Konular

Sürdürülebilir inşaat işleri stoğu: Yıkım değil restorasyon

Binanız miadını dolduruyor mu? Belki de ısıtma sistemi eski, pencereler sızdırıyor veya neredeyse hiç yalıtım yok? Bunlar tanıdık geliyorsa restorasyonu düşünebilirsiniz. Örneğin, modern bir ısıtmayla yalıtım sağlayabilir veya modern bina teknolojisi ve kat planları ekleyebilirsiniz. Bir binanın enerji verimliliğini ve tasarımını iyileştirmek için iyi restorasyon planlarına ve yeterli fona ihtiyacınız bulunmaktadır.

Bakım ve modernizasyon

Zürih'te restore edilen Sihlpost'un girişleri için GEZE kapı teknolojisi

Zürih'te restore edilen Sihlpost'un girişleri için GEZE kapı teknolojisi © Lorenz Frey / GEZE GmbH

Almanya'da yeni teknolojiye sahip olmayan birçok bina bulunmaktadır. Sonuç: yüksek enerji tüketim seviyesi, yüksek ısıtma maliyetleri, düşük yaşam kalitesi, iklim ve çevreye zarar. Almanya'daki binaların bir çoğu 1978'deki ilk Isı Yalıtım Yönetmeliğinden önce inşa edildiğinden, özellikle konu binanın enerji tüketimi olduğunda, artık restore edilmeleri gerekmektedir.

Bina restorasyonu, bir veya birkaç katın ya da mevcut bütün yapının yapısal ve teknik restorasyonu ya da modernizasyonu olarak tanımlanır. Diğer taraftan, bakıma ve hatta kusurların giderilmesine (kısmi restorasyon) de odaklanabilir. Genelde, eskimiş ekipman veya bina teknolojisi, çağdaş ve modern bir tasarımla değiştirilir ve tamamlanır (tam restorasyon).

Restorasyonlarda büyük rol oynayanlar: pencere ve kapılar

Restorasyon kapsamında, bir binanın dış kabuğu, duvarları, çatısı ve zemini genelde ısı yalıtımıyla kaplanmaktadır. Ayrıca, pencere ve kapılar, ısıtma sistemi, elektrik ve sıhhi olanaklar da genelde restore edilir, çıkarılmakta veya değiştirilmektedir.

Enerji tasarruflu restorasyon

Enerji tasarruflu restorasyon, Alman Federal Hükümeti ve AB'nin iklim hedeflerine ulaşılmasında önemli bir bileşendir. Almanya'daki 18 milyonu aşkın konut ve yaklaşık 1,7 konut dışı bina (ör: ofis binaları, şirket binaları, hastaneler, okullar, üniversiteler, spor salonları, tiyatrolar ve kiliseler), 2050'ye kadar neredeyse tamamen "iklime zararsız" olmalı, yani esas itibarıyla hiç CO2 üretmemelidir. Konut dışı binalar genelde konutlardan çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğundan, bu binaların enerjiyle ilgili restorasyonları kendi maliyetlerini oldukça hızlı bir şekilde çıkarmaktadır. Profesyonel restorasyon ve modern bina teknolojisi, bazen enerji tüketimini yüzde 80'e kadar düşürebilmektedir.

Alman hükümeti, KfW banka grubu aracılığıyla, konut ve konut dışı binalar için fon da sağlamaktadır. Kredi ve sübvansiyon formundaki kalkınma fonları tam restorasyon veya yalıtım, pencerelerin değişimi, iklimlendirme birimleri ve bina otomasyonu gibi ayrı tedbirler için kullanılabilir.

Bina restorasyonu için KfW fonu

Alman Federal Hükümeti, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) aracılığıyla, özel bireyler, şirketler ve yerel yönetimler için bina restorasyonlarını, kredi veya yatırım hibeleriyle desteklemektedir. Fon almanın temel kriteri, restorasyonun kfW Verimlilik Ev standardına ulaştırmasıdır. KfW Verimlilik Ev standardı, KfW'nin finans ürünlerine uyguladığı bir teknik standarttır. Mülkün yıllık temel enerji gerekliliğinin benzer yeni bir binaya kıyasla ne kadar yüksek olduğunu çeşitli rakamlar belirlemektedir. Not: Rakam ne kadar küçükse enerji verimliliği o kadar fazla ve destek o kadar yüksektir.

Danışmanlık da desteklenir

KfW desteği genelde bir enerji verimliliği uzmanının katılımına da tabidir. Bu durum, örneğin, bir enerji verimliliği uzmanının planlama ve yapı desteği sunması halinde, şahısların ve yerel yönetimlerin KfW yardımı (yapı desteği için yardım) alabileceği anlamına gelmektedir.

KfW'nin sunduğu çeşitli fon fırsatlarına gidiniz

Artmış güvenlik, yangından koruma ve erişilebilirlik için restorasyon

Restorasyonların temel amacı, doğal olarak, enerji tasarrufu tedbirlerini uygulamaktır ve birçok destek formu mevcuttur. Fakat kulanım değişikliği de restorasyon sebebi olabilir. Bu durum, genelde mülk sahiplerini, karar verilmesi gereken diğer sorunlarla baş başa bırakmaktadır. Örneğin, bir bina çocuklar için anaokuluna dönüştürüldüğünde, artık modern güvenlik ve yangından koruma standartlarını karşılamadığında. Veya modern kullanım farklı bir kat planı gerektirdiğinde. Engelsiz erişim oluşturmak ve bir binayı engelli insanların yaşaması ve çalışması için uygun hale getirmek için de restorasyon yapılabilir.

KfW fonu, mülk sahiplerinin, binayı daha enerji tasarruflu hale getirirken aynı zamanda yeniden tasarlamalarına da olanak sağlamaktadır. Bu durum, eski bir binanın akıllı bina olacak şekilde restore edilebileceği anlamına gelmektedir.

GEZE restorasyon çalışmaları sırasında destek sağlamaktadır

GEZE, enerji tasarruflu havalandırma teknolojisinin yanında yangından koruma ve engelsiz erişilebilirlik için yeni konseptler geliştirmekte ve sunmakta, hem yeni inşaat projelerinde hem de mevcut binalarda çalışmayı desteklemektedir. Otomatik pencereler aracılığıyla oda iklimi kontrolü, kapı hidrolikleri ve akıllı bina ağları dahil olmak üzere, çeşitli GEZE ürünleri, enerji tasarrufu konusunda etkin bir şekilde yardımcı olmaktadır. GEZE kapı çözümleri, engelsiz erişim kolaylığı, güvenli acil çıkış yolları ve enerji verimliliği sağlamaktadır.

Mevcut binaların restorasyonu

GEZE çözümleri sadece yeni binalarda kullanılmaz. Küçük bir ek çabayla, eski ve mevcut binalara da takılabilir ve enerji ve para tasarrufuna yardımcı olmaktadır.

Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği üyelik logosu

Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği üyelik logosu

GEZE Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği (DGNB) üyesidir

GEZE ürünleri ve çözümleri sürdürülebilir inşaatı (green building) desteklemektedir. Green building, binaların, insanlar ve doğayla uyum içinde, modern, sürdürülebilir, çevre dostu ve kaynak tasarruflu olarak inşası ve yenilenmesi anlamına gelmektedir.

GEZE Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği'nin (DGNB) aktif bir üyesidir. Kâr amacı gütmeyen bu kuruluşun amacı, sürdürülebilir inşaat işlerini ve kullanımı desteklemektir.

DGNB haber bülteni, sürdürülebilir inşaat dünyasından düzenli güncellemeler sunmaktadır.

DGNB haber bültenine üye olunuz

Green building hakkında daha fazla bilgi

Bina otomasyonu ve bina cephesi restorasyonu için özel öneriler

Restorasyon yapılırken planlama önceliklidir. Bina otomasyonu için fikirler ve somut önerilerle birlikte bina cephesi için akıllı teknik çözümler, süreçte olabildiğince erken geliştirilmelidir:

  • otomatik gece serinletmesi
  • pencere ve kapılar için çeşitli açılım menzilleri; ör. yaz/kış ayarı
  • termik açıdan izoleli, ısı yalıtımlı pencere profilleri

Kolay kurulum

Genelde kolayca kurulabilen birçok GEZE ürünü restorasyonlarda kullanılmaktadır. Örneğin, otomatik döner kapı sistemleri, basit bir montaj işlemine sahiptir ve yükseltilebilmektedirler.

Restorasyonlarda bağlı kalınması gereken, sıkça güncellenen DIN standartları ve teknolojik düzenlemelerin önünde olmanın basit ve esnek bir yoludur.

Kurulum videolarının da bulunduğu YouTube çalma listemizde daha fazlasını bulabilirsiniz

Yükseltme ve güncelleme artık daha kolay

Genel olarak düşünüldüğünde, bina teknolojisinin beklenen kullanım süresi ve faydalı ömrü, binanın kendi ömründen her zaman daha kısa olmuştur. Teknik sistemlerin zaman zaman değiştirilmesi gerekir. Bina güvenliği başta olmak üzere, bina teknolojisi gereklilikleri de örneğin DIN 18650 gibi mevzuatlarda yapılan değişiklikler sonucunda değişmektedir.

GEZE'deki servis uzmanları uzun yılların deneyimine sahiptirler ve bina sistemlerinin getirdiği taleplerin hepsini bilmektedirler. Bu durum, değişen düzenlemeler ve direktifler üzerine verilen sürekli eğitimle desteklenmektedir. Size, kapılarınızın otomasyonuyla başlayıp ekipmana ve binanızın acil çıkış ve kurtarma yolu çözümleriyle modernizasyonuna kadar süren, yeni, gelecekte olabilecek değişikliklerden etkilenmeyen ürün çözümleri sunmaktayız. Tabii ki, diğer imalatçıların motorlarını güncelleme veya değiştirme şansı da tarafımızdan verilmektedir.