Referanslar

Vector IT Kampüsünde bina idare teknoloji sistemine GEZE sistemlerinin başarılı entegrasyonu

Stuttgart'taki IT uzmanı Vector Informatik şirketinin yeni merkezi, şirket kompleksinin bugüne kadarki en büyük binasıdır ve en son bina teknolojisine dayanmaktadır. GEZE, özel tasarım dijital ağ bağlantı çözümleri ve güvenlik teknolojisiyle "Smart Building" (Akıllı Bina) yaklaşımına katkıda bulunmuştur.

BACnet tabanlı bina idare teknoloji sistemi sayesinde bir bakışta her şey

Vector IT Kampüsünün giriş alanındaki döner kapılar. Fotoğraf: GEZE GmbH adına Jürgen Pollak

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi ve IO 420 arayüz modülleri aracılığıyla BACnet üzerinden bina idare teknoloji sistemine GEZE'nin 180'i aşkın kapı çözümü entegre edilmiştir.

GEZE, yeni IT Kampüsünün inşasında kaliteli, çoğu çok fonksiyonlu 180'i aşkın güvenlik kapı sistemini kullandı. Tüm otomatik kapı sistemlerinin eş zamanlı olarak merkezden izlenmesini ve kontrolünü sağlamak için bunlar, GEZE Cockpit bina otomasyon sistemindeki arayüz modülleriyle ağa bağlanıp BACnet bina idare teknoloji sistemine entegre edildi. Bu yapılırken GEZE'ye özel dağıtım kutuları kullanıldı: Tüm besleme hatları ve IO 420 arayüz modülü bu merkezi kapı bağlantı noktalarında bir araya getirildi. GEZE dağıtım kutusunun bütünlük sağlayan yapısı, bina yöneticisine her kapıda diğer ürün grupları ile arayüzlere, böylece ağ bağlantılı tüm bina teknolojisine genel bir bakış sağlar.

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi ve IO 420 arayüz modülüyle "akıllı" kapılar

GEZE IO 420 BACnet arayüz modülü. Fotoğraf: GEZE GmbH

"Akıllı Bina" konseptinin özü: GEZE IO 420 BACnet arayüz modülü. © GEZE GmbH

GEZE Cockpit ve IO 420 arayüz modülleri, standart bir BACnet protokolü kullanarak kapılar ve bina idare teknoloji sistemi arasında veri alışverişinde bulunur. "Kapı zekası" bilgileri (örn. açık/kapalı, kilitli/kilidi açık kapı durumu veya arıza), IO 420 modülü tarafından BACnet MS/TP aracılığıyla sağlanır. GEZE Cockpit, BACnet MS/TP'den BACnet/IP'ye aktarım işlemini gerçekleştirir. Sistem bir kapının durumu ve işlevi hakkında tüm bilgileri sağlar. Merkezi bilgisayarlara iletilen bu bilgiler belgelenip açık bir şekilde görselleştirilir. GEZE Cockpit sayesinde verilerin filtrelenmesi, ağdaki veri trafiğini azaltır, ki bu da istenen bir yan etkidir.

Bir kapının alarm vermesi, hatalı işlemesi veya manipüle edilmesi durumunda bina yönetimi anında müdahale edebilir, örneğin acil çıkış yolu emniyeti için kapıları serbest bırakabilir veya panik kilitlerini kilitleyebilir.

ACİL ÇIKIŞ YOLU EMNİYETİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

IT Kampüsünün girişindeki bağımsız döner merdiven. Fotoğraf: GEZE GmbH adına Jürgen Pollak

IT Kampüsünün girişindeki bağımsız döner merdiven. Fotoğraf: GEZE GmbH adına Jürgen Pollak

“Kampüse giriş”teki ağ bağlantılı kapı sistemleri

Elektrikli kapı otomatiğinin yakından görünümü Fotoğraf: GEZE GmbH adına Jürgen Pollak

Dar çerçeveli kapılar için ideal: GEZE'den elverişli, elektrikli kapı otomatiği

Dört katın tamamı üzerinden açık olan 500 m²'lik camlı giriş salonu, "IT Kampüsüne giriştir" ve aydınlık açık atmosferiyle etkileyicidir. Giriş alanındaki kombine kapı çözümleri engelsiz erişilebilirlik, erişim kontrolü, soyguna karşı emniyet, acil çıkış yolu emniyeti ve yangın durumunda güvenilir duman tahliyesini birleştirmektedir.

 • Üç kanatlı, tam otomatik iki özdeş döner kapı günlük ziyaretçi akınını göğüslemektedir. Ayrıca gece kilitleri olarak otomatik kemerli sürme kapılarla donatılmıştır.
 • Döner kapıların sağında ve solunda "güçlü" Powerturn döner kapı motorlarına sahip çift kanatlı iki adet otomatik acil çıkış kapısı engelsiz erişilebilirlik sağlar, ayrıca Smart swing işlevi sayesinde elle de kolayca açılabilir.
 • Acil çıkış kapılarından biri, DIT temiz hava girişi olarak K 600 katlanır kollu motorlarla donatılmıştır. Yangın durumunda, dumanın ve ısının dışarı çıkabilmesi için kapı kanadı otomatik olarak sonuna kadar hareket eder.
 • Diğer acil çıkış kapısı, erişim kontrol sistemi ve otomatik kilitlemeli IQ lock AUT panik kilidi sayesinde tam panik kapısı işlevi görür: Tehlike durumunda, kilitli olsa bile, herkes tarafından içeriden açabilir.

Tüm kapı sisteminin önde gelen güvenlik bileşeni, ağ bağlantılı TZ 320 kapı merkezidir: Bina yöneticileri, bina idare teknoloji sistemi aracılığıyla kapıların durumunu her zaman uzaktan kaydedebilir, ayarlayabilir veya çalışma modunu (örn. "daimi açık") değiştirebilir. Merkezi komutlar tek bir kapı, birkaç kapı veya tüm kapılar için verilebilir, ayrıca zamana göre de programlanabilir.

Çok fonksiyonlu kapılar: Konforludur, merkezi olarak kullanılabilir

Birinci kattaki çok fonksiyonlu emniyet kapısı gerektiğinde sadece yetkili kişilere erişim sağlar. Aynı zamanda, GEZE Powerturn F motoru, FT500 elektrikli kapı otomatiği ve TZ 320 kapı merkeziyle ile yangın bölümü kapısı ve engelsiz erişimli acil kaçış yolu kapısı işlevi görür. FTV 320 kaçış kapısı kilit mekanizması, yetkili olarak açıldığında, kapı merkezinin acil durum butonuna basıldığında veya yangın alarm sistemi tarafından etkinleştirildiğinde kapının kilidini açar. Ofis kompleksinin iç kapıları da Powerturn motorlu ve/veya erişim kontrol sistemli GEZE elektrikli kapı otomatiği serisinin farklı versiyonlarıyla donatılmıştır. Tıpkı yangın bölümü kapısı gibi, bina idare teknoloji sisteminde ağa bağlıdırlar ve bina yönetimi tarafından uzaktan izlenip kontrol edilebilirler.

BİNA GÜVENLİĞİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

İyi kombinasyon: DIT ve acil çıkış yolu emniyeti bir arada

Çift kanatlı iki cam kapılı şirket restoranı.

Bina idare teknoloji sistemi aracılığıyla ağa bağlanan sabitleme sistemleri havalandırma sisteminde de kullanılır. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kapı sistemlerinin sabitleme sistemleri ve bina idare teknoloji sistemindeki havalandırma sistemi şirket restoranında birlikte çalışıyor. Çift kanatlı tam panik kaçış kapıları engelsiz erişime izin verir ve bir yangın durumunda hava giriş menfezi işlevi görür: Tehlike durumunda, MBZ 300 DIT kontrol merkezi, otomatik kilitlemeli IQ lock AUT panik kilidinin kilidini açar ve kapı kanatlarını K 600 katlanır kollu motorlar aracılığıyla otomatik olarak azami açılım menziline kadar hareket ettirir. Aynı zamanda, duman tahliye motorları, DIT kontrol panelinin alarmıyla devreye sokulur. Bina idare teknoloji sistemine otomatik olarak iletilen kapı durumu, hızlı tepki verilmesine imkan tanır: Alarm sıfırlanırsa sabitleme sistemleri kapı kapatıcılar aracılığıyla kapanıp otomatik olarak kilitlenir.

DIT HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Kapı kapatıcıların ve havalandırma sisteminin ağ bağlantısı

Yangından koruma modelinde tek kanatlı döner cam kapı. Fotoğraf: GEZE GmbH adına Jürgen Pollak

Karmaşık kapı teknolojisi: dar çerçeveli, merkezi olarak kontrol edilebilir. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kapı sistemlerinin bina idare teknoloji sistemine bağlanması, kapıların yaz aylarında veya kısa süreli doğal havalandırma için manuel ayarlanabilmesi ve kapı kapatıcının kayma rayındaki GEZE elektrikli sabitleme sistemi kullanılarak elektrikle kapatılabilmesi avantajına sahiptir. Bina yöneticileri bina idare teknoloji sistemiyle kapıların ne zaman kapatılması gerektiğini belirleyebilir, örneğin mesai saatlerinden sonra. Bina idare teknoloji sistemine kaydedilen kapı durumu, gerektiğinde sıcaklıkları enerji verimli bir şekilde düzenleyebilen havalandırma sistemine iletilir. Bu, enerjinin verimli şekilde yönetilmesine imkan tanıyarak ısıtma maliyetlerinden tasarruf edilip doğal kaynakların korunmasına yardımcı olur.
Bu şekilde, "akıllı" kapı kumandası, enerji verimliliğini ve soyguna karşı emniyeti birleştirir.

BİNALARIN ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Bina otomasyonu sayesinde sürdürülebilir inşaat işleri

Bitkom'un bir araştırmasına göre Almanya'daki toplam enerji ihtiyacının 1/3'ü yapı sektöründen gelmektedir. Bu nedenle, binalar, trafiğin ve endüstriyel üretimin yanı sıra Almanya'daki en büyük enerji tüketicilerinden ve CO2 emisyonlarına katkı sağlayanlardan biridir. Çalışmanın bulgularına göre, CO2 emisyonlarını azaltmak için en büyük potansiyel, bina otomasyonu yoluyla ısı gereksinimini azaltmakta yatmaktadır. 
Bu nedenle, en modern teknolojiyi ve konseptleri kullanan inovatif bir teknoloji şirketi olarak Vector Informatik, Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliğinin (DGNB) platin sertifikasına layık görüldü. Ayrıca proje, özel tasarım ve yapı kültürü kalitesiyle mükemmel mimarisi için DGNB Elmas ödülünü de aldı. Yeni bina, kaynakların korunmasına birçok yönden katkıda bulunuyor. Bu şekilde, örneğin yapı malzemeleri sürdürülebilirlik kriterlerine göre seçilmiş, akıllı bina kontrolüyle elektrik tüketimi azaltılmıştır. Tüm önlemler alınarak çalışmalarda yılda toplam 460 ton civarında CO2 emisyonu önlenebilmektedir.

Tekil kapı planlaması ve kablo planları

Önceki Vector genel merkezinin modernizasyonu, projenin başlangıcından itibaren profesyonel planlamayla zamandan ve paradan nasıl tasarruf edilebileceğini göstermektedir. GEZE uzmanlarımız daha planlama aşamasında projeye dahil oldu. Kapı listeleri ve kapı işlevleri bu sayede doğrudan görüşülüp planlanabildi. Mevcut kapılar planlamaya, GEZE çözümleri de danışmanlığa dahil edildi. 

Aktif olarak beraber düşünen ve tasarlayan iş ortaklarına değer veriyoruz. GEZE olarak, ileriye dönük ve çözüm odaklı tavsiyeler alacağımızı daha planlama aşamasında biliyoruz. Projemize özel olarak hazırlanmış kablo planları, inşaat aşamasında zamandan ve paradan tasarruf etmemize yardımcı oldu.

Sebastian Gaiser, Vector Yapı İşleri Müdürü

Yapıya özel kablo planları ve ürün gruplarının koordinasyonu

Müşteriyle birlikte, yapı çalışmasını daha iyi gerçekleştirmek ve arayüz koordinasyonu daha iyi sağlamak için özel kablo planları tasarlayıp uyguladık. Müşteriye ve yapıya özel bu kablo planlarının özelliği: Kapı ve elektrikli ürün grupları arasındaki arayüz sorunu bu şekilde çözülebilmiştir çünkü harici ürün grupları ve sorumluluk alanları da hesaba katılmıştır ki bu, sektörde oldukça ender bir durumdur.

Kendimizi kapsamlı ve bütüncül bir çözüm sağlayıcı olarak görüyoruz. Bu, müşterilerimize sadece mükemmel GEZE ürünleri tedarik etmekle yetinmediğimizi ifade etmektedir. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları zorlukları gerçekten anlayıp sorunlarını da çözmek istiyoruz. Çünkü uzun yıllara dayanan teknik uzmanlığımız ve sektör uzmanlığımız sayesinde, belirli bir projede ağ oluşturmanın ne ifade ettiğini ve hangi engellere dikkat edilmesi gerektiğini biliyoruz.

Christian Schulze Dieckhoff, GEZE Satış Müdürü
GEZE tüm bina kullanım süresi boyunca profesyonel planlama, uygulama ve hizmetler sunmaktadır.

Tüm bina kullanım süresi boyunca profesyonel planlama, uygulama ve hizmetler – her şey tek elden.

Planlama, uygulama ve servis – her şey tek elden

Tek bir kaynaktan verilen özel proje danışmanlığı ile GEZE ürün ve hizmetlerinin kombinasyonu pek çok avantaj sunmaktadır: Müşteri, kapı planlamasından montaja ve GEZE servisiyle devam eden bina işletimine kadar çeşitli hizmet aşamalarında her zaman bir GEZE irtibat kişisine sahiptir. 

Bu kapsamlı paketin ikna ediciliği ortadadır: Yapı sahibi, GEZE Cockpit kullanılarak bina idare teknoloji sistemine başarılı entegrasyon gibi, Stuttgart'taki Vector Informatik lokasyonunda bulunan dört bina için GEZE çözümlerini kullanmıştır. Bir sonraki binanın planlamasına da dahil edildik, geleceğe yönelik işbirliği böyle görünür.

Vector şirket merkezinde GEZE ürünleri

 • Modüler bina otomasyon sistemi GEZE Cockpit
 • IO 420 arayüz modülü
 • üç kanatlı, tam otomatik döner kapılar
 • Powerturn döner kapı motorları
 • K 600 katlanır kollu motorlar
 • GEZE erişim kontrol sistemi
 • otomatik kilitlemeli IQ lock AUT panik kilidi
 • ağ bağlantılı TZ 320 kapı merkezi
 • GEZE Powerturn F motor
 • FT500 elektrikli kapı otomatiği
 • FTV 320 kaçış kapısı kilit mekanizması
 • MBZ 300 DIT kontrol merkezi
 • TS 5000 R-ISM Ecline üstten monte raylı kapı hidroliği sistemi