Konular

Bina otomasyonu; akıllı ağ bağlantısıyla bina işletimi

Artık tüm ticari binalar, otomatik bina kontrolleriyle inşa edilmektedir. Isı, ışık, iklimlendirme, soğutma ve gölge teknolojisi ve kapı ve pencere teknolojisi arasında ağ bağlantısı kurulmakta ve hepsi birbiriyle iletişim kurmaktadır. Bileşenler, akıllı bina idare sistemleriyle basit ve merkezi bir şekilde kontrol edilebilmektedir.

Hedefler: enerji verimliliği, konfor ve güvenlik

Gelecekte kendi kendini kontrol edecek olan tek şey arabalar olmayacak: binalar da gittikçe daha otomatik hale gelmekteler. Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme otomatik olarak düzenleniyor. Aydınlatma, dış parlaklığa ve odadaki kişi sayısına bağlı olarak doğru düzeye getirilmekte. Jaluzileri kaldırıyor, indiriyor, pencere ve kapıları açıp kapatıyorlar. Bunların tümünü, kullanıcıların veya ikamet edenlerin, binanın içinden geçerken oluşan ihtiyaçlarına tam olarak cevap verecek şekilde yapıyorlar. İnsanlar binadan ayrıldığında, enerji tüketimi otomatik olarak en aza indiriliyor, erişim kilitleniyor ve alarm sistemi devreye giriyor.

Bu tip otomasyon teknolojisi, artık tüm yeni kamu binalarına ve ticari mülklere kuruluyor. Mevcut olan daha eski mülkler de optimize ediliyor. Anahtar sözcük kesinlikle bina otomasyonu. Otomasyon, bir cihazı veya sistemi etkileyen ve insan tarafından gerçekleştirilmeyen eylem anlamına gelmektedir. Bina otomasyonu (BA), binalarda otomatik kontrol, düzenleme, izleme ve optimizasyon için kullanılan ekipman toplamını ifade etmektedir.

Bu, binadaki tüm sensörler, servomotorlar, kontrol üniteleri, tüketiciler ve diğer teknik birimlerin ağ ile birbirine bağlanması demektir. Bina otomasyonu, önerilen ayarlara uygun olarak, bina teknolojisi kapsamındaki belirli fonksiyonel işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla, genelde karmaşık olabilen teknik bina donanımı verimli ve merkezi bir şekilde kontrol edilmektedir. Amaç, bina işlemlerini daha enerji tasarruflu, ekonomik ve güvenli hale getirmek ve kullanıcı ve ikamet edenlere maksimum konfor sunmaktır.

Otomasyon piramidi

Alan seviyesi tüm fonksiyonların tasarımını ve verilerin ölçülerek raporlanmasını içermektedir. Bu veriler, sensörler (örneğin, ısı sensörleri, hava kalitesi sensörleri, parlaklık sensörleri, hareket sensörleri, pencere elektrik bağlantıları, rüzgâr hızı sensörleri, yağmur sensörleri), servomotorlar (valfler ve kapaklar için servomotorlar, aydınlatma için anahtar ve ayar ekipmanı, güneşlik, pencere ve kapılar için motorlar) ve diğer buton ve anahtarlardan gelmektedir.

Uygulama seviyesi, bilgilerin derlenmesi ve değerlendirilmesiyle ilgilidir. Anahtar ve pozisyon komutları, alan seviyesine geri gönderilir. Bununla birlikte, komut düzeyindeki diğer tüm seviyelere de iletilebilirler.

Yönetim seviyesi sistemi izler ve özel bir yazılım, yani bina idare sistemi kullanarak çalışma modunu optimize eder. Yazılım bilgi ve verileri görselleştirir ve kaydeder.

Sensörler veya pozisyon komutlarından servomotorlara bilgi aktarmak için cihazların ortak bir ağa bağlanması gerekir.

Binaların toplam enerji verimliliği üzerine AB Düzenlemesi

Binaların toplam enerji verimliliği üzerine AB düzenlemesi, bina otomasyonunun ardındaki itici güçtür. Sonuçta, AB içindeki toplam enerji tüketiminin yüzde 40'ı bina sektörüne aittir. AB düzenlemesine göre, tüm binaların toplam enerji performansının iyileştirilmesi gerekir. Bu temelde termal kılıfa ve teknik bina donanımının yapısına bağlıdır. Olanaklar, bir otomasyon sistemi kurulumuyla daha da iyileştirilebilmektedir.

Biberach Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde yapılan bir çalışmada ("Bina otomasyonuyla DIN V 18599 ve DIN EN 15232'ye göre enerji verimliliği sağlamak"), bina otomasyonundaki ayrı fonksiyonların ne kadar enerji tasarrufu sağlayabileceği araştırılmıştır. Çalışma sonuçlarında, ışık yönlendiren bir dış jaluziyle kombine edilen otomatik aydınlatmanın, yaklaşık yüzde 40 tasarruf potansiyeli sağladığı görülmüştür. Yatırım maliyetleri ve tasarruflar karşılaştırılırsa sonuç, bina otomasyon sistemleri için amortisman süresi, ortalama iki ila on yıl arasındadır.

Özetle, çalışma, bina otomasyonunun bir binanın enerji verimliliğine büyük katkıda bulunabileceğini belirlemiştir. Dolayısıyla, normal insan davranışının genelde gereksiz ölçüde yüksek enerji tüketimine yol açtığı bilimsel olarak doğrulanmıştır.

"İdeal" kullanıcı olarak otomasyon

"İdeal" kullanıcılar, odalarını havalandırırken ısıtıcıyı kapatmaya ve ardından da pencereleri olabildiğince hızlı bir şekilde geri kapatmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Ayrıca, ışıkları sadece oda kullanıldığında açar ve sadece gerekli sayıda ışık kullanırlar. Kullanılmayan odalarda ve genelde geceleri veya resmi tatillerde, ofislerde hava sıcaklığını fark edilir ölçüde düşürürler.

Bu tip ideal kullanıcılar çok nadir olduğundan ve ideal olmayan kullanıcılar pencereleri unutup geceleri açık bıraktığından, bu boşluk, bina otomasyonu yardımıyla büyük ölçüde kapatılabilir. Bu yüzden Akıllı Binalar insanlara kıyasla daha enerji tasarruflu bir şekilde hareket etmektedir.

Akıllı Bina ve Smart Home

Smart Home maliyet tasarrufuna yardımcı olmaktadır. İki yatak odalı bir evde profesyonel ilk kurulum, yüzde 20 civarında potansiyel enerji tasarrufuyla 800 ila 4.000 Euro bir maliyet doğuracaktır.

Büyüyen bir pazarda Smart Home teknolojileri. © GEZE GmbH

Akıllı Bina Sistemleri, sadece ofis ve endüstri binalarında, otellerde veya hastanelerde kullanılmaz. Evler için otomasyon teknolojisine ilgi de giderek artmaktadır. "Smart Home", güç kaynağı ve tüketim kontrollerinin ev aletleri ve aydınlatmayla bağlantılı olduğu ev anlamına gelmektedir.

Eğlence elektroniği bulunan ev ağları, izleme ve güvenlik sistemleri, jaluzi, pencere ve kapı kapatma sistemleri de bağlanabilir. Bu fonksiyonlar, kullanıcıların bireysel ihtiyaçlarına uyarlanabilir ve böylece artmış konfor sağlamaktadır. Ayrıca maliyet ve kaynak tasarrufuna yardımcı olmaktadır.

Stuttgart'taki BT şirketi Vector'un yeni merkez ofisinde 180'den fazla GEZE kapı çözümü mevcuttur. Bu çözümler, IO 420 arayüz modülleri kullanılarak BACnet bina idare sistemine bağlanmaktadır.

Stuttgart'taki Vector şirketi merkez ofisinin giriş kapıları © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Yeni Vector şirket merkezinde akıllı bina kontrolü

BACnet kullanılan GEZE ağ çözümleri, planlama ve kullanımda önemli avantajlar yaratmaktadır:

  • BACnet ile özelleştirilmiş dijital ağ çözümleri
  • bina idare sisteminde 180'den fazla kapının merkezi kontrolü; normal işletim modunda ve tehlike durumunda daha fazla konfor ve güvenlik
  • tüm iş kollarında fonksiyonellik ve etkileşim; her zaman ve her yerden görünürlük
  • Enerji verimliliği; kapı teknolojisi ve iklimlendirme kontrolü arasındaki etkileşim
  • Yapım aşamasında destek: İş kolu uzmanları arasındaki iletişim

GEZE Vector BT kampüsü örnek çalışmasına gidiniz

GEZE Cockpit Bina otomasyon sistemi

GEZE Cockpit akıllı kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için ilk bina otomasyon sistemidir. GEZE Cockpit bina otomasyon sistemi, GEZE ve diğer üreticilerin kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi sektörlerinden otomatik sistem bileşenlerinin ağa bağlanmasını, merkezi olarak kontrol edilmesini ve hassasiyetle izlenmesini sağlamaktadır. Bina otomasyonunda en yaygın iletişim standardı olan BACnet, birlikte çalışabilirlik sağlamaktadır. GEZE Cockpit, bağımsız bir bina yönetimi sistemi olarak kullanılabilir veya daha yüksek sınıftan bir bina otomasyonu sistemine entegre edilebilir.

Bina kontrol sisteminin donanım bileşenleri, farklı performans fonksiyonlarına sahip üç farklı GEZE yazılım paketinin takılabileceği yerleşik bir sistem oluşturur. GEZE Cockpit ile ürünler arasındaki veri alışverişi, BACnet açık iletişim protokolü üzerindeki IO 420 arayüz modülüyle gerçekleştirilir. İster PC kullanın, ister tablet veya akıllı telefon, GEZE Cockpit uygulamaları tarayıcı tabanlıdır ve dolayısıyla her IP uyumlu cihazda kullanılabilir.

GEZE Cockpit bina otomasyon sistemine gidiniz

Katılımcı tüm uzmanlardan kapsamlı destek

GEZE, katılımcı tüm uzmanları, çok fonksiyonlu pencere ve kapıların planlamasının her yönünde desteklemektedir.

Ayrı sistemlerin maksimum fayda sunarken düzgün bir biçimde etkileşimde bulunmasını sağlamak için mimarlar, metal işçileri, güvenlik planlayıcılar, yangından koruma uzmanları ve elektrik tesisatı ve sistem entegrasyon sorumluları, planlamaya olabildiğince erken bir aşamada dahil edilmelidir. GEZE'nin standart ağ bağlantısı bileşenleri ve özelleştirilmiş proje desteği, ilgili herkese planlama güvenilirliği sunmaktadır.

Sorunsuz ve tüm iş kollarını kapsayan adımlar

BACnet açık iletişim protokolü sorunsuz ve tüm iş kollarını kapsayan işlemler sağlamaktadır. Tak-çalıştır bileşenleri, cihaz ve ürünleri hızla bağlamanıza olanak tanımaktadır. Bu durum, sistemlerin etkileşime geçmesine yardımcı olur, iletişim sistemine hızlı entegrasyonu garanti altına alır ve planlamada yapılan son dakika değişiklikleri durumunda dahi, gerekli esnekliği sunmaktadır.

GEZE bakım, destek ve eğitime yardımcı olmaktadır

GEZE Cockpit ile bina işletmecileri, büyük miktarda para tasarrufu sağlamakta, binaların kendisinin ve kullanıcılarının güvenliğini artırmaktadır. Personel de fayda sağlamaktadır: GEZE Cockpit'in kullanımı kolay ve rahattır: kapı, pencere, duman ve ısı tahliyesi ve acil çıkış sistemlerinin durumu, her zaman, her yerden ve her türlü IP uyumlu cihazdan kolayca kontrol edilebilir ve güvenle izlenebilir.