Konular

Sabitleme sistemleri yangından koruma kapılarını erişilebilir hale getirir

Dumana ve yangına dayanıklı kapıların kapatılması, içerisinden defalarca geçmesi gereken kişiler için çok daha rahatsız edici olabilir. Fakat bu kapılar bir sabitleme sistemine sahipse açık kalabilirler çünkü sabitleme sistemleri yangın durumunda kapıların güvenle kapanmasını garanti altına almaktadır. Bunlar kompleks tesisatlar olduğundan, düzenli bakım zorunludur.

Yangın ve duman geçirmez kapılar: gerekli fakat genelde kullanışsız

Yangınlar hızla, genelde kimse fark etmeden başlayabilir. Ölümcül duman gazlarının yayılmasını önlemek için en etkili yöntem sızdırmazlıktır. Bu durum, binadaki yangına dayanıklı duvarların, yangın ve dumanın yayılmasını olabildiğince uzun süre engellemesi gerektiği anlamına gelmektedir. Fakat bu ancak yangın sırasında, yangına dayanıklı duvarlardaki yangın engellerinin (yangına dayanıklı kapılar), yani kapı ve büyük kapıların kapatılmasıyla mümkündür. Yangına dayanıklı kapıların bağımsız olarak kapanması için kapı hidroliğine sahip olması gerekir.

Fakat kapıları açmak genelde zordur. Genelde sadece bir kapının açılması dahi zor ve uygulanamaz gelir. Çocuklar ve fiziksel kısıtlılığı olan kişiler, dışarıdan yardıma ihtiyaç duyabilir. Bu insanlar için kapı bir engeldir. Bu yüzden normal durumlarda kapıların uzun süre veya sürekli açık tutulması, istenen bir durumdur. Fakat kapının bir takoz veya kanca yardımıyla mekanik olarak açık tutulması, yangından koruma açısından oldukça ihmalkar bir davranıştır, çünkü bu durumda, kapı hidroliği yangın anında kapıyı kapatamayacaktır.

GEZE kablosuz kiti, size, tüm GEZE sabitleme sistemlerinde, tavan alarm cihazını ve elle tetikleme mekanizmasını, lentoya takılan dedektör ile kablosuz bir şekilde bağlama imkanı sunar. Eldeki donanımı yeniden güçlendirmek kolaydır. Çünkü ayrı bir hat döşenmesi ortadan kalkar. Bu da, özellikle koruma envanterine kayıtlı binalarda planlamayı kolaylaştırır. © GEZE GmbH

Takoz yerine sabitleme sistemleri

Onaylı elektrikli sabitleme sistemleri, yangından koruma teknolojisi açısından takozlardan daha faydalı ve uygundur. Yangına dayanıklı kapının kendi kendine kapanma fonksiyonunu kontrollü bir şekilde devre dışı bırakırlar. Bu durum, yangına dayanıklı kapıları açık tutmaları, fakat yangın durumunda, kapı hidroliklerinin işini yapabilmesi için otomatik olarak serbest bırakmaları anlamına gelmektedir.

Sabitleme sistemleri karmaşık teknik sistemlerdir. En az bir yangın dedektörü, bir güç kaynağı, bir sabitleme mekanizması ve bir tetikleme ünitesinden oluşurlar. Sabitleme mekanizmaları genelde kapı tutma mıknatısları, mıknatıslı valfler ve mıknatıslı kaplinler gibi elektromanyetik sistemlerdir. Kapı tutma mıknatıslarında, manyetik karşılıkların duvara monte edilmesi gerekir. Diğer sistemler halihazırda kapı hidroliği veya kılavuz rayına entegre edilmiştir.

Tüm sabitleme mekanizması tiplerinin ortak bir noktası vardır: alarm durumunda yangın dedektörü ile elektrik kesintisinde tetikleme ünitesiyle etkinleşirler. Mekanizmanın serbest bıraktığı kapı, kapı hidroliği tarafından kapatılır. Kapı çift kanatlıysa entegre sıralı kapatma mekanizması, kanatların doğru kapanmasını sağlamaktadır. Bu da yangına dayanıklı kapının koruma amacına ulaşılması anlamına gelmektedir: yangının ve yangın dumanının yayılmasını önler.

Kapı her zaman manuel olarak serbest bırakılabilir

Açık bir kapının kapatılması gerekiyorsa her zaman müdahale etmek mümkündür ve sabitleme fonksiyonu manuel olarak tetiklenebilir. Bunun sebebi, Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) tip izninde manuel olarak kullanılan bir tetikleyici seçeneğinin önerilmesidir. Tutma akımını kesen bir elle tetikleme mekanizması bu fonksiyonu yerine getirebilir. Bu kırmızı olmalı ve "kapıyı kapat" yazısı görünmelidir. Ayrıca yakında bulunmalı ve erişimi engelleyen kapılarla kapanmamalıdır. Sabitleme mekanizması kapı kanadını hafifçe iterek tetiklenebiliyorsa elle tetikleme mekanizmasına gerek bulunmamaktadır.

Dahası, yangına dayanıklı kapılardan neredeyse dirençsiz geçişe izin veren döner kapı motorları ve serbest salınımlı kapı hidrolikleri, sabitleme sisteminin bir parçası (sabitleme mekanizması) olarak dikkate alınmalıdır ve sisteme, örneğin, güç kaynağı, tetikleme ünitesi ve yangın dedektörü gibi, sabitleme sisteminin bileşenleri olarak dahil edilmiş olabilir.

Sabitleme sistemlerinin tip izni

Bir sabitleme sistemi, Almanya'da kullanılabilirlik kanıtı olarak genel tip iznine (aBG) sahip olmalıdır. Bunun için, Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) gerekliliklerine uygun olarak uygunluk teftişine tabi tutulmalıdır. Bu izin tipi genelde beş yıl boyunca geçerlidir ve talep üzerine uzatılabilir.

Sabitleme sisteminin genel tip izninin süresi dolarsa kurulumun binada bulunması için onay artık geçerli değildir. Bununla birlikte, orijinal talepleri karşılamaları ve düzenli olarak teftiş edilmeleri ve bakıma alınmaları halinde mevcut kurulumların kullanımına devam edilebilir. Dolayısıyla, bina işletmecileri, kurulumu gerçekleştiren şirketin verdiği kabul protokolünü ve kullanılabilirlik kanıtını saklamalıdır.

Genel olarak sadece ilgili tüm parçalara sahip eksiksiz sabitleme sistemleri teftiş edilir ve onaylanır. Cihazın, artık tip izninde bulunmayan ayrı bir bileşeninin değiştirilmesi, tüm sabitleme sisteminin kullanım izninin kaybolmasıyla sonuçlanır. Geçerli izin alındıktan sonra yeni bir kabul işlemi gereklidir.

GEZE sabitleme sistemleri - kompakt ve güvenli

Kapı motoruna sahip yangına dayanıklı kapılara her zaman bir sabitleme sistemi takılmalıdır.

Kapı motoruna sahip yangına dayanıklı kapılara her zaman bir sabitleme sistemi takılmalıdır. © N. Grünwald / GEZE GmbH

GEZE'nin özel olarak yangın önleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çok çeşitli sabitleme sistemleri mevcuttur. Bunların hepsi ilgili standartlara göre teftiş edilmiş ve onaylanmıştır ve Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) genel tip iznine tabidir.

GEZE'nin sabitleme sistemleri, bir üstten montajlı kapı hidroliği ve bir kılavuz rayı sisteminden oluşmaktadır. Güç kaynakları, duman dedektör bağlantı merkezleri ve elektromekanik sabitleme sistemleri, kılavuz raylara entegre edilmektedir; bu yüzden kapıda veya duvarlarda büyük hacimli parçalar bulunmamaktadır. Çift kanatlı yangına dayanıklı kapılara yönelik sistem değişkenlerinde, hem kapı kanatlarının elektrik fonksiyonu hem de mekanik kapatma sıralama sistemi, sürekli bir kılavuz raya entegre edilmektedir.

Ödüllü bir özellik olan FA GC 170 telsiz sistemi, sabitleme sisteminin ayrı bileşenlerinin zaman alıcı kablolama ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu avantaj, başta koruma altına alınmış binalar olmak üzere, mevcut binalarda yükseltme yapılırken özellikle faydalıdır.

Referansa gidiniz: Koruma altına alınmış binada yangından koruma yükseltmesi

ECwire teknolojisiyle basit kurulum ve kullanıma alma

GEZE sabitleme sistemlerinin, örneğin ek duman dedektörleri için basit kablolamaya yönelik çift telli ECwire teknolojisine sahip versiyonları mevcuttur. Bu sistem, ek tavan alarm cihazlarının rahat kurulumuna, ağ bağlantısına ve kullanıma alınmasına olanak sağlamaktadır.

GEZE sabitleme mekanizmaları

Şunlar da GEZE çeşitleri arasındadır: üstten montajlı ve entegre kapı hidrolikleri, zemin montajlı kapı hidrolikleri ve otomatik döner kapı motorları için çeşitli sabitleme mekanizmaları. Bunlar, bina konseptine, müşterinin isteklerine uygun olarak ayrı bir biçimde entegre edilebilmektedir. Sabitleme mekanizması, bir duman dedektör bağlantı merkeziyle (tetikleme ünitesi, yangın dedektörü ve güç kaynağı dahil) birlikte oluşturduğu sabitleme sisteminin bir parçasıdır.

GEZE sabitleme sistemleri ve mekanizmalarına gidiniz

Sayısız standart ve yönerge

GEZE, uzman bilgisini ve yangından koruma planlama alanındaki uzun yıllara dayanan deneyimlerini temel alarak kapsamlı danışmanlık sunabilmektedir.

GEZE montaj elemanları tüm standartları ve yönergeleri karşılayacak şekilde eğitildiğinden, monte edilen sabitleme sistemi talepleri karşılamaktadır.

Kabul ve bakım: yalnızca uzmanlar tarafından gerçekleştirilir

Sabitleme sistemlerini kurarken tipik hatalar konusunda dikkatli olunuz

 • seçilen sabitleme sistemi açılma açısına uymaz (kapı hidroliği kapıyla temas halindedir)
 • kapı çok geniştir
 • kablolama yanlıştır/eksiktir
 • duman tahliyesi mümkün değildir
 • ekipmanın yapım aşamasında kirlenmesi
 • koruyucu kapak çıkarılmamıştır
 • koruma olmadan kullanıma alma sonrasında çalışma, duman dedektörü kirlenmesi 
 • hava girişleri, çalışma nedeniyle ilk kabulden sonra kapatılmıştır ve koruyucu kapaklar çalışma sonrasında çıkarılmamıştır
 • lentoya takılan dedektör ile tavan arasındaki mesafe çok azdır (duman dedektörünün üzerinden en az 20 mm olmalıdır)

Sabitleme sistemlerinin kabulü ve bakımı sadece bir uzman veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu durum çalışanların uzmanlığı kanıtlanmalıdır.

Teftiş ve bakım GEZE servis teknisyenleri tarafından da yapılabilir

Sabitleme sistemlerinin ayda bir kez kontrol edilmesi ve yılda bir kez teftiş edilerek bakıma alınması gerekmektedir. Kapının düzgün şekilde kapanıp kapanmadığını belirlemek için aylık teftiş gereklidir.

Sabitleme sistemlerini güvenli bir şekilde kullanmak için aşağıdaki ihtiyaçların karşılanması gerekir:

 • tip izni gereklilikleri veya imalatçı özelliklerine uygun doğru kurulum
 • bakım gereklilikleri karşılanmış olmalıdır
 • bileşen değişim süresi sınırlarına uyulmalıdır
 • bakım belgeleri tatmin edici nitelikte olmalıdır
 • bakım personeli için minimum yeterlik seviyesi karşılanmalıdır

GEZE Service GmbH'nin servis teknisyenleri, tabii ki, teftiş ve bakım için hazırdır.