Konular

Acil çıkış yolu emniyeti (FWS), hayat kurtaran ve mülkü koruyan emniyet

Her zaman açık fakat güvenli bir şekilde kapalı; acil çıkış ve kurtarma yollarına ilişkin talepler her zaman geniş kapsamlıdır ve başlangıçta birbiriyle çelişkili görünür. Tehlike anında hayat kurtarmaları gereken bu kapılar, günlük kullanımda izinsiz kişilerin erişimini engellemelidir. Akıllı acil çıkış sistemi çözümleri bu bariz çelişki için mükemmel çözümlerdir.

Kişisel emniyet için acil çıkış yolları

Uçakla sık yolculuk yapanlar bunu ezbere bilir. Her uçuştan önce, mürettebat, kabinin zemininde, acil çıkışlara yönlendiren iki ışık şeridini gösterir. Aksine, binalardaki acil çıkış ve kurtarma planları için aktif bir yaklaşım gerekir.

Bir binada genelde güvende hissederiz. Bir alışveriş merkezindeki gürültülü bir patlama gibi ani ve öngörülmeyen bir olay neredeyse herkesi şaşkına çevirir ve kontrolsüz toplu paniğe yol açar. Güvenliğimiz konusunda özellikle risk teşkil eden durumlar tam olarak böyle ani olaylardır. Güvenli bir yer, çok hızlı bir şekilde, bir an önce tahliye edilmesi gereken, yaşamı tehdit eden bir alana dönüşür.

Akut tehlike karşısında insani bir tepki olarak kaçış

İnsanlar tehlikeye birçok farklı şekilde tepki verir. Çok azı sakin ve soğukkanlı kalırken çoğunluğu paniğe kapılır ve mantıksız hareket eder. Fakat genel olarak, ortak bir yönümüz vardır: Tehlikeli durumdan kurtulma dürtüsü. Buna verilen doğal tepki kaçmak olacaktır.

Binada akut tehlikeyle karşı karşıya kalan insanlar yapısal ve mekansal gerçeklerle mücadele etmek zorunda kalır; duvarlar, merdivenler ve teçhizatlar binadan hızlıca çıkmayı daha zor hale getiren engellere dönüşür. Korku veya panik içinde olan kişiler, yön duygusunu da kaybedebilir ve yaşam riskleri artar.

Acil çıkış yolları hayat kurtarır

TZ UP V2A, kutular, EN 13637

© GEZE GmbH

Acil çıkış ve kurtarma yolları, tehlikeli durumlarda hayat kurtarabilir. Tehlikeli bir durumda, açıkça belirlenmiş gidiş yolları, insanları, acil çıkışlar veya panik kapılarından, binanın dışına veya güvenli bir alana en kısa sürede çıkarır. Aynı zamanda, itfaiye veya acil doktorunun dışarıdan hızla kurtarma adımları atmasına olanak tanır.

Acil çıkış ve kurtarma yollarından güvenliği sağlamak için özel yasal yönetmelikler ile bina yönetmelikleri uygulanır. Almanya'da bunlar, İş Yerleri için Teknik Kurallarda tanımlanmıştır. Bu yönetmelikler acil çıkış yolu emniyetinin (veya kurtarma yolu emniyetinin) her zaman önceliğe sahip olmasını temin eder. Ayrıca, acil çıkış yollarını ve acil çıkışları tasarlarken Almanya'daki eyalete özel bina düzenlemelerinin dikkate alınması gerekir.

İş Yerleri için Teknik Kurallara göre, acil çıkış ve kurtarma yolu, sadece belirli yönergeler dikkate alındığında güvenlik sağlar.

Acil çıkış ve kurtarma yolları için yönergeler

  • Acil çıkış yollarının düzeni ve büyüklükleri
  • Acil çıkış yollarının yapısal ve teknik tasarımı
  • Acil çıkış yollarının tanımlanması
  • Acil çıkış yolları için emniyet aydınlatması
  • Acil çıkış ve kaçış yolu planlarının oluşturulması

Acil çıkışlar: Çeşitli fonksiyonel taleplerin etkileşim içinde olduğu yerler

Kapılar kullanım amacına bağlı olarak çeşitli talepleri karşılamalıdır. Bununla beraber, bunlar, farklı sistem bileşenleri kullanılarak optimal biçimde kombine edilebilir. Kullanım amacı bakımından erken planlama bunun önemli bir parçasıdır.

Acil çıkış ve kurtarma yolları için en önemli zorluk, insanların binayı hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye etmesine olanak sağlamaktır. Bununla birlikte, tehlike olmadığında kapılar kapalı kalmalı ve izinsiz erişime karşı korumalıdır. Özellikle, bina işletmecisinin tesisleri, sabotaj, soygun, hırsızlık veya kötüye kullanıma karşı koruması önemlidir.

Acil durumlarda acil çıkış fonksiyonelliği

Acil çıkışlar, acil çıkış ve kurtarma yollarının önemli bir parçasıdır. Acil çıkışların düzeni ve sayısı, binaya ve ilgili bina düzenlemelerine bağlıdır. Bununla birlikte, acil çıkışların insanların tehlikeli alanı herhangi bir zamanda hızla tahliye edebilmesine olanak sağlaması gerekir. Kapıları dışarıdan yardım almadan hızlı ve basit bir şekilde açabilmek kritik öneme sahiptir. Acil çıkışlar kaçış yönünde hemen açılarak tehlike altındaki insanları dışarıya veya korunan alanlara yönlendirmelidir.

Yeni Avrupa standartlarına göre, acil çıkışlara çeşitli acil çıkış kilitleri takılabilmelidir. İdeal acil çıkış kilidi seçimi acil durumda kaç kişinin tahliye olması gerektiğine bağlıdır. Kitlesel panik riski varsa kapılara DIN EN 1125'e uygun kilit mekanizmaları entegre edilmelidir. Bunlar panik kilidiyle kombine edilmiş yatay bir tetikleme milinden oluşur ve mekanik, elektro-mekanik veya motorlu panik kilitleri olabilir. Özellikle kamu binalarında ziyaretçiler şantiyedeki kaçış yollarını ve acil çıkışların fonksiyonlarını bilmez. Kapı kanadına acil çıkış yönünde bastırırlarsa panik kapıları talimata gerek kalmaksızın kapının bir saniyeden kısa bir süre içinde açılmasına olanak tanır.

Binadaki kişi sayısı kontrol edilebiliyorsa ve kişiler kaçış yolları hakkında bilgiliyse DIN EN 179'a uygun acil çıkış kilit mekanizmaları genellikle yeterlidir. Örneğin, panik riski olmadığından, yatay tetikleme mili bir kapı koluyla değiştirilebilir.

Normal işletim modunda acil çıkışların fonksiyonelliği

Acil çıkışlar, yangından koruma bölümlerinde sıklıkla kullanılır. Güvenli kaçış fonksiyonu, kapı tesisatının kendi kendine kilitlenmesi ve yangına dayanıklı özellikleri kadar önemlidir. Otomatik kapıların acil çıkış ve kurtarma yollarında kompleks fonksiyonlar sağlaması gerektiğinde bir kapı kontrol cihazı, örneğin kaçış kapısı kilit mekanizmaları veya acil çıkış kapısı açma otomatiği gibi elektronik kilitleme elemanı ve bir panik kilidi (panik önleme kilidi de denir) içeren bir sistem çözümü önerilmektedir. Bu, bir taraftan izinsiz erişime karşı koruma sağlarken diğer taraftan tehlike durumunda tahliye olan insanlar için serbest geçiş sunar.

Kapılar, bir binanın emniyet tasarımındaki en önemli bileşenlerden biridir.

Thomas Borgmann, GEZE GmbH güvenlik teknolojisi bölümü müdürü
Acil çıkış yolları binalarda açıkça belirtilmelidir.

Acil çıkış yolları binalarda açıkça belirtilmelidir. © Morten Bak / GEZE GmbH

Acil çıkış kapısı kontrol biriminin "beyni" olan kapı kontrol cihazı acil çıkış yollarındaki açılma ve kapanma işlemlerini temin edip izler. Otomatik kilitlemeli panik kilidi, acil durumda hızlı açılmayı garanti ederken kapı kontrol cihazı erişimi kontrol eder. Bir yangın alarm sistemiyle veya elektrik kesintisi durumunda etkin hale geldiğinde, motor kilidi kullanılması durumunda otomatik olarak kilitlenir. Yangın alarmı ya da elektrik kesintisi gibi durumlarda acil çıkış kapısının kilidi otomatik olarak açıldığı için kapıdan acil çıkış yönüne doğru çıkış sağlanabilir. Panik halinde birçok kişinin basmasıyla kapı, kapı kontrol cihazındaki acil durum butonuyla da açılır. Kapı dışarıdan anahtar kullanarak her zaman açılabilir. Otomatik kilitlemeli bir panik kilidi kullanılırsa bu, sigorta gerekliliklerine uygun olarak acil çıkış yönüne ters yönde soyguna karşı bir koruma sağlar.

Bu üçlüyle, normal kullanımda otomatik döner kapılar, panik kilidinin otomatik kilitlenmesiyle kapanır ve kapı kontrol cihazıyla kontrol edilerek güvence altına alınabilir. Gündüz modu gibi belirlenen zamanlarda, kapı kontrol cihazı kapıyı serbest bırakabilir. Aksi halde, bir anahtar veya erişim kontrol sistemiyle kontrollü ayrı serbest bırakma özelliği kullanılabilir. Tehlike durumunda, kapı, kapı kontrol cihazının acil durum butonuna basılarak her zaman kullanılabilir. Acil durumda garantili emniyet çok önemlidir: GEZE kapı kontrol cihazları, EltVTR (Acil çıkış yollarına ait kapılarının elektrikli olarak kilitlenmesi konulu yönetmelik) ve TÜV'ye (teknik denetim derneği), panik kilitleri ise DIN EN 179, 1125, 12209, 13637, 1627 ve kilitlere yönelik 1634-1 standartlarına uygun olarak test edilir.

Duman korumasına yönelik basınç sistemlerinin etkilediği acil çıkışlar

Duman korumasına yönelik basınç sistemleri bir yangın durumunda örneğin merdivenlerde kaçış yollarını dumansız tutulmasına yardım eder. Bundan başka, duman korumasına yönelik basınç sistemleri bir yangın durumunda kendilerini kurtaramayabilecek çok sayıda insanın bulunduğu binalarda kullanılmaktadır. Bunlar, huzurevlerini, hastaneleri, çocuk yuvalarını vb. içerir. Duman basınçlı sistemlerin yakınındaki yangından koruma kapıları özellikle ayrıntılı planlama gerektirir. Aksi takdirde engelsiz erişim sunamayabilirler veya bazı durumlarda güvenilir şekilde kapanmayabilirler.

Duman korumasına yönelik basınçlı merdiven aralıklarında yangından koruma kapıları

Bir merdivene açılan acil çıkış yönündeki kapılar için yüksek basınç menteşe tarafındadır. Bu, yangından korumaya yönelik basınç özelliği aktive edildiğinde girilmesi daha zor olmalarını ifade etmektedir çünkü kullanıcı hem kapı hidroliğinin direncini hem de karşı basıncı kırmak zorundadır. Bu durumda, yangından korumaya yönelik basınç sistemi aktive edilirse açılma tarzına ağırlık verilir. Bir kapı DIN 18040 tarafından belirlendiği gibi 47 Nm'nin hemen altında engelsizse duman korumasına yönelik basınç sistemi aktif olduğunda artık engelsiz olmaz. İki durumda da engelsiz bir erişim sağlanması gerekiyorsa bu kapılara örn. Powerturn F gibi motor takılmalıdır.

RDA merdiven boşluğundan çıkan yangına dayanıklı kapılar

Merdiven boşluğundan çıkan yangına dayanıklı kapılarda daha yüksek basınç, menteşesiz taraftadır. Bu, RDA durumunda geçişi kolaylaştırır ancak kapının da basınca karşı tekrar güvenli şekilde kapanması gerekir. Bu nedenle, basınç farkı dikkate alınıp kapı kapatıcısındaki kapatma kuvveti uygun şekilde ayarlanmalıdır. GEZE bu kullanım durumu için de TS 5000 SoftClose ile destek sunmaktadır. Burada, açılma açısının son 15 derecesi ayrı bir valfle kontrol edilir, böylece kapı bir son stoper aracılığıyla ihtiyaca göre doğrudan hızlandırılabilir veya son açılma dereceleri üzerinden yavaşlatılabilir. Bu sayede, basınç durumunun üstesinden gelinir ve kapı güvenli şekilde kapanır.

Daha geniş kapılar ve daha yüksek basınç durumunda önemli: Kapı kapatıcı, kapıyı basınca karşı güvenli şekilde kapatabilmek için gerekli kapatma kuvvetini oluşturmalıdır. Günlük yaşamda böyle bir kapının kullanılması çok zordur ve engelsiz erişimli değildir.

Akıllı GEZE teknolojisiyle güvenli kaçış yolları

Güvenlik ve emniyet bileşenleriyle ilgili talepler, neredeyse her bina için farklı ve bireyseldir. Belirli ek özel taleplerin de karşılanması gerekir. GEZE emniyet çözümleri, tüm binalarda güvenli acil çıkış ve kurtarma yollarını garanti edebilmektedir. Acil çıkış ve kurtarma yollarının normal kullanma modunda herkese açılmaması gerekiyorsa kapı kontrol cihazlarına bağlı olan GEZE erişim kontrol sistemleri gerekli izleme görevini üstlenebilir. Havaalanları, hastaneler veya konferans merkezlerinde: GEZE'nin sunduğu çok fonksiyonlu ürünler, birbirine düzgün bir şekilde bağlanan çark dişlileri gibidir ve sadece acil durumda ideal koruma ve normal işletim modunda rahatlık sağlamakla kalmayıp aynı zamanda güvenilir bir şekilde planlanıp kurulabilen bir acil çıkış sistemi oluşturur.

Bilmekte yarar var: GEZE kaçış yolu sistemi çözümü onaylıdır ve bağımsız bir enstitü tarafından EltVTR'ye göre sertifikalandırılmıştır. 

GEZE acil çıkış sistemlerine git

Bireysel çözümler

Kişisel güvenliğin bina planlamasında önceliği vardır. Bu yüzden acil çıkış ve kurtarma yolları başlangıçtan itibaren dikkate alınmalıdır. Yapısal taleplere ek olarak uyulması gereken yasal düzenlemeler mevcuttur. Her bina optimal acil çıkış yolu emniyetine sahip isteğe uyarlanmış bir emniyet konseptine sahip olmalıdır; yangın ve tehlike uyarı sistemleri, bir kapı kontrol cihazı ve kapı kapatma sistemiyle kombinasyon halinde kullanılan erişim kontrol sistemleri, kaçış kapısı kilit mekanizmaları veya motor kilitleri olası değişkenlerden bazılarıdır. Bir binadaki kapıların genel tasarımı ve düzeninin ilk aşamalarda planlanması, takip eden ayarlamalar ve restorasyon için yapılacak hazırlıkta önemlidir.

GEZE, belirli taleplere ve bireysel acil çıkış yolu konseptlerine uygun hale getirilen acil çıkışların güvence altına alınması için çözümler sunar. GEZE yangından koruma planlamasında her tür bina için danışmanlık sunmaya yönelik uzun yıllara varan uluslararası deneyime sahiptir ve proje yöneticisi olarak sizi de destekleyebilir.

Basit kurulumla bir araya getirilmiş en sıkı güvenlik standartları

Acil çıkış yolu emniyetindeki temel zorluk, normal işletim modu ve acil durumların çakışan taleplerinin optimal olarak nasıl bir araya getirileceğidir. Hırsızlar için eş zamanlı olarak geçiş yolu görevi görmeyen bir acil çıkış yolu oluşturmak üzere bu yolun izinsiz kişiler için kilitli olması gerekir. Bu, özellikle alışveriş merkezleriyle ilgilidir.

Tehlike anında acil çıkış yolunun kısıtsız güvenliğini garanti altına almak için GEZE bir güvenlik teknolojisi uzmanı olarak çok çeşitli ürünler ve optimal sistem çözümleri sunmaktadır. Özelleştirilmiş çözümler bireysel güvenlik taleplerini tek bir akıllı sistemde birleştirerek acil çıkışların acil bir durumda koordineli bir şekilde açılıp kapanmasını sağlar. Tüm GEZE bileşenleri bir acil çıkış yolu sistemine her zaman basit ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir. En yüksek güvenlik standartlarını karşılayıp en yeni teknolojiyi kullanmaktadırlar. Geniş çeşitlilikteki GEZE ürünleri ve sistemleri aynı zamanda işletmeci ve kullanıcı dostu, dayanıklı ve ekonomiktir. Ürünler arası yaklaşım ve kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi ürünleri arasındaki etkileşim, son kullanıcıların ve montajı gerçekleştiren kişilerin sofistike ve koordine çözümlere güvenebileceği anlamına gelir.

Uzman bakım, dayanıklılığı ve mükemmel fonksiyonu garanti eder.

Bina veya oda işletmecileri acil çıkış yollarını bakımlı tutmak ve kişisel güvenliği ve binanın korunmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktan sorumludur. Acil çıkış yollarındaki kapıların standartlara uygun fonksiyonel güvenliğini korumak için bu kapılara düzenli bakım yapılması gerekir. Acil çıkışlardaki bileşenlere, imalatçı veya onaylı ortaklarından biri tarafından yılda bir kez bakım yapılmalıdır. Bu kapsamda, kapı tesisatının tüm güvenlik ve kontrol cihazları, yerel düzenlemelere uygun olarak kontrol edilmelidir. İşletmecinin ayda bir teftiş yapması da önerilir.

GEZE bir binanın planlanması, kurulumu ve kullanıma alınmasından devamlı kullanım kapsamında servis sağlanmasına kadar tam hizmet sunar.