Konular

Acil çıkış yolu emniyeti; hayat kurtaran ve mülkü koruyan emniyet

Her zaman açık fakat güvenli bir şekilde kapalı; acil çıkış ve kurtarma yollarına ilişkin talepler her zaman geniş kapsamlıdır ve başlangıçta birbiriyle çelişkili görünmektedir. Tehlike anında hayat kurtarmaları gereken bu kapılar, günlük kullanımda izinsiz kişilerin erişimini engellemelidir. Akıllı acil çıkış sistemi çözümleri bu bariz çelişki için mükemmel çözümlerdir.

Kişisel emniyet için acil çıkış yolları

Uçakla sık yolculuk yapanlar bunu ezbere bilir. Her uçuştan önce, mürettebat, kabinin zemininde, acil çıkışlara yönlendiren iki ışık şeridini gösterir. Bunun aksine, binalardaki acil çıkış ve kurtarma planları için aktif bir yaklaşım gerekir.

Bir binada genelde güvende hissederiz. Bir alışveriş merkezindeki gürültülü bir patlama gibi ani ve öngörülmeyen bir olay, neredeyse herkesi şaşkına çevirir ve kontrolsüz toplu paniğe yol açmaktadır. Güvenliğimiz konusunda özellikle risk teşkil edenler tam olarak böyle ani olaylardır. Güvenli bir yer, çok hızlı bir şekilde, bir an önce tahliye edilmesi gereken, yaşamı tehdit eden bir alana dönüşmektedir.

Akut tehlike karşısında insani bir tepki olarak kaçış

İnsanlar tehlikeye birçok farklı şekilde tepki vermektedir. Çok azı sakin ve soğukkanlı kalırken çoğunluğu paniğe kapılır ve mantıksız hareket eder. Fakat genel olarak, ortak bir yönümüz vardır; tehlikeli durumdan kurtulma dürtüsü. Buna verilen doğal tepki kaçmak olacaktır.

Binada akut tehlikeyle karşı karşıya kalan insanlar yapısal ve mekansal gerçeklerle mücadele etmek zorunda kalır; duvarlar, merdivenler ve teçhizatlar, binadan hızlıca çıkmayı daha zor hale getiren engellere dönüşür. Korku veya panik içinde olan kişiler, yön duygusunu da kaybedebilir ve yaşam riskleri artar.

Acil çıkış yolları hayat kurtarır

Acil çıkışlar bir buton dokunuşuyla açılmaktadır.

Acil çıkışlar bir buton dokunuşuyla açılmaktadır. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Acil çıkış ve kurtarma yolları, tehlikeli durumlarda hayat kurtarabilir. Tehlikeli bir durumda, açıkça belirlenmiş gidiş yolları, insanları, acil çıkışlar veya panik kapılarından, binanın dışına veya güvenli bir alana en kısa sürede çıkarmaktadır. Aynı zamanda, itfaiye veya acil doktorunun dışarıdan hızla kurtarma adımları atmasına olanak tanımaktadır.

Acil çıkış ve kurtarma yollarından güvenli bir çıkış sağlamak için özel yasal ve bina düzenlemeleri uygulanır. Almanya'da bunlar, İş Yerleri için Teknik Kurallarda tanımlanmıştır. Bu düzenlemeler, acil çıkış yolu emniyetinin (veya kaçış yolu emniyetinin) her zaman öncelikli olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, Almanya'daki acil çıkış yollarını ve acil çıkışları tasarlarken eyalete özel bina düzenlemelerinin dikkate alınması gerekmektedir.

İş Yerleri için Teknik Kurallara göre, acil çıkış ve kurtarma yolu, sadece belirli yönergeler dikkate alındığında güvenlik sağlamaktadır.

Acil çıkış ve kurtarma yolları için yönergeler

  • Acil çıkış yollarının düzeni ve büyüklükleri
  • Acil çıkış yollarının yapısal ve teknik tasarımı
  • Acil çıkış yollarının tanımlanması
  • Acil çıkış yolları için emniyet aydınlatması
  • Acil çıkış ve kaçış yolu planlarının oluşturulması

Acil çıkışlar: çeşitli fonksiyonel taleplerin etkileşim içinde olduğu yerler

Kapılar, kullanım amacına yönelik çeşitli talepleri karşılamalıdır. Bunlar, farklı sistem bileşenleri kullanılarak optimal biçimde kombine edilebilir fakat kullanım amacına yönelik erken planlama önemlidir.

Acil çıkış ve kurtarma yolları için en önemli zorluk, insanların binadan hızlı ve güvenli bir şekilde kaçmasına olanak sağlamaktır. Bununla birlikte, tehlike mevcut olmadığında, kapılar kapalı kalmalı ve izinsiz erişime karşı korunmalıdır. Özellikle, bina işletmecisinin tesisleri, sabotaj, soygun, hırsızlık veya kötüye kullanıma karşı koruması önemlidir.

Acil durumlarda acil çıkış fonksiyonelliği

Acil çıkışlar, acil çıkış ve kurtarma yollarının önemli bir parçasıdır. Acil çıkışların düzeni ve sayısı, binaya ve ilgili bina düzenlemelerine bağlıdır. Bununla birlikte, acil çıkışların insanların tehlikeli alanı herhangi bir zamanda tahliye edebilmesine olanak sağlaması gerekir. Kapıları, dışarıdan yardım almadan hızlı ve basit bir şekilde açabilmek kritik öneme sahiptir. Acil çıkışlar kaçış yönünde hemen açılarak tehlike altındaki insanları dışarıya veya korunan alanlara yönlendirmelidir.

Yeni Avrupa standartlarına göre, acil çıkışlara çeşitli acil çıkış kilitleri takılabilmelidir. İdeal acil çıkış kilidi seçimi, acil durumda kaç kişinin kaçması gerektiğine bağlıdır. Toplu panik riski varsa kapılara, DIN EN 1125'e uygun olarak kilit mekanizmaları takılmalıdır. Bunlar, panik kilidiyle kombine edilmiş yatay bir tetikleme milinden oluşur ve mekanik, elektro-mekanik veya motorlu panik kilitleri kullanabilir. Özellikle kamu binalarında, ziyaretçiler, yerel kaçış yollarını ve acil çıkışların fonksiyonlarını bilmez. Kapı kanadına kaçış yönünde bastırırlarsa panik kapıları, talimata gerek kalmaksızın, kapının birkaç saniyeden kısa bir süre içinde açılmasına olanak tanımaktadır.

Binadaki kişi sayısı kontrol edilebiliyorsa ve kişiler kaçış yolları hakkında bilgiliyse DIN EN 179'a uygun acil çıkış kilit mekanizmaları genellikle yeterlidir. Örneğin, panik riski olmadığından, yatay tetikleme mili bir kapı koluyla değiştirilebilir.

Normal işletim modlarında acil çıkışların fonksiyonelliği

Acil çıkışlar, yangından koruma bölümlerinde sıklıkla kullanılır. Güvenli kaçış fonksiyonu, kapı tesisatının kendi kendine kapanması ve yangına dayanıklı özellikleri kadar önemlidir. Otomatik kapıların acil çıkış ve kurtarma yollarında kompleks fonksiyonlar sağlaması gerekmediğinde, bir kapı kontrol cihazının sistem çözümü, örneğin, acil çıkış kilitleri veya acil çıkış kapısı açma otomatiği ve panik kilidi (panik önleme kilitleri de denir) gibi elektronik bir kilit mekanizması sunmaktadır. Bu durum, bir taraftan izinsiz erişime karşı koruma sağlarken diğer taraftan tehlike durumunda kaçan insanlar için serbest geçiş sunmaktadır.

Kapılar, bir binanın emniyet tasarımındaki en önemli bileşenlerden biridir.

Thomas Borgmann, GEZE GmbH güvenlik teknolojisi bölümü müdürü
Acil çıkış yolları, binalarda açıkça belirtilmelidir.

Acil çıkış yolları, binalarda açıkça belirtilmelidir. © Morten Bak / GEZE GmbH

Acil çıkış yolu kontrol sisteminin "beyni" olan kapı kontrol cihazı, acil çıkış yollarındaki açılış ve kapanış prosedürlerini sağlamakta ve izlemektedir. Otomatik kilitlemeli panik kilidi, acil durumda hızlı açılmayı garanti ederken kapı kontrol cihazı erişimi kontrol etmektedir. Bir yangın alarm sistemiyle veya elektrik kesintisi durumunda etkin hale geldiğinde, motor kilidi kullanılması durumunda otomatik olarak kilitlenir. Bir yangın alarmı veya elektrik kesintisi durumunda acil çıkış engeli otomatik olarak açıldığından, kapıdan kaçış yönünde geçilebilir. Panik halinde birçok kişinin basmasıyla, kapı, acil durum butonuyla da açılır. Kapı, dışarıdan anahtar kullanarak her zaman açılabilir fakat soyguna karşı otomatik kilitlemeli bir panik kilidi kullanılırsa, kaçış yönünün ters yönünde sigortaya uygun bir koruma garantisi sağlamaktadır.

Bu üçlüyle, normal işletim modundaki otomatik dairesel kapılar, panik kilidinin otomatik kilitlenmesiyle kapanır ve kapı kontrol cihazıyla kontrol edilerek güvence altına alınabilir. Gündüz modu gibi belirlenen zamanlarda, kapı kontrol cihazı kapıyı serbest bırakabilir. Aksi halde, bir anahtar veya erişim kontrol sistemiyle kontrollü ayrı serbest bırakma özelliği kullanılabilir. Tehlike durumunda, kapı, kapı kontrol cihazının acil durum butonuna basılarak her zaman kullanılabilir. Acil durumda garantili emniyet çok önemlidir: GEZE kapı kontrol cihazları, Acil Kaçış Yolu Kapılarında Elektrikli Kilit Sistemleri için Alman Direktifi (EltVTR) ve TÜV'ye, panik kilitleri ise DIN EN 179, 1125, 12209, 1627 ve kilitlere yönelik 1634-1 standartlarına uygun olarak test edilmektedir.

Akıllı GEZE teknolojisiyle güvenli kaçış yolları

Güvenlik ve emniyet bileşenleriyle ilgili talepler, neredeyse her bina için farklı ve bireyseldir. Belirli ek özel taleplerin de karşılanması gerekmektedir. GEZE emniyet çözümleri, tüm binalarda güvenli acil çıkış ve kurtarma yollarını garanti edebilmektedir. Acil çıkış ve kurtarma yollarının normal işletim modunda herkese açılmaması gerekiyorsa kapı kontrol cihazlarına bağlı olan GEZE erişim kontrol sistemleri, gerekli izleme görevini üstlenebilir. Havaalanları, hastaneler veya konferans merkezlerinde: GEZE'nin sunduğu çok fonksiyonlu ürünler, birbirine düzgün bir şekilde bağlanan çark dişlileri gibidir ve sadece acil durumda ideal koruma ve normal işletim modunda rahatlık sağlamakla kalmayıp aynı zamanda güvenilir bir şekilde planlanıp kurulabilen bir acil çıkış sistemi oluşturmaktadır.

Bilmekte yarar var: GEZE RWS çözümü, Alman standardı EltVTR'ye göre onaylıdır. Teknik bakış açısından ise EN 13637'ye ulaşacağız. Şu anda bağımsız bir kurum, bize EN 13637'ye göre onay vermek üzere sistemi test etmektedir.

Bireysel çözümler

Kişisel güvenlik bir bina planlamasında önceliklidir. Bu yüzden acil çıkış ve kurtarma yolları en baştan itibaren dikkate alınmalıdır. Bina gerekliliklerine ek olarak yasal düzenlemelere uyum da gereklidir. Her bina, optimal acil çıkış yolu emniyetine sahip isteğe uyarlanmış bir emniyet konseptine sahip olmalıdır; yangın ve tehlike uyarı tesisatları, bir kapı kontrol cihazı ve kapı kapatma sistemiyle kombinasyon halinde kullanılan erişim kontrol sistemleri, acil çıkış kilitleri veya motor kilitleri, olası değişkenlerden bazılarıdır. Bir binadaki kapıların genel tasarımı ve düzeninin ilk aşamalarda planlanması, takip eden ayarlamalar ve restorasyon için yapılacak hazırlıkta önemlidir.

GEZE, belirli taleplere ve bireysel acil çıkış yolu konseptlerine uygun hale getirilen acil çıkışların güvence altına alınması için çözümler sunmaktadır. GEZE, her tür bina için danışmanlıkta da uzun yıllara varan uluslararası deneyime sahiptir ve proje yöneticisi olarak da sizin yanınızdadır.

Basit kurulumla bir araya getirilmiş en yüksek güvenlik standartları

Acil çıkış yolu emniyetindeki temel zorluk, normal işletim modu ile acil durumların çakışan taleplerinin optimal olarak nasıl kombine edileceğidir. Hırsızlar için geçiş yolu görevi görmeyen bir acil çıkış yolu oluşturmak için bu yolun izinsiz kişilere kilitli olması gerekir. Bu durum, özellikle alışveriş merkezleriyle ilgilidir.

Tehlike anında acil çıkış yolunun kısıtsız güvenliğini garanti altına almak için GEZE, bir güvenlik teknolojisi uzmanı olarak çok çeşitli ürünler ve optimal sistem çözümleri sunmaktadır. Özelleştirilmiş çözümler, bireysel güvenlik taleplerini tek bir akıllı sistemde birleştirerek acil çıkış yollarının, acil bir durumda koordine bir şekilde açılıp kapanmasını sağlamaktadır. Tüm GEZE bileşenleri, bir acil durum ve kaçış yolu sistemine her zaman basit ve hızlı bir şekilde entegre edilebilir. En yüksek güvenlik standartlarının en yeni teknik seviyelerini karşılamaktadırlar. Geniş çeşitlilikteki GEZE ürünleri ve sistemleri, aynı zamanda, operatör ve kullanıcı dostu, dayanıklı ve ekonomiktir. Ürünler arası yaklaşım ve kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi ürünleri arasındaki etkileşim, son kullanıcılar ve montajı gerçekleştirenlerin sofistike ve koordine çözümlere güvenebileceği anlamına gelmektedir.

Uzman bakım dayanıklılığı ve mükemmel fonksiyonu garanti etmektedir

Bina veya oda kullanıcıları, acil çıkış yollarını bakımlı tutmak ve kişisel güvenliği ve binanın korunmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri almaktan sorumludur. Acil çıkış yollarındaki kapıların standartlara uygun fonksiyonel güvenliğini korumak için bu kapılara düzenli bakım yapılması gerekir. Acil çıkışlardaki bileşenlere, imalatçı veya onaylı ortaklarından biri tarafından yılda bir kez bakım yapılmalıdır. Bu kapsamda, kapı tesisatının tüm güvenlik ve kontrol cihazları, yerel düzenlemelere uygun olarak kontrol edilmelidir. Operatörün ayda bir teftiş yapması da önerilmektedir.

GEZE, bir binanın planlanması, kurulumu ve kullanıma alınmasından devamlı kullanım kapsamında servis sağlanmasına kadar tam hizmet sunmaktadır.