Konular

Yapı sektöründe enerji devrimi

"Enerji devrimi" terimini duyduğunda, birçok kişinin aklına ilk gelen şey yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Fakat bu aynı zamanda enerji tüketimini azaltmak anlamına da gelir. Almanya'nın toplam nihai enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35'inden sorumlu olan binalar, büyük bir enerji tasarrufu potansiyeli sunmaktadır. Binaları daha enerji tasarruflu hale getirmek, başka bir deyişle kullanım sırasındaki enerji tüketimini optimize etmek, tüketimin sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasında büyük bir etkendir. Dolayısıyla, enerji verimliliği, mimarlar ve planlayıcılar için olduğu kadar kullanıcılar ve son kullanıcılar için de son derece önemlidir.

Amaç CO2 emisyonlarını azaltmaktır

Kışın sıcak odalar, yazın soğutma, geceleri aydınlatma, hızlı ulaşım, makinelerin ve cihazların kullanımı; günlük hayatımızda çok büyük miktarda enerjiye ihtiyaç duyarız. Fakat tükettiğimiz enerji çoğunlukla fosil yakıtlardan gelir ve onları yakmak, CO2 emisyonlarına sebep olur. Bugün, endişe verici bir hızla gerçekleşen iklim değişikliğinin sebebinin muhtemelen bundan kaynaklandığının farkındayız.

Dolayısıyla, Almanya'nın iklim koruma hedefi, CO2 emisyonlarını, 1990'a kıyasla, 2010'da en az yüzde 40 ve 2050'de yüzde 80 ila 95 kadar azaltmaktır. Bu noktada, yapı stoku büyük ölçüde iklime zararsız olmalıdır.

Almanya'dan rakamsal verilerle gerçekler¹

  • Almanya'da 21 milyon bina bulunmaktadır.
  • Binalar, Almanya'daki nihai enerji kullanımının yüzde 35'inden sorumludur.
  • 2014 yılında, konut ve konut dışı bina kullanıcıları, ısıtma, sıcak su, aydınlatma ve soğutma için 73 milyon € ödemiştir.

Toplam enerji talebi ve ısı kayıpları

Termal görüntüleme, uzmanlara bir bina cephesinde oluşan ısı ve enerji kayıpları hakkında her şeyi söyler. Koyu alanlar küçük miktarda kaybı, sarı alanlar bir miktar kaybı ve kırmızı alanlar ciddi ısı kaybını gösterir.

Bir bina cephesinin termal görüntüsü: burada çok miktarda enerji kayboluyor! © shutterstock

Yapı sektörü, Almanya'nın modern enerji politikasında önemli bir rol oynamaktadır: şu anda tüketilen toplam nihai enerjinin üçte birinden fazlası binalar için kullanılmaktadır; sıcak su, ısıtma ve soğutma, havalandırma ve aydınlatma. Genelde, oda ısısının büyük bir kısmı, duvarlar, pencereler, çatılar, kapılar veya yerlerden yayılır.

Gelecekte, pasif ev ve neredeyse sıfır enerji harcayan evler, tüm AB'de standart olmalıdır. Bu, binaların genel enerji performansı üzerinde düzeltilmiş AB Düzenlemesiyle desteklenmektedir. Bu düzenleme başlangıçta sadece yeni binalar için geçerli olacak olsa da 2050'ye kadar tüm binalar iklime zararsız olmalıdır. Bir taraftan, yapım ve yenileme sırasında ısıtma ve soğutma için enerji talebi büyük ölçüde azaltılmalıdır. Diğer taraftan, kalan talebi karşılamak için kullanılan yenilenebilir enerji oranı da önemli ölçüde artırılmalıdır.

Yapı yasaları ve direktiflerinden kaynaklanan yüksek enerji talebi

AB Düzenlemesi, Almanya'da, Energy Saving Act (EnEG), Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV) ve Yenilenebilir Enerji Isı Yasası (EEWärmeG) ile uygulanmaktadır. 2018'de hedef, tüm bu düzenlemeleri, yeni Building Energy Act (GEG) kapsamında bir araya getirmektir. Yasa ve düzenlemeler, yeni ve mevcut binalar için enerjiyle ilişkili eşik değerler ve enerji onay belgeleri öngörmektedir. Hedef, binaların temel enerji talebini düşük tutmaktır. Binaların enerji kayıpları, yapısal yalıtımla (özellikle iyi yalıtım, iyi pencereler kullanarak ve ısı köprülerini engelleyerek) mümkün olduğunca başlangıçtan itibaren engellenmelidir. Kalan enerji talebiyse gittikçe daha fazla yenilenebilir enerji kaynağıyla karşılanacaktır.

Enerji verimliliği yüksek olan oldukça konforlu bir çalışma ve yaşama ortamına, sadece ısıtma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma teknolojisinin akıllı yöntemlerle kontrol edilmesiyle ulaşılabilir. Bu kontroller, binanın yapısına ve kullanıcı davranışına uygun hale getirilmelidir. İdeal durumda, dijitalleşme ve otomasyon, binaların değişen koşullara, binadaki kişi sayısına ve hava koşullarına adapte olması anlamına gelecektir.

Enerji tasarruflu binalar için GEZE ürünleri

Kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için enerji verimliliğine odaklanan bütünleyici çözümler, konfor ve güvenliği enerji verimliliğiyle akıllı bir yöntemle birleştirmektedir. Tüm iş kollarının arasındaki ağ bağlantısı, enerji tasarruflu bina idaresi için de yeni fırsatlar sunmaktadır. GEZE, çeşitli çözümleri ve ürünleriyle enerji verimliliğindeki rolünü oynamaktadır:

  • otomatik pencere sistemleriyle binaların doğal havalandırması ve ayrı odaların sıcaklık kontrolü
  • kapıların otomatik açılması ve güvenilir kapanması
  • kapı, pencere ve güvenlik teknolojisinin bina idare sistemine akıllı entegrasyonu için akıllı GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi. Kapıların açılım menzillerinin, ısı sensörleri ve ısıtma sistemleriyle birlikte dış sıcaklığa göre otomatik olarak ayarlanması veya pencerelerin sıcaklığa göre açılması ve kapanması, bu örnekler arasındadır.

Doğal havalandırmayla enerji tasarrufu

Binaları doğal yollarla havalandırarak önemli miktarda enerji ve kaynak tasarrufu elde edilmektedir. Bu durum, iklimlendirme sistemlerine gerek kalmaması demektir. Mekanik iklimlendirme sistemleri çok fazla enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Binada çok fazla alan kaplamaları sonucunda yaşanan alan kaybı, yüksek yatırım, bakım ve işletim maliyetleri de bu sistemlerin uygun maliyetli olmadığı anlamına gelmektedir. İzlenen doğal havalandırma ise çok daha avantajlıdır. GEZE'nin bina cephesi ve çatı pencerelerine takılan ve elektrikli motoru etkinleştirmek için minimal enerji kullanarak bunları kontrollü bir şekilde açıp kapatan "akıllı" motorları ve kumandalarıyla, enerji tasarruflu, doğa dostu havalandırma elde edilebilir.

Konforlu bina kontrolü

GEZE teknolojisi, kapı veya pencereler gibi bina cephesi elemanlarının ihtiyaca yönelik kontrolünü sağlamaktadır. Her pencere ayrı olarak kontrol edilebilir. Sıcaklık ve CO2 sensörleri, zamanlayıcılar ve yağmur-rüzgar sensörleri, pencerelerin otomatik olarak açılmasını ve kapanmasını sağlamaktadır. Yeni GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, otomatik kapı ve pencerelerin merkezi olarak görüntülenmesine kontrol edilmesine ve izlenmesine olanak tanımaktadır.

Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği (DGNB) sertifika sistemi, binaların sürdürülebilirliğini değerlendirmektedir.

Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği (DGNB) sertifika sistemi, binaların sürdürülebilirliğini değerlendirmektedir.

Enerji verimliliğinden daha fazlası: Sürdürülebilir inşaat işleri (green building)

GEZE, ürünleriyle, "green building" olarak bilinen sürdürülebilir inşaat işlerini de desteklemektedir. Green building, binaların, insanlar ve doğayla uyum içinde, modern, sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve kaynak tasarruflu olarak inşası ve yenilenmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bu binalar, enerji, su ve malzeme alanlarında yüksek kaynak verimliliğiyle karakterizedir. Sağlık ve çevre üzerindeki zararlı etkiler de azaltılır. Temel sürdürülebilirlik hususu, binanın tüm kullanım süresi boyunca mümkün olduğunca uygulanır: proje geliştirme, planlama ve inşaattan kullanım, bakım ve sökmeye kadar. Almanya, 2007'de bunun için bir etiket çıkarmıştır: Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği (DGNB) onay belgesi.

GEZE için sürdürülebilirlik, gelecekle ilgili temel sorunlardan biridir ve hepimizi etkilemektedir.

Brigitte Vöster-Alber, GEZE GmbH İcra Kurulu Başkanı

Yaklaşık 120 binaya DGNB onay belgesi veya ön onay belgesi verilmiştir. Sürdürülebilir yapının tüm yönlerinde uygulanan yüksek kalite nedeniyle federal bir vitrin projesi olan Dessau'daki Alman Federal Çevre Ajansı (UBA) binası bunlardan biridir; bu bina, aynı zamanda Almanya'daki en ekonomik idari binalardan biridir. GEZE'nin sunduğu kapı teknolojisi.

Green Building hakkında daha fazla bilgi

Bina restorasyonu hakkında daha fazla bilgi

Oda iklimi kontrolü hakkında daha fazla bilgi

Enerji verimliliği hakkında bilgi

Enerji optimizasyonlu planlama

GEZE, bina planlamanın ilk aşamalarında dahi destek sağlayabilir ve enerji tasarruflu konseptler ve çözümler sunabilir. Konu mevcut binaların yükseltilmesi olduğunda da, GEZE çözümleri etkin bir şekilde enerji tasarrufu sağlayabilir.

GEZE Cockpit ile bina otomasyonunda yeni yollar

GEZE Cockpit'in akıllı yazılım ve açık arayüze sahip eşsiz kapı ve pencere teknolojisi ağı, GEZE teknolojisinin bina otomasyonuna entegrasyonunu sağlamaktadır ve planlayıcı ve operatörlere bina otomasyonu için yeni seçenekler sunmaktadır.

GEZE Cockpit hakkında daha fazla bilgi edininiz

Özelleştirilmiş çözümler

Uygulama senaryosuna bağlı olarak, çeşitli hizmet paketleri ve ilgili donanım ve yazılım bileşenlerinin yanında enerji tasarruflu yapı için uygun hizmetlerle bireysel çözümler sunulur.

Çevre Dostu Ürün Beyanına (EPD) sahip Ürünler

TS 4000 ve TS 5000 kapı hidroliği serisini içeren birçok GEZE ürünü, EPD'ye (Çevre Dostu Ürün Beyanı) sahiptir. EPD'ler ekolojik bina değerlendirmesi için kullanılabilen bir bilgi veri tabanı oluşturmakta ve binanın çevre performansının genel değerlendirmesini destekleyen yapı taşları olarak görev görmektedir.

İsteğe uyarlanan hizmet konseptleri

Geliştirilen çözümlerin yapısal uygulamasına ek olarak, fonksiyonellik, operasyonel güvenlik ve enerji tasarruflu sistemlerin değerinin korunmasını sağlamak için düzenli bakımla, her bina için isteğe uyarlanan hizmet konseptleri sunmaktadır. Bunlar, operatörlere sadece bina işletim maliyetleri açısından mali faydalar sağlamakla kalmayıp, operasyonel sorumluluklarında da destek vermektedir.

Bina kullanımında verimlilik

GEZE Cockpit, kullanıcıların kapıların, pencerelerin, duman ve ısı tahliyesinin ve kaçış yollarının durumunu, IP kapasiteli bir cihazla, her zaman, her yerden kontrol etmesine ve izlemesine olanak sağlamaktadır. GEZE, böylece bina idaresinde konfor, güvenlik ve verimlilik sunmaktadır.

GEZE Cockpit hakkında daha fazla bilgi edininiz