirilmesi için tedarik zincirinde ve ürün kullanımında bireysel önlemler de planlanıyor.