Konular

Bina otomasyonu; akıllı ağ bağlantısıyla bina işletimi

Artık tüm ticari binalar, otomatik bina kontrolleriyle inşa edilmektedir. Isıtma, ışık, iklimlendirme, soğutma, izleme sistemi ve kapı ve pencere teknolojisi arasında ağ bağlantısı kurulur ve hepsi birbiriyle iletişim kurar. Bileşenler, akıllı bina yönetim sistemleri kullanılarak elverişli ve merkezi olarak çok az temasla kontrol edilebilir.

Hedefler: Enerji verimliliği, konfor ve emniyet

Gelecekte kendi kendini kontrol edecek olan tek şey arabalar olmayacak: binalar da gittikçe daha otomatik hale geliyor. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirmeyi otomatik olarak düzenliyorlar. Aydınlatmayı, dış parlaklığa ve odadaki kişi sayısına bağlı olarak doğru düzeye getiriyorlar. Jaluzileri kaldırıyor, indiriyor, pencere ve kapıları açıp kapatıyorlar. Bunların tümünü, kullanıcıların veya ikamet edenlerin, binanın içinden geçerken oluşan ihtiyaçlarına tam olarak cevap verirken yapıyorlar. İnsanlar binadan ayrıldığında, enerji tüketimi otomatik olarak en aza indiriliyor, erişim kilitleniyor ve alarm sistemi devreye giriyor.

Bu tip otomasyon teknolojisi, artık tüm yeni kamu binalarına ve ticari mülklere kuruluyor. Mevcut özelliklerin optimize edilmesinde de kullanılabilir. Anahtar sözcük kesinlikle bina otomasyonu. Otomasyon, bir cihazı veya sistemi etkileyen ve insan tarafından gerçekleştirilmeyen eylem anlamına gelir. Bina otomasyonu (BA), binalarda otomatik kontrol, düzenleme, izleme ve optimizasyon için kullanılan ekipman toplamını ifade eder.

Bu, binadaki tüm sensörler, servomotorlar, kontrol üniteleri, tüketiciler ve diğer teknik birimlerin ağ ile birbirine bağlanması demektir. Bina otomasyonu, önerilen ayarlara uygun olarak, bina teknolojisi kapsamındaki belirli fonksiyonel işlemleri otomatik olarak gerçekleştirir. Dolayısıyla, genelde karmaşık olabilen teknik bina donanımı verimli ve merkezi bir şekilde kontrol edilir. Amaç, bina işlemlerini daha enerji tasarruflu, ekonomik ve güvenli hale getirmek ve kullanıcı ve ikamet edenlere maksimum konfor sunmaktır.

DIN EN ISO 16484 standardına uygun bina otomasyonun yapısı

Yönetim seviyesi sistemi izler ve bir bina yönetim sistemi olan özel yazılımı kullanarak çalışmasını optimize eder. Yazılım bilgi ve verileri görselleştirir ve kaydeder.

Otomasyon seviyesi, bilgilerin derlenmesini ve değerlendirilmesini yönetir. Anahtar ve pozisyon komutları, alan seviyesine geri gönderilir. Bununla birlikte, komut düzeyindeki diğer tüm seviyelere de iletilebilirler.

Alan seviyesi, tüm fonksiyonların çalıştırılmasını ve verilerin ölçülüp raporlanmasını içerir. Bu veriler, sensörler (örneğin, ısı sensörleri, hava kalitesi sensörleri, parlaklık sensörleri, hareket sensörleri, pencere elektrik bağlantıları, rüzgâr hızı sensörleri, yağmur sensörleri), servo motorlar (valfler ve kapaklar için servomotorlar, aydınlatma için anahtar ve ayar ekipmanı, güneşlik, pencere ve kapılar için motorlar) ve diğer basma butonlardan ve anahtarlardan gelir.

Sensörler veya pozisyon komutlarından servomotorlara bilgi aktarmak için cihazların ortak bir ağa bağlanması gerekir.

Binaların toplam enerji verimliliği üzerine AB Düzenlemesi

Binaların toplam enerji verimliliği üzerine AB düzenlemesi, bina otomasyonunun ardındaki itici güçtür. Sonuçta, AB içindeki toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ı bina sektörüne aittir. AB düzenlemesine göre, tüm binaların toplam enerji performansının iyileştirilmesi gerekir. Bu temelde termal kılıfa ve teknik bina donanımının yapısına bağlıdır. Olanaklar, bir otomasyon sistemi kurulumuyla daha da iyileştirilebilir.

Biberach Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yapılan bir çalışmada ("Bina otomasyonuyla DIN V 18599 ve DIN EN 15232'ye göre enerji verimliliği sağlamak"), bir bina otomasyon sistemindeki ayrı fonksiyonların ne kadar enerji tasarrufu sağlayabileceği araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarında, ışık yönlendiren bir dış jaluziyle kombine edilen otomatik aydınlatmanın, yaklaşık yüzde 40 tasarruf potansiyeli sağladığı görülmüştür. Yatırım maliyetleri ve tasarruflar karşılaştırılırsa sonuç, bina otomasyon sistemleri için amortisman süresi, ortalama iki ila on yıldır.

Özetle, çalışma, bina otomasyonunun bir binanın enerji verimliliğine büyük katkıda bulunabileceğini belirlemiştir. Dolayısıyla, normal insan davranışının genelde gereksiz ölçüde yüksek enerji tüketimine yol açtığı bilimsel olarak doğrulanmıştır.

'İdeal' kullanıcı olarak otomasyon

'İdeal' kullanıcılar, odalarını havalandırırken ısıtıcıyı kapatmaya ve ardından da pencereleri olabildiğince hızlı bir şekilde geri kapatmaya ihtiyaç duyarlar. Ayrıca, ışıkları sadece oda kullanıldığında açar ve sadece gerekli sayıda ışık kullanırlar. Kullanılmayan odalarda ve genelde geceleri veya resmi tatillerde, ofislerde hava sıcaklığını fark edilir ölçüde düşürürler.

Bu tip ideal kullanıcılar çok nadir olduğundan ve ideal olmayan kullanıcılar pencereleri unutup geceleri açık bıraktığından, bu boşluk, bina otomasyonu yardımıyla büyük ölçüde kapatılabilir. Bu yüzden Akıllı Binalar insanlara kıyasla daha enerji tasarruflu bir şekilde hareket eder.

Daha iyi iç mekan havası ve daha fazla hijyen için otomatik havalandırma

Bina otomasyonu sadece enerji verimliliğini değil, aynı zamanda iç mekan hava kalitesini de artırabilir. Bunun nedeni, bina yönetim sistemiyle birbirine bağlı akıllı pencere sistemlerinin otomatik doğal havalandırmaya imkan tanımasıdır. Bu, akıllı pencere otomasyonu sayesinde tamamen temassız biçimde odaların gerektikçe havalandırılmasını temiz hava girişini sağlar. Bu sayede fiziksel temastan ve dolayısıyla bakterilerin ve virüslerin bulaşma olasılığından kaçınılır. Başka bir avantajı da şudur: düzenli hava değişimi iç mekanın hava kalitesini artırır; bu odaklanma için faydalıdır ve aerosollerin toplanmasını azaltarak virüslerin bulaşma riskini düşürür.

Akıllı Bina ve Smart Home

Smart Home maliyet tasarrufuna yardımcı olur. İki yatak odalı bir evde profesyonel ilk kurulum, yüzde 20 civarında potansiyel enerji tasarrufuyla 800 ila 4.000 euro bir maliyet doğuracaktır.

Büyüyen bir pazarda Smart Home teknolojileri. © GEZE GmbH

Akıllı Bina sistemleri, sadece ofis ve endüstri binalarında, otellerde veya hastanelerde kullanılmaz. Evler için otomasyon teknolojisine ilgi de giderek artmaktadır. "Smart Home", güç kaynağı ve tüketim kontrollerinin ev aletleri ve aydınlatmayla bağlantılı olduğu ev anlamına gelir.

Eğlence elektroniği bulunan ev ağları, izleme ve güvenlik sistemleri, jaluzi, pencere ve kapı kapatma sistemleri de bağlanabilir. Bu fonksiyonlar, kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve böylece artmış konfor sağlar. Ayrıca maliyet ve kaynak tasarrufuna yardımcı olur.

Akıllı bina sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin

Stuttgart'taki BT şirketi Vector'un yeni merkez ofisinde 180'den fazla GEZE kapı çözümü mevcuttur. Bu çözümler, IO 420 arayüz modülleri kullanılarak BACnet bina idare sistemine bağlanır.

Stuttgart'taki Vector şirketi merkez ofisinin giriş kapıları © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Yeni Vector şirket merkezinde akıllı bina kontrolü

BACnet kullanılan GEZE ağ çözümleri, planlama ve kullanımda önemli avantajlar yaratır:

  • BACnet ile özelleştirilmiş dijital ağ çözümleri
  • bina idare sisteminde 180'den fazla kapının merkezi kontrolü; normal işletim modunda ve tehlike durumunda daha fazla konfor ve güvenlik
  • tüm iş kollarında fonksiyonellik ve etkileşim; her zaman ve her yerden görünürlük
  • Enerji verimliliği: kapı teknolojisi ve iklimlendirme kontrolü arasındaki etkileşim
  • yapım aşamasında destek: İş kolu uzmanları arasındaki iletişim

GEZE Vector BT kampüsü örnek çalışmasına gidin

Başarılı entegrasyon: Köln'deki GAG genel merkezinde GEZE Cockpit ile bina otomasyonu

BACnet donanımlı GEZE Cockpit, Köln'deki GAG genel merkezinde Priva bina yönetim sistemine akıllı bir şekilde bağlanır ve böylece daha fazla verimlilik, emniyet ve konfor sağlar.

GAG genel merkezi için GEZE referans projesine gidin

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemlerinin çeşitli bileşenlerini gösteren bilgilendirme grafiği

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, kapı, pencere ve güvenlik teknolojisinin bütün akıllı bileşenlerini birbirine bağlar

GEZE Cockpit akıllı kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için ilk bina otomasyon sistemidir. GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, GEZE ve diğer üreticilerin kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi sektörlerinden otomatik sistem bileşenlerinin ağa bağlanmasını, merkezi olarak kontrol edilmesini ve hassasiyetle izlenmesini sağlamaktadır. Bina otomasyonunda en yaygın iletişim standardı olan BACnet, birlikte çalışabilirlik sağlamaktadır. GEZE Cockpit, bağımsız bir bina yönetimi sistemi olarak kullanılabilir veya daha yüksek sınıftan bir bina otomasyonu sistemine entegre edilebilir.

Bina kontrol sisteminin donanım bileşenleri, farklı performans fonksiyonlarına sahip üç farklı GEZE yazılım paketinin takılabileceği yerleşik bir sistem oluşturur. GEZE Cockpit ile ürünler arasındaki veri alışverişi, BACnet açık iletişim protokolü üzerindeki IO 420 arayüz modülüyle gerçekleştirilir. İster PC kullanın, ister tablet veya akıllı telefon, GEZE Cockpit uygulamaları tarayıcı tabanlıdır ve dolayısıyla her IP uyumlu cihazda kullanılabilir.

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemine gidiniz

Katılan tüm uzmanlar için kapsamlı destek

GEZE, katılımcı tüm uzmanları, çok fonksiyonlu pencere ve kapıların planlamasının her yönünde destekler.

Ayrı sistemlerin faydaları azamileştirirken düzgün bir biçimde etkileşimde bulunmasını sağlamak için mimarlar, metal işçileri, emniyet planlayıcılar, yangından koruma uzmanları ve elektrik tesisatı ve sistem entegrasyon sorumluları, planlamaya olabildiğince erken bir aşamada dahil edilmelidir. GEZE'nin standart ağ bağlantısı bileşenleri ve özelleştirilmiş proje desteği, ilgili herkese planlama güvenilirliği sunar.

Sorunsuz ve tüm iş kollarını kapsayan adımlar

BACnet açık iletişim protokolü sorunsuz ve tüm iş kollarını kapsayan işlemler sağlar. Tak-çalıştır bileşenleri, cihaz ve ürünleri hızla bağlamanıza olanak tanır. Bu, sistemlerin etkileşime geçmesine yardımcı olur, iletişim sistemine hızlı entegrasyonu garanti altına alır ve planlamada yapılan son dakika değişiklikleri durumunda dahi, gerekli esnekliği sunar.

GEZE bakım, destek ve eğitim konularında yardımcı olur

GEZE Cockpit, bina operatörlerinin binanın ve içindeki insanların emniyetini artırırken aynı zamanda önemli mali tasarruflar yapmalarını da sağlar. Çalışanlar da bundan yararlanır: GEZE Cockpit'in kullanımı kolay ve rahattır: kapı, pencere, duman ve ısı tahliyesi ve acil çıkış yolu sistemlerinin durumu, IP uyumlu herhangi bir cihaz kullanılarak her zaman ve her yerden kolayca kontrol edilebilir ve güvenle izlenebilir.