Konular

Green Building – Onaylı sürdürülebilir yapı

İklim değişikliği ve kaynak azlığı, inşaat sektörünün bazı konular hakkında yeniden düşünmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Bu yüzden, binaların kılavuz ilke olarak sürdürülebilirlikle geliştirildiği Green Building konsepti gittikçe daha fazla tercih edilmektedir. Yapı ürünleri ve binaların değerlendirilmesi için bilgi verici onay belgeleri de mevcuttur.

Bir taahhüt ve zorluk olarak ekolojik yapı

Tek bir gezegenimiz var. Onu nasıl ayakta tutabiliriz? Gezegenimizin bir sonraki kuşak için de yaşanabilir olması için nasıl yaşayabilir, çalışabilir ve yapı inşa edebiliriz? Sürdürülebilir yollarla. Bu, inşaat sektörü de dahil bütün toplum için bir yükümlülüktür. Anahtar sözcük, uygun inşaat yerlerinin seçiminden, özel olarak seçilen malzemelere, artırılmış enerji verimliliğine ve onaylı iç mekanlara kadar her şeyi kapsayan sürdürülebilir inşaat işlerini ifade eden Green Building'dir.

Green Building konsepti, ekosistemi ve çevreyi korumayı ve insanlara ve topluma faydalı olmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden, insanlar arasındaki değişen ilişkileri, inşaat ortamını ve ekosistemi dikkate almaktadır. Amaç, arkamızda, gelecek jenerasyonların yaşamasına uygun, bozulmamış bir dünya bırakmaktır.

Dolayısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi ideal olarak, proje geliştirme ve planlamadan yapım, kullanım, bakım ve sökmeye kadar bir binanın tüm kullanım süresini kapsamaktadır. "Yeşil" binalar, enerji, su ve malzeme alanlarında yüksek kaliteli ekolojik tasarım ve üstün kaynak verimliliğiyle karakterizedir. Sağlık ve çevre üzerindeki zararlı etkiler en aza indirilmektedir.

Akıllı yapıyı olanaklı hale getiren Akıllı Binalar

Mükemmel mimari kalite, fonksiyonel çalışma ortamı, sürdürülebilir yönetim: Viyana'da bulunan, GEZE'nin Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği (DGNB) onaylı ürünlerine sahip ÖAMTC merkez ofisi.

ÖAMTC merkez ofisi: akıllı planlama düşük işletme maliyetleri sunmaktadır © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

Sürdürülebilir inşaat işleri, prensipte akıllı yapı, yani konfor ve fonksiyonelliği artırmak için enerji ve kaynakların ve otomatik bina teknolojisinin verimli kullanımı anlamına gelmektedir. Akıllı binalar, içinde yaşaması ve çalışması daha kolay olan konforlu, çevre dostu yüksek teknoloji ortamları sunmaktadır.

Mülk işletim maliyetleri, Almanya'nın toplam enerji talebinin yaklaşık yüzde 40'ından sorumlu olduğundan, uygulamada temel odak noktası genelde enerji tüketimidir. Örneğin, eski binaların yüzde 50'si sürdürülebilirlik için modernize edilseydi, karbondioksit emisyonları yılda 200 milyon ton düşürülebilirdi. Artık yeni binaların hepsi enerji verimliliğine odaklanmaktadır.

Yeşil binalar için onay süreci

Dünyanın en ünlü ofis binası olan Empire State Binası, 2009 yılında tamamen restore edildi. O zamandan bu yana, bir sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği modeli olarak görülmekte. 2011'de Aldığı LEED Altın Ödülüyle ABD'de LEED ödülü alan en büyük bina olmuştur. LEED, binaların ekolojik, sosyal ve ekonomik kalitesini değerlendirmek için kullanılan en ünlü belgelendirme sistemlerinden biridir.

Sürdürülebilir binalar, daha düşük işletim ve bakım maliyetleriyle daha değerlidir. Mülk sahipleri, kiracılar ve kullanıcıların açıkça görebildiği yüksek kaliteleri sayesinde satılmaları veya kiralanmaları daha kolaydır. Onaylı binalar ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilir. Onaylı binalar için talep sürekli artmaktadır.

Uluslararası alanda sürdürülebilir inşaat işleri için çeşitli belgelendirme sistemleri oluşturulmuştur. Bunların hepsi, binaları özel bir kriter kataloğu kullanarak değerlendirir, fakat her biri farklı ağırlıklardan yararlanmakta ve tipik ulusal standartları ve düzenlemeleri temel almaktadır.

En iyi bilinen Green Building Değerlendirme Sistemleri şunlardır:

 • İngiliz BREEAM (Bina Araştırma Kurumu Çevre Değerlendirme Yöntemi) belgelendirme sistemi,
 • Birleşik Devletler Yeşil Bina Birliği'nin LEED (Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik) belgelendirme sistemi,
 • DGNB (Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği) belgelendirme sistemi.
   

Bu belgelendirme sistemleri, bina işletmecileri ve sahiplerinin, sürdürülebilir binaların planlanması, yapımı, kullanımı ve bakımı için pratik ve ölçülebilir tedbirler almak amacıyla yapılandırılmış bir prosedürü takip etmesine olanak sağlamaktadır. Bu sistemler şu anda dünya çapında uygulanmaktadır.

EPD – Çevre dostu ürün özellikleri beyanı

EPD (çevre dostu ürün beyanı) onay etiketi

EPD (çevre dostu ürün beyanı) onay etiketi

Yeşil Binalar ekolojik açıdan güvenli ve düşük emisyonlu malzemeler kullanmaktadır. Alman pazarı için bilgiler, IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) çatısı altındaki inşaat malzemesi sektörü tarafından, Çevre Dostu Ürün Beyanı veya kısaca EPD'ler kullanılarak sağlanmaktadır.

EPD, aynı fonksiyonlara sahip ürünlerle kıyaslama yapabilmek için bir ürünün kullanım süresi hakkında niceliksel çevre bilgileri sağlamaktadır. EPD, ekolojik kullanım süresi değerlendirmeleri, uzman değerlendirmeleri veya ISO 14040 standartlarına uyan bilgi modüllerinden bağımsız olarak kontrol edilmiş verilere dayanmaktadır.

Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU) ve Rosenheim'da bulunan Pencere Teknolojisi Enstitüsü, programın Almanya'daki kamu tarafından bilinen aracılarıdır ve inşaat sektörü için EPD'ler oluşturmakta ve yayınlamaktadır.

2005'ten bu yana EPD oluşturma prosedürü:

 • İmalatçılar, ürünleri için bir ekolojik değerlendirme oluşturur ve bu verileri Avrupa standartlarına uygun bir EPD olarak sunmaktadır.
 • IBU, bilgileri bağımsız uzmanlara kontrol ettirir ve ardından EPD yayınlanır.
   

EPD'ler, yapı malzemelerini, ürünleri ve bileşenleri, ekolojik değerlendirmeye dayanarak çevre üzerindeki etkilerine ve fonksiyonel ve teknik özelliklerine göre tanımlamaktadır. Bu bilgiler, yapı ürününün tüm kullanım süresiyle ilgilidir. İmalat için gerekli enerji tüketimi ve bunun sebep olduğu emisyonlar, dayanıklılık ve sökülme ve geri dönüştürme kapasitesi belirlenmektedir.

EPD'ler, örneğin BREEAM ve LEED uluslararası değerlendirme sistemleri veya DGNB (Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği) ya da Federal Yapı Bakanlığı'nın kullandığı sistemler aracılığıyla, binaların sürdürülebilirlik değerlendirmesi için verilerin temelini oluşturmaktadır.

İlgili taraflar, belirli bir ürünün EPD'si veya belirli bir imalatçının EPD'leri için IBU web sitesinde arama yapabilirler. Proje planlayıcılar, çevre üzerinde en az etkiye sahip bina tasarımını seçebilirler.

IBU web sitesine gidiniz

Üç önemli bina onay belgesi

Belgelendirme sistemleri tüm binaların sürdürülebilirliğini incelemekte ve onaylamaktadır. Alman DGNB Mührü ve Amerikan ve Kanada LEED onay belgesi şu anda en kapsamlı belgelendirme sistemi olarak kabul edilmek için mücadele etmektedir. Örneğin, Deutsche Bank, uluslararası mülk portföyüyle kıyaslama yapabilmek için özellikle yeni olanlar olmak üzere tüm şirket binalarını DGNB ve LEED'e göre onaylatmaya karar vermiştir.

Üç sistemin tamamı aynı basit prosedürü izlemektedir. Belge almayı amaçlayan binalar, oldukça karmaşık bir gereklilikler bütününü karşılamalıdır. Puan sistemi kullanılarak çeşitli kriterler değerlendirilir ve binaya atanır. Tüm kategoriler ve alt kategorilerden, binanın ne kadar sürdürülebilir olduğunu belirten bir değerlendirme oluşturulur.

Sürdürülebilirliği temel ilke kabul eden ve enerji tasarruflu inşaat işlerine aktif katkıda bulunan bir şirket olarak, bizim için DGNB üyeliği aşikar bir tercihtir.

Brigitte Vöster-Alber, GEZE Yönetimde Yetkili Ortak

En önemli Green Building değerlendirme sistemleri: BREEAM, LEED, DGNB

Bina sürdürülebilirliği son yıllarda gittikçe daha fazla önem kazanmıştır. Sürdürülebilir inşaat işleri için belgelendirme sistemleri tanınmaya başlarken, yeni kriterler ve değerlendirme sistemleri de geliştirilmektedir. Bina onay belgesi, bir kuruluşun belirlediği ve yayınladığı kalite gereklilikleri karşılandığında verilmektedir. Bu onay belgeleri temelde kalite güvencesi ve ilgili belgenin alındığının halka açık bir şekilde iletilmesi için kullanılır. Yatırımcılar, mülk sahipleri, kiracılar ve kullanıcılar, bir binanın kalitesini onay belgesine dayanarak değerlendirebilir. Faktörler oldukça farklı bir şekilde değerlendirildiği için bu üç seçkin belgenin kıyaslanması zordur.

Yeşil yapı ürünleri için çevrimiçi veri tabanları

Yapı ürünleri, binaların sürdürülebilirliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Planlayıcılar veya mülk sahipleri onay belgesi almak istiyorsa belgelendirme gerekliliklerini karşılayan ürünler planlamaları gerekir. Çevrimiçi veri tabanları, ürün araştırması ve onay kurumunun onayı konusunda yardımcı olmaktadır. İmalatçılar, sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini belgeleyebilirler.

 • IBU.data
  Yapı ve Çevre Enstitüsünün (IBU) sağladığı ve çevre dostu ürün beyanlarından (EPD'ler) ekolojik verileri XML formatında sunan bir veri tabanı. Böylece, EPD'ler bir binanın ekolojik değerlendirmesini hesaplamak için kullanılabilir.
 • DGNB Navigator
  DGNB Navigator da yapı ürünlerini, çevre dostu ürün beyanları (EPD'ler) ve eksiksiz bilgilerle birlikte listeler. DGNB Navigator, bina belgelendirme için gerekli verileri sağlayarak yapı ürünleri ve binalar için DGNB belgelendirme sistemi arasında bir köprü işlevi görür.
 • greenbuildingproducts.eu
  DGNB, LEED veya BREEAM kriterlerine göre değerlendirilmiş ürünler için bir veri tabanı. Ürün veri tabanı, yapı çalışanlarına, ayrı ürünler için gerekli bilgileri ve doğrulama belgelerini önceden hazırlanmış bir biçimde sağlamaktadır. Avantajlar şunları içermektedir: Ürün araştırırken ve kanıt toplarken, Green Building Projeleri için güvenliği planlarken zamandan tasarruf sağlamaktadır ve ilgili tüm kanıt belgelerini sunmaktadır.
 • building-material-scout.com
  Green building projeleri için hizmet platformu. BMS, Green Building planlaması ve uygulaması için kapsamlı bir araçtır; ürünlerin ortak sürdürülebilirlik kriterleri olan DGNB, LEED veya BREEAM'a göre otomatik değerlendirmesinden, ürünlerin tüm ilgili destekleyici belgelerle basit ve hızlı aramasına ve proje belgelerine kadar içermektedir.

GEZE ile sürdürülebilir inşaat işleri

GEZE'nin akıllı tahrik üniteleri ve kumandaları enerji tasarruflu ve çevre dostu havalandırma sağlamaktadır.

GEZE'nin sürdürülebilir inşaat işleri için tahrik üniteleri ve kumandaları © GEZE GmbH

GEZE, Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU) ve Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği'nin bir üyesi olarak, sürdürülebilir inşaat işlerini desteklemektedir.

GEZE, ürün geliştirme ve üretimden satış, bakım ve satış sonrası hizmete kadar, en yeni çevresel standartlara uygun olarak çalışır. Kalite yönetim sistemimiz, DIN EN ISO 9001 standardına göre onaylanmıştır.

GEZE ürünlerinin uzun ömrü, sürdürülebilirliğinin kanıtıdır. Yüksek metal ham madde oranıyla, GEZE ürünleri büyük ölçüde geri dönüştürülebilir ve bu yüzden son derece çevre dostudur. Enerji tasarruflu binalara da önemli katkıda bulunmaktadır. GEZE otomatik kapı sistemleri güvenilir bir şekilde kapanarak kapının açılmasıyla oluşacak sıcak veya soğuk hava kaybını azaltmaktadır.

Otomatik pencere sistemleri de hava girişi ve rüzgar ve ısı teknolojisinin etkilerini kullanan havalandırma sisteminin bir parçasıdır. Bu, Almanya'daki Enerji Tasarrufu Yönetmeliğinin zorunlu kıldığı AB'de geçerli en düşük enerji standartları için de dikkate alınmaktadır. GEZE'nin son kontrollerine sahip akıllı motorlar, bir butona basarak havalandırma sağlamaktadır. Gerektiğinde pencereleri otomatik olarak açan ve kapatan sensörlerle de kombine edilebilirler. Geceleri doğal havalandırma ve serinletme, binaların doğal olarak soğutulmasına ve klima kullanımının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

GEZE, ağ bağlantılı sistem çözümleri ve GEZE motorlarının bina teknolojisine veya bina idare sistemlerine (pencere sistemlerini koordine eder ve izler) entegrasyonuyla sürdürülebilir enerji konseptlerini desteklemektedir. Akıllı kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, enerji tasarrufunda önemli bir rol oynar ve binaları akıllı ve yeşil hale getirmektedir.

GEZE ürünleri LEED ve DGNB kriterlerini karşılar

GEZE, ürünleri için çevre dostu ürün bildirimlerinde (EPD'ler), kendi isteğiyle kapsamlı bilgiler yayınlamaktadır. Alman Yapı ve Çevre Enstitüsü'nün (IBU) EPD platformu, TS 4000 ve 5000 kapı kapatma sistemleri ve ECdrive ve Powerturn kapı motorlarının yanında OL 90 N çatı pencere açma mekanizması, TSA 325 NT döner kapı sistemimiz ve çok daha fazlası için EPD'lere sahiptir.

GEZE ürünleri, EPD'ler aracılığıyla DGNB ve LEED kriterlerine uyum kanıtları sunmaktadır ve bu yüzden, ilgili onay belgeleriyle birlikte, DGNB Navigator ve greenbuildingproducts.eu çevrimiçi veri tabanlarında listelenmiştir. Onay belgeleri, bir GEZE ürününün, binanın başarılı DGNB veya LEED belgelendirmesine katkıda bulunabilecek puan sayısına ilişkin kanıt sağlamaktadır. GEZE, müşterilerinin Green Building belgesi almasını bu şekilde desteklemektedir.

Onaylı ürünler planlamayı kolaylaştırır

Ürün özelliklerinin (EPD'ler) şeffaf ve kanıta dayalı temsili GEZE için önemlidir.

GEZE ürünleri DGNB ve LEED kriterlerini karşılar. Bunlar, enerji tasarruflu yeşil binaların planlanmasında mimarlar için gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır.

GEZE, Green Building planlarken ve oluştururken, hem yeni inşaatlar hem de mevcut binaların restorasyonu için destek sağlamaktadır.

GEZE ürün sürdürülebilirliği

GEZE, ürün geliştirme ve üretimden satış, bakım ve satış sonrası hizmete kadar, en yeni çevresel standartlara uygun olarak çalışmaktadır. GEZE çevre yönetim sistemi, uluslararası standart DIN EN ISO 14001'e göre onaylanmıştır. GEZE, Yapı ve Çevre Enstitüsü (IBU) ve Alman Sürdürülebilir İnşaat Birliği'nin bir üyesi olarak, sürdürülebilir inşaat işlerini desteklemektedir.

Tüm GEZE ürünleri ve sistemlerinin sürdürülebilirliği, üstün kaliteli malzeme ve üretim kalitesine dayanan uzun kullanım sürelerinde açıkça görülmektedir. Örneğin, süreç otomasyonunu minimum miktarda yağlamayla uygulayabildiğimiz için soğutucu yağları kullanmıyoruz. Sadece çok az miktarda hava-yağ karışımı kullanmamız gerekmektedir. Bu şekilde dünya çapındaki tüm GEZE üretim tesislerinde sürdürülebilir, verimli ve ekonomik koşullar oluşmaktadır.

Ekolojik dengenin pozitif yönlerine ek olarak, kapı hidrolikleri fonksiyonları sayesinde halihazırda uzun ömürlüdür. Kapıların istemsiz olarak açık bırakılmasını engelleyerek binanın enerji verimliliğine katkıda bulunmaktadırlar.

Ürünler ve üretim konusunda şeffaf bilgiler

Sürdürülebilirlik kılavuz ilkelerimizden biridir. Ürün geliştirme ve üretimden satış, kurulum ve satış sonrası hizmete kadar tüm aşamalarda, sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak çalışmaktayız. Yüksek kaliteli ürünlerimizle birlikte tüm yapım aşamalarında sunduğumuz kapsamlı danışmanlık ve destek, müşterilerimiz ve ortaklarımız için değerli bir katkı oluşturmaktadır. Büyüyen yeşil bina pazarında, sürdürülebilir inşaat işlerinin planlamasını ve gittikçe daha önemli hale gelen belgelendirme sürecini daha kolay hale getiriyorlar. Ürünlerimiz ve çevresel verileri hakkında şeffaf bilgiler sağlamaya çok önem göstermekteyiz.