Konular

Bina güvenliği – insanları ve varlıkları korumaktadır

Bir binayı güvenli hale getirmek karmaşık bir görevdir. Gittikçe artan güvenlik talepleri ve belirli yasa ve düzenlemelere uyulmalıdır. Buna bir de sigorta şirketi gereklilikleri ve teknik olanakların karmaşıklığı eklenmektedir. Tedbirli bir güvenlik konsepti, olabildiğince az şeyin "gerçekleşmesini" sağlamaktadır.

Bina kullanımının riskleri nelerdir?

Panik miline sahip acil çıkışlar fiziksel basınçla açılır.

Panik miline sahip acil çıkışlar fiziksel basınçla açılır. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Her bina farklıdır. Onları kullanan insanlar gibi. Ve orada üretilen ve depolanan mallar gibi. Dolayısıyla risk ve tehlikeler de farklılık göstermektedir. Bir binanın güvenliğinden sorumlu olan kişiler, tüm riskleri ve koruma hedeflerini bir analiz yaparak dikkate almalıdır. Bina için güvenlik konsepti, yasal hükümleri ve sigorta gerekliliklerini hesaba katmaktadır.

Kamu binaları, anaokulları, endüstriyel binalar, ofis kompleksleri, yüksek binalar, oteller, alışveriş merkezleri, okullar, hastaneler ve bakımevleri gibi özel binalar için emniyet tedbirleri, şahıs binalarının tedbirlerinden farklıdır. Bu durum, binada kaç kişi olduğuna, hareketlerinin kısıtlı olup olmadığına ve binayı tanıyıp tanımadıklarına da bağlıdır.

Potansiyel riskler

 • Yangın/patlama
 • Elektriksel ve mekanik arızalar
 • Tehlikeli maddeler
 • Casusluk/sabotaj
 • Soygun
 • Soygun/vandallık
 • Talan

Binalar için güvenlik konseptleri ne anlama gelmektedir?

Bir güvenlik konsepti, ihtiyaçlara, taleplere ve koruma hedeflerine uygun hale getirilmiş tüm önleyici veya hasar azaltıcı tedbirleri kapsamaktadır. Bunlar temelde koruma tedbirleri, acil çıkış yolu emniyeti, duman bacası sistemleri, erişim kontrolü ve hırsızlığa karşı korumadır. Binanın kullanımı için güvenlik konsepti, organizasyonun genel güvenlik konseptine uygun olmalı ve özellikle organizasyonel değişikliklerin sonrası gibi bina kullanımında değişiklikler olduğu zamanlarda, düzenli olarak güncellenmelidir.

Bina güvenliğinde en önemli unsur olarak kapılar

Bina güvenliği için önemli: çok amaçlı kapı

Bina güvenliği için önemli: çok amaçlı kapı © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kapılar, bina erişimi, acil çıkış ve farklı fonksiyonel alanlara sahip diğer odalara korumalı bağlantı işlevleri görmektedir. Bina güvenliği açısından önemli bir görevleri vardır. Yangından koruma, ses yalıtımı ve engelsiz erişilebilirlik açısından diğer teknik talepleri de karşılamaktadırlar.

Sonuç olarak, özellikle otomatik kapılar, akıllı motorlara sahip kompleks sistemlere dönüştürülmüştür. Çok amaçlı kapılar aşağıdaki fonksiyonları yerine getirmektedir:

 • erişim kontrolü
 • yangın ve duman alarmı
 • acil çıkış kapısı kontrol sistemi
 • Kişi ve hareket sensörleri gibi sensörlerle koruma

Kapı sistemleri bina otomasyonu veya bina idare sistemlerine entegre edilirse çalışma durumları uzaktan görüntülenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.


Güvenliğiniz için GEZE kapı çözümleri

GEZE otomatik kapı motorları için yüksek performanslı güvenlik çözümleri sunmaktadır. Bunlar, ilgili özel taleplere ve ayrı acil çıkış yolu konseptlerine uyarlanmaktadır; bağımsız bir çözüm olan kapı kontrol cihazından ayrı güvenlik taleplerini akıllı bir sistemde birleştiren sistem çözümlerine kadar içermektedir. Ayrı güvenlik konseptleri ideal çözümler sağlamaktadır.

GEZE güvenlik sistemlerine gidiniz

GEZE SecuLogic acil çıkış sisteminin bir parçası: GEZE TZ 320 kapı kontrol cihazı

GEZE SecuLogic acil çıkış sisteminin bir parçası: GEZE TZ 320 kapı kontrol cihazı © GEZE GmbH

GEZE SecuLogic acil çıkış sistemleri

GEZE SecuLogic acil çıkış sistemi, özellikle hastaneler, okullar ve diskotekler gibi kamu binaları için eksiksiz ve güvenilir bir sistem çözümüdür. Yangın veya panik durumunda, kişisel emniyet ve yangın korumasının yanında bina güvenliği sağlamaktadır. Burada çeşitli GEZE sistem bileşenleri birlikte çalışmaktadır: örneğin, otomatik kapı motorları, kapı hidrolikleri, motor kilitleri ve elektrikli acil çıkış kapısı otomatiklerinin yanında yangın veya tehlike uyarı sistemleri ve erişim kontrol sistemleri. TZ 320 kapı kontrol cihazı "beyin" görevi görmektedir. SecuLogic acil çıkış sistemi, EltVTR (kaçış yollarındaki kapılar için elektrikli kilit sistemleri direktifi) ile uyumludur.

Panik kilitleri

Otomatik kilitlemeli panik kilitleri, acil durumda hem insanlar hem de mülk için tavizsiz güvenlik sağlamaktadır. Bir taraftan, insanların tehlikeden kaçmak için binayı birkaç saniye içinde terk edebilmesi gerekmekte, diğer taraftan ise, mülk sahipleri ve işletmeciler, hassas alanları izinsiz erişime karşı korumalıdırlar.

GEZE bu amaçla otomatik kilitlemeli panik kilitleri (IQ lock) sunmaktadır. Bu kilitler, sigortaya uygun kilitleme, hırsızlığa karşı koruma ve kontrollü erişim sağlamaktadır ve acil durumda hızlı bir şekilde açılırlar.

GEZE SecuLogic erişim kontrol sistemleri

Kapılarla ilgili tüm bileşenlere sahip, kompakt, web tabanlı "hepsi bir arada" sistem çözümleri olan GEZE SecuLogic erişim kontrol sistemleri, modern tanımlama sistemlerinin taleplerini karşılamaktadır. Biyometrik parmak izi tanıma veya kart bazlı sistemle çalışabilen GEZE SecuLogic erişim kontrol sistemleri, tek bir kapı için kullanılabileceği gibi, ağ bağlantısı olan kapı sistemleri için de kullanılabilmektedir. GEZE SecuLogic erişim kontrol sistemleri, güvenlik konseptinin büyüklüğüne ve taleplerine adım adım uyarlanmaktadır.

Basit kullanım, GEZE SecuLogic erişim kontrol sisteminin, şahıs evleri için de uygun olmasını sağlamaktadır. Ön kapıda erişim kontrolü, zil sinyali, sabotaj denetimi veya elektrikli kapı otomatikleri, şahıs binalarını daha güvenli hale getirmekte ve mahremiyeti korumaktadır.

GEZE SecuLogic bina teknolojisi idare sistemi

Bina sistemiyle, GEZE'nin kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi, bina güvenliği ve kontrolüne entegre edilebilmektedir. Merkezi kontrol ve görüntüleme sistemi, binadaki çeşitli otomasyon bileşenlerini izler ve birçok farklı ağ bağlantısı imkanıyla güvenlik sağlamaktadır: Güvenli duman ve ısı tahliyesi (DIT) sağlamaktadır, yangın bölümlerini kapatmakta, kaçış yollarını açmakta veya erişimi kontrol etmektedir.

Aşağıdakileri eş zamanlı izleme görevini üstlenmektedir:

 • otomatik kapı sistemleri
 • yangın ve duman geçirmez kapılardaki kapı hidrolikleri
 • duman ve ısı tahliyesi (DIT) ve günlük havalandırma için pencere motorları
 • acil çıkış sistemleri ve panik kilitleri
 • üçüncü taraf ürünleri (ör. ışık kontrolleri)

GEZE'nin modern kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi yeni ABUS KranHaus'da


Artırılmış soyguna karşı emniyete sahip GEZE kapı sistemleri

GEZE emniyet kapıları hırsızların hayatını zorlaştırmaktadır. Bina girişlerini daha katı emniyet talepleriyle (bileşen direnç sınıfı 2) korur. Sistemlerin şeffaf görünümü, RC2 fonksiyonelliğinden bağımsız olarak korunmaktadır.

Soyguna karşı emniyetli GEZE sürme kapı sistemine gidiniz

GEZE soyguna karşı emniyetli otomatik dairesel kapı sistemine gidiniz

Bina güvenliği planlamasında destek

GEZE yeni binaların planlamasını desteklemektedir ve bina güvenliğiyle ilgili dikkate alınması gereken yönler hakkında tavsiyeler sunmaktadır. İlgili endüstri özelliklerinin yanında bireysel istekler ve durumlar da hesaba katılmaktadır. Yapım sırasında dikkate alınması gereken teknik yönergeleri, düzenlemeleri ve standartları biliyoruz. Standartların ve düzenlemelerin düzenli olarak değişmesi, "uzman olmayanların" her şeyi takip etmesini zorlaştırmaktadır.

GEZE, örneğin bir bina için erişilebilirlik ve yangından koruma planlaması gerektiğinde, uzman planı için de destek sağlayabilmektedir.

Bina güvenliğinin uygulanması için çok yönlü hizmet

GEZE, danışmanlık vermenin yanında, müşteri için çözümleri de kurmaktadır. Müşteri, aynı ortaktan sürekli planlama, dönüşüm ve hizmet desteği almaktadır.

GEZE hizmet araçları, bina teknisyenlerinin ayarları daha hızlı ve kolay yapılandırabilmesi için otomatik kapı sistemlerini kullanmasına ve yapılandırmasına yardımcı olmaktadır.

GEZE müşteri portalına gidiniz

Pencere motorları için WinCalc 2.0 hesaplama programı, pencerelerin sistem tasarımı için yapılacak karmaşık hesaplamaları üstlenir ve geçerli tüm motor çözümlerini sağlamaktadır. Manuel ve elektromotor havalandırma pencereleri, DIT pencereleri ve NRWG'lerin yanında uygun acil elektrik kumanda merkezlerinin tasarımı için de hesaplama yapmaktadır.

Her zaman en ileri güvenlik teknolojisi

GEZE, projenin tamamlanmasından sonra dahi, sizi çeşitli servis paketleriyle desteklemektedir. Servis ve bakım anlaşmaları, uzun süreli bina güvenliği sağlamaktadır.