Konular

Akıllı bina cepheleriyle enerji verimliliği sağlanan yapılar

Tükettiğimiz enerji sınırlı ve değerlidir. Bu yüzden, enerji verimliliği sağlayarak inşa etmeye çalışmaktayız. Bu durum, ürün grupları arasında daha fazla iletişim ve iş birliği gerektirmektedir. Amaç, bir binanın kullanımı için temel enerji gereksinimini, minimuma, hatta ideal olarak sıfıra indirmektir. Bu, havalandırma, aydınlatma ve soğutma için enerji tüketiminin, örneğin ortama aktif ve otomatik olarak tepki veren akıllı cepheler aracılığıyla azaltılması gerektiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, kaynak ve enerji tasarruflu bina cephesi çözümleri, akıllı ve tüm iş kollarını içeren planlama ve tasarımla başlamaktadır.

Modern bina kılıflarında yüksek talepler

Geçmişte odak noktası, bina cephesi görünümüydü. Görünüm, genelde mülk sahibinin sosyal statüsünü vurgulardı. Tabii ki mimarın estetik stilini de!

Günümüz binalarının da etkileyici görünmesi gerekmekte, fakat bina sahipleri ve işletmeciler artık bina kılıfları konusunda çok daha yüksek taleplerle karşı karşıya kalmakta: bir yandan ışık ve havalandırma etkisini mümkün olduğunca otomatik bir şekilde düzenleyip, güneş enerjili koruma sağlamaktadır ve soğuk ve ısı etkilerini en aza indirirken, diğer yandan yağmur, hava şartları, yağmur ve soyguna karşı korumaları gerekmekte. Enerji tasarrufuna bu şekilde yardımcı oluyor ve hatta enerji üretimine katkıda bulunuyorlar.

Peki bir bina cephesini akıllı yapan nedir? Bu taleplerin karşılanması için ayrı unsurların bina cephesinde ağ ile bağlanması gerekir. Havalandırma, ısıtma veya erişim çözümleri gibi ayrı çözümler, doğal olarak, tek başlarına da akıllı olabilirler.

Bir bina cephesi, binanın, ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatmaya ilişkin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için güneş etkisi, hava akışı ve jeotermal enerji gibi doğal ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanıyorsa gerçekten "akıllı" olarak tanımlanabilmektedir.

Andrea Compagno: Akıllı cam cepheler: Malzeme, Uygulama, Tasarım, Birkhäuser 2002

Bir akıllı cephe, rüzgar gibi olası tüm dış etkileri ölçmek ve bu ölçümleri bir kontrol ünitesine aktarmak için çok sayıda sensöre ihtiyaç duymaktadır. Ağ geçitleri, ağ bağlantılı cihazların birbiriyle iletişim kurmasını sağlamaktadır. Ağ, kablo veya telsizle kontrol edilebilmektedir.

Kullanılan tüm sensörler, servomotorlar ve bina cephesi sistemleri arasında etkin etkileşim elde etmek için aralarında bir sinir sistemindeki gibi ağ bağlantısı olmalıdır. Tüm bileşenler ve fonksiyonlar birleştirilmekte ve entegre edilmektedir. Bir bina otomasyon sistemi, merkezi "beyin" olarak işlev görmektedir. Gerekliliklere ilişkin tüm verileri analiz etmekte ve böylece bina cephesi modüllerini buna göre düzenlemekte ve kontrol etmektedir. Örneğin, radyatör valfleri, ışık sensörlü anahtarlar, ışık azaltıcı cihazlar veya elektronik cihazların yanında otomatik panjurlu veya hırsız alarm sistemli bütün güvenlik teknolojisi ve havalandırma akıllı bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

Bina cepheleriyle enerji üretimi

Bunun örnekleri zaten mevcuttur. Bunlar genelde, değişen ışık ve iklim koşullarına uyum sağlayan kendi kendini düzenleyen ısı, havalandırma ve güneş koruma tedbirleriyle bir araya getirilmiş yüksek ses yalıtımı içermektedir. Bazıları, rahatça ısıtma ve iklimlendirme sağlamak için halihazırda güneş enerjisi kullanmaktadır.

Cam cephelere ve güneş panellerine özellikle odaklanılmalıdır. Çünkü cam cepheler, güneş etkisinden, ısı ve gün ışığı formunda enerji üretebilir.

Araştırmacılar ve inşaat sektörü, bu enerji üreten cephelerin geliştirilmesi ve üretimi üzerine gittikçe daha fazla çalışmaktadır. Akıllı cephe sistemleri, yeni binalar ve binaların enerji tasarruflu restorasyonu için özellikle gelecek vaat eden bir teknolojiyi temsil etmektedir. Akıllı bina cepheleriyle enerji tasarrufu, zaten sorunsuz olarak işlemektedir. Örneğin, Akıllı Pencereler, otomatik havalandırma sayesinde enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilmekte ve aynı zamanda, bina kullanıcılarının konforunu artırabilmektedir.

GEZE'nin iklim tepkimeli cepheleri

Akıllı cepheler için GEZE'nin ağ çözümleri

Akıllı cepheler için GEZE'nin ağ çözümleri

Bir sistem tedarikçisi olan GEZE, yenilikçi, ağ bağlantılı ve modüler çözümler oluşturmak amacıyla kapılar ve pencereler için güvenlik sistemlerini ve tahrik teknolojisini birleştirmektedir. Otomatik pencere motorları ve dış çevresel etkileri ve oda iklimini algılayan özel sensörlerin akıllı etkileşimi, ağ ile bağlı bir "iklim tepkimeli" cephe yaratmaktadır. Örneğin, sıcak bir yaz gecesinde pencereleri otomatik olarak açarak enerji verimliliğine katkıda bulunmaktadır.

Güneşten koruma da binaların enerji dengesinde ve bina kullanıcısının sağlığında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, güneş koruma sistemlerini kontrol etmek için iklim kontrol panelleri kullanılabilir. İklim tepkimeli cepheler iç mekan havasının kalitesini de artırmaktadır: hava CO2 sensörleriyle izlenir, oda iklimi kontrol edilir ve aralık havalandırması sayesinde cereyan azalmaktadır. Son olarak, iklim tepkimeli cepheler güvenli kullanımı garanti altına almaktadır. Pencere ve jaluziler, fırtınalı havalarda otomatik olarak kapanır ve pencerelerin zamana bağlı kapanışı, pencerelerin istemsizce açılmasını engellemektedir.

Pratik ve kolay GEZE sistem entegrasyonu broşürü (6 )

Doğal havalandırma ve DIT için GEZE tahrik sistemleri

GEZE pencere motorları, doğal havalandırma için veya güvenli ve hızlı doğal duman bacası için besleme ve tahliye hava çözümleri biçiminde (NRA ve DIT) çok çeşitli pencereleri hareket ettirmektedir. Modern cam cephelerde, motorlarımız, yüksek rüzgar yüklerinde dahi, örneğin, çok büyük ve ağır pencereleri ve bina cephesi elemanlarını (250 kg'ye kadar) ve paralel açılımlı pencereleri (PAF) otomatik olarak açmak için kullanılabilmektedir.

Yangın durumunda, duman gazlarının güvenilir bir şekilde çıkarılması insanların hayatta kalması için çok önemlidir. Duman ve ısı tahliye sistemi (DIT) fonksiyonuna ek olarak, dijital bus teknolojisine sahip DIT kontrol panelleri, pencere motorlarından gelen geri bildirim sinyallerini görselleştirebilir ve rüzgar ve yağmur ikaz dedektörleri, ısı sensörleri ve havalandırma butonları gibi diğer bileşenlerle bağlanabilmektedir. Bu yüzden, DIT çözümleri havalandırma için de kullanılabilir ve yangın durumundaki kullanımına ek olarak diğer amaçlarla da kullanılabilmektedir.

"Akıllı Bina" için ağ bağlantısı

GEZE çözümleri, binaların "Akıllı Binalara" dönüştürülmesine büyük katkı sağlamaktadır. Arayüz modülleri, GEZE ürünlerinin, ev ve bina kontrolü sistemleri için yaygın olarak kullanılan BACnet ve KNX iletişim standartlarına entegre edilmesini sağlamaktadır. Hepsi bu kadar değil: GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, bağlı tüm ürünlerin güvenilir kontrolünü ve izlenmesini sağlamaktadır.

Duman dedektörleri, otomatik pencereler, erişim çözümleri gibi ayrı sistemler arasında ağ bağlantısı kurulduğunda, bu sistemler birbirleriyle sürekli iletişim kurmaktadır. Bu, Akıllı Binaların, bina kullanıcılarının davranış modellerini öğrenmesini ve onlara akıllı bir şekilde tepki vermesini sağlamaktadır. Uzaktan erişim olasılığı, özellikle bina yöneticileri için büyük bir avantaj sunmaktadır.

KNX bina sistemlerine entegre edilen GEZE pencere motorları

KNX bina sistemlerine entegre edilen GEZE pencere motorları

KNX bina bus sistemine bağlantı

Pencere teknolojisinde, IQ box KNX arayüz modülü, kontrollü, doğal havalandırmanın yanında, GEZE IQ windowdrive serisinin pencere motorlarının KNX bina sistemlerine doğrudan entegrasyonunu sağlamaktadır. IQ box KNX, pencere motorlarının beynine erişir ve açılım menzili gibi bilgileri bina idare sistemine bildirir. Hava kalitesi, yağmur, rüzgar ve pencere emniyetini ölçmek için ek sensörler, KNX altında bu sistem çözümlerine entegre edilebilmektedir. Dolayısıyla, otomatik pencereler akıllı bir şekilde kontrol edilebilir ve gölgeleme, ısıtma ve klima cihazıyla ağ bağlantısı kurulabilir.

BACnet ile ağ bağlantısı

GEZE IO 420 arayüz modülü, sürdürülebilir BACnet dünyasına erişim sağlamaktadır. Böylece GEZE'nin akıllı kapı ve pencere sistemleri, BACnet iletişim standardı kullanılarak binalarda ağa bağlanabilir.

GEZE Cockpit'le GEZE eksiksiz bir BACnet bina otomasyon sistemi sunmaktadır. Bu, otomatik GEZE ürünlerinin güvenilir bir şekilde görselleştirilmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamaktadır. GEZE Cockpit, hem bağımsız bir bina otomasyon sistemi olarak kullanılabilir, hem de daha yüksek sınıftan bir bina idare sistemine entegre edilebilir.

GEZE Cockpit hakkında daha fazla bilgi

Akıllı cepheler için endüstri teknik bilgisi

GEZE, planlamada mimarları desteklemektedir ve akıllı cepheler için bireysel konseptler yaratmak amacıyla uzun yıllardır süren deneyiminden ve endüstri teknik bilgisinden yararlanmaktadır!

Bina cepheleri, bir binanın görünümü ve tasarımı için çok önemli olduğundan, GEZE, mimarlar için, her şeyin tek elden sağlandığı mükemmel çözümler sunmaktadır. GEZE, çeşitli bina gerekliliklerinin karşılanmasına da yardımcı olmaktadır: erişilebilirlik, enerji verimliliği, yangından koruma, acil çıkış yolları ve örneğin, tasarım ve konsept.

Pencere hesaplamaları ve bina otomasyonunda yardım

GEZE Win Calc: pencere teknolojisi için hesaplama aracı, manuel havalandırma çözümleri, elektromotor havalandırma çözümleri, DIT pencereleri ve NRWG'lerin yanında uygun acil elektrik kumanda merkezi tasarımı için hesaplama sağlamaktadır. Yapılandırılabilir mesafeye ve diğer özel çözümlere sahip motorların hesaplamaları da mümkündür. Belgelerinize kanıt olarak hesaplama raporları ve parça listesi mevcuttur.

Bireysel hizmet çözümleri ve bütüncül yaklaşım

GEZE, ürünlerin tüm kullanım süresi boyunca eşsiz müşteri desteğiyle katma değer sunmaktadır. GEZE, kurulum, satış sonrası paketler, bakım ve onarımlar gibi çeşitli hizmetler sunmaktadır. GEZE, mevcut binaların restorasyonu, modernizasyonu veya yükseltilmesi konusunda danışmanlık sağlamaktan da mutluluk duymaktadır.