Konular

Sabitleme sistemleri yangına dayanıklı kapıları erişilebilir hale getirir.

Bunlardan sürekli olarak geçmek zorunda olanlar için oldukça rahatsız edici olabilir: Dumandan ve yangına dayanıklı kapı kapalı kalmalıdır. Bir sabitleme sistemiyle donatılmış olmadıkça, ki o durumda açık kalabilirler. Çünkü sabitleme sistemleri, kapıların bir yangın durumunda güvenli şekilde kapanmalarını garanti eder. Bunlar kompleks tesisatlar olduğundan, düzenli bakım zorunludur.

Yangın ve duman geçirmez kapılar: Gerekli fakat sıklıkla rahatsız edici

Yangınlar hızla, genelde kimse fark etmeden başlayabilir. Ölümcül dumanların yayılmasını önleyen en etkili önlem sızdırmazlıktır. Bu, binadaki yangına dayanıklı duvarların, yangın ve dumanın yayılmasını olabildiğince uzun süre engellemesi gerektiği anlamına gelir. Fakat bu ancak yangın sırasında, yangına dayanıklı duvarlardaki yangın engellerinin (yangına dayanıklı kapılar), yani kapı ve büyük kapıların kapatılmasıyla mümkündür. Bu yüzden yangına dayanıklı kapılar hidroliğiyle bağımsız olarak kapanmalıdır.

Fakat kapıları açmak genelde zordur. Kapının açılma tarzı bile sıklıkla elverişsiz ve kullanışsızdır. Çocuklar ve fiziksel kısıtı olanlar dışarıdan yardıma ihtiyaç duyabilir. Onlar için kapalı bir kapı bir engel teşkil edebilir. Bu yüzden normal durumlarda kapıların uzun süre, hatta sürekli açık tutulması istenen bir şeydir. Bununla beraber, kapının bir takoz veya kanca yardımıyla mekanik olarak açık tutulması, yangından koruma açısından oldukça ihmalkar bir davranıştır çünkü bu durumda kapı hidroliği yangın anında kapıyı kapatamayacaktır.

GEZE kablosuz kiti, size, tüm GEZE sabitleme sistemlerinde, tavan alarm cihazını ve elle tetikleme mekanizmasını, lentoya takılan dedektör ile kablosuz bir şekilde bağlama imkanı sunar. Eldeki donanımı yeniden güçlendirmek kolaydır. Çünkü ayrı bir hat döşenmesi ortadan kalkar. Bu da, özellikle koruma envanterine kayıtlı binalarda planlamayı kolaylaştırır. © GEZE GmbH

Takoz yerine sabitleme sistemleri

Onaylı elektrikli sabitleme sistemleri yangından koruma açısından daha pratiktir ve tamamen güvenlidir. Yangına dayanıklı kapının kendi kendine kapanma fonksiyonunu kontrollü bir şekilde devre dışı bırakırlar. Bu, yangına dayanıklı kapıları erişilebilir şekilde açık tutmaları fakat yangın durumunda kapı hidroliklerinin işini yapabilmesi için otomatik olarak serbest bırakmalarını ifade etmektedir.

Sabitleme sistemleri karmaşık teknik sistemlerdir. En az bir yangın detektörü, bir güç kaynağı, bir sabitleme mekanizması ve bir serbest bırakma mekanizmasından oluşurlar. Sabitleme mekanizmaları genellikle elektrikli kapı mıknatısları, mıknatıslı valfler ve mıknatıslı kaplinler gibi öğelerden oluşan elektromanyetik sistemlerdir. Elektrikli kapı mıknatısları için duvara monte mıknatıs karşılık plakaları gerekmektedir. Diğer sistemler halihazırda kapı hidroliği veya kılavuz rayına entegre edilmiştir.

Tüm sabitleme mekanizması sürlerinin ortak bir noktası vardır: Alarm durumunda yangın dedektörü veya elektrik kesintisi yaşandığında serbest bırakma mekanizması tarafından etkinleştirilirler. Kapı, kapı hidroliği tarafından serbest bırakılıp kapatılır. İki kanatlı kapılar için entegre sıralı kapatma mekanizması özelliği kanatların doğru şekilde kapanmalarını sağlar. Böylece yangına dayanıklı kapının koruma amacına ulaşılır: Yangın ve yangın dumanının yayılması önlenir.

Kapı her zaman manuel olarak serbest bırakılabilir.

Kapının açılmaması gerekiyorsa her zaman müdahale edilip sabitleme fonksiyonunu manuel olarak tetiklenebilir. Bunun sebebi, Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) genel tasarım sertifikasında manuel kullanılan bir tetikleyici seçeneğinin öngörülmüş olmasıdır. Buna, tutma akımını elle tetikleme mekanizmasıyla erişilebilir. Bu kırmızı olmalı ve "kapıyı kapat" yazısını göstermelidir. Ayrıca kolay ulaşılır yerde bulunmalı ve erişimi engelleyen kapılarla kapanmamalıdır. Sabitleme mekanizması kapı kanadını hafifçe iterek tetiklenebiliyorsa elle tetikleme mekanizmasına gerek yoktur.

Artı: Yangına dayanıklı kapılardan neredeyse dirençsiz geçişe izin veren döner kapı motorları ve serbest salınımlı kapı hidrolikleri, sabitleme sisteminin bir parçası (sabitleme mekanizması) olarak dikkate alınmalıdır ve sisteme güç kaynağı, tetikleme mekanizması, yangın detektörü vb. gibi sabitleme sisteminin öğeleri olarak dahil edilmiş olabilir.

Yangına dayanıklı kapılar için sabitleme sistemleri

Yangın ve duman geçirmez kapılar binalarda yangının veya dumanın yayılmasını engeller. Alman yapı kanunu bu sabitleme sistemlerinin özelliklerini düzenlemektedir. Yangın ve duman geçirmez kapılar, Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) "Yangın Engelleri için Onay beyanı"na (Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen) uygun olarak otomatik kilitlemeli olmalıdır. Açık tutulurlarsa sadece resmi olarak onaylı bir sabitleme sisteme kabul edilebilirdir. 

Örnek teknik yapı standardı idari yönetmelik (Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmung, MVV TB) şunları öngörmektedir: 

"Sabitleme sistemi, kapanma otomatiğinin işlevini kontrollü bir şekilde devre dışı bırakabilen aygıtlardan ve/veya aygıt kombinasyonlarından oluşan bir sistemdir. Bir yangın veya arıza durumunda ilgili serbest bırakma mekanizması aktive edilirse veya elle tetiklemeyle aktive edilmişse hala açık olan kapatıcılar, kilitlemek üzere otomatik olarak güvenli şekilde serbest bırakılır. Bir sabitleme sistemi asgari olarak şunları içerir: 

 • Bir duman ve gerekirse ısı detektörü olarak yangın detektörü 
 • Sinyal işleyici serbest bırakma mekanizması 
 • Güç şebekesine bağlı bir güç kaynağı 
 • Güç kaynağına bağlı bir sabitleme mekanizması ve 
 • Elle tetikleme mekanizması

Önemli: Sabitleme sistemlerine yönelik bu yönetmelikler iç duvarlardaki tek ve iki kanatlı döner kapılar için geçerlidir. Sabitleme sistemleri başka önlemler alınmadan dış kapılarda kullanılamaz. 30. bölüm uyarınca bir yangından koruma duvarı için sınıflandırma, belirli bir sabitleme sisteminin "genel yapı denetim onayı"na göre onaylanıp onaylanmadığına yönelik bir rehber sunmaktadır. Başka sınıflandırma gerekliyse sorumlu yüksek yapı denetim yetkili makamına mülke özgü tasarım sertifikası biçiminde bir talep gönderilmelidir.

Genel olarak, sabitleme sistemleri, yangından koruma amaçlı dış kapılar ile pencerelerde korumalı iç mekan uygulamaları için de uygundur. Sıcaklık ve nem için belirtilen çalışma şartlarına bu uygulamalarda uyulmalıdır. Bununla beraber, Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü, bir yangından koruma uzmanından en azından bir ilave değerlendirme alınmasını önermektedir. 

Sabitleme sistemleri için yapı tekniği izni

Bir sabitleme sistemi Almanya'da kullanılabilirliğin kanıtı olarak bir genel tasarım sertifikası (aBG) gerektirmektedir. Bunun için Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) şartlarına uygun olarak uygunluk muayenesine tabi tutulmalıdır. Bu onay beyanı genelde beş yıllığına geçerlidir ve talep üzerine uzatılabilir.

Sabitleme sistemi için genel tasarım sertifikasının süresi dolarsa binada kurulum artık onaylı olmaktan çıkar. Bununla birlikte, orijinal talepleri karşılamaları ve düzenli olarak teftiş edilmeleri ve bakıma alınmaları halinde mevcut kurulumların kullanımına devam edilebilir. Dolayısıyla, bina işletmecileri, kurulumu gerçekleştiren şirketin verdiği kabul protokolünü ve kullanılabilirlik kanıtını saklamalıdır.

Genel olarak sadece ilgili tüm parçalara sahip eksiksiz sabitleme sistemleri teftiş edilir ve onaylanır. Cihazın artık yapı tekniği izninde bulunmayan tekil bir bileşeninin değiştirilmesi tüm sabitleme sisteminin kullanım iznini kaybetmesiyle sonuçlanır. Geçerli bir onay beyanı alındıktan sonra yeni bir kabul işlemi gereklidir.

GEZE sabitleme sistemleri - kompakt ve güvenli

Motorlu yangına dayanıklı kapılara her zaman bir sabitleme sistemi takılmalıdır.

Motorlu yangına dayanıklı kapılara her zaman bir sabitleme sistemi takılmalıdır. © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE'nin yangın önleyici tedbirlerde kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış çok çeşitli sabitleme sistemleri bulunmaktadır. Bunların hepsi ilgili standartlara göre muayene edilip onaylanmıştır ve Alman Yapı Teknolojisi Enstitüsü'nün (DIBt) genel tasarım sertifikası iznine tabidir.

GEZE'nin kompakt sabitleme sistemleri bir üstten montajlı kapı hidroliği ve bir kılavuz ray sisteminden oluşur. Güç kaynağı, duman detektör bağlantı merkezi ve elektromekanik sabitleme fonksiyonu, kılavuz raylara entegre edilmiştir, bu yüzden kapıda veya duvarlarda büyük hacimli parçalar yoktur. İki kanatlı yangına dayanıklı kapılara yönelik sistem değişkenlerinde, hem kapı kanatlarının elektrikli sabitleme mekanizması hem de mekanik kapatma sıralama sistemi, sürekli bir kılavuz raya entegre edilmiştir.

Ödüllü bir inovasyon olan FA GC 170 telsiz sistemi, sabitleme sisteminin tekil bileşenlerinin zaman alıcı kablolama ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu avantaj, başta koruma altına alınmış binalar olmak üzere mevcut binalarda yükseltme yapılırken özellikle faydalıdır.

Referans projeye git: "Gründerzeit" (kurucuların dönemi) binasında yangından koruma yükseltmesi

ECwire teknolojisiyle basit kurulum ve kullanıma alma

GEZE sabitleme sistemlerinin, örneğin ek duman detektörleri için basit kablolamaya yönelik çift telli ECwire teknolojisine sahip versiyonları mevcuttur. Bu sistem, ek tavan alarm cihazlarının rahat kurulumuna, ağ bağlantısına ve kullanıma alınmasına olanak sağlar.

GEZE sabitleme mekanizmaları

GEZE portföyünde şunlar da yer almaktadır: Üstten montajlı ve kapıya entegre kapı hidroliği, zemin kapı otomatiği ve otomatik döner kapı motorları için çeşitli sabitleme mekanizmaları. Bunlar, bina konseptine, müşterinin isteklerine uygun olarak ayrı bir biçimde entegre edilebilir. Bu yüzden, bir sabitleme mekanizması, bir duman detektör bağlantı merkeziyle birlikte bir serbest bırakma mekanizması, bir yangın detektörü ve bir güç kaynağı oluşturan sabitleme sisteminin bir parçasıdır.

GEZE sabitleme sistemleri ve mekanizmalarına gidin

Birçok standart ve yönerge

Yangından korunmayı planlama alanında uzmanlık bilgisi ve uzun yıllara dayanan deneyimiyle GEZE, kapsamlı danışmanlık desteği sağlayabilmektedir.

GEZE kurulum elemanları tüm standartlara ve yönetmeliklere uyacak şekilde eğitildiğinden monte edilen sabitleme sistemi beklentileri karşılar.

Kabul ve bakım: Yalnızca uzmanlar tarafından gerçekleştirilir

Sabitleme sistemlerini kurarken tipik hatalar konusunda dikkatli olun

 • seçilen sabitleme sistemi açılma açısına uymuyor (kapı hidroliği kapıyla temas halindedir)
 • kapı çok geniş
 • kablo kanalı yanlış/kayıp
 • duman tahliye edilemiyor
 • ekipmanın yapım aşamasında kirlenmiş
 • koruyucu kapak çıkarılmamış
 • koruma olmadan kullanıma alma sonrasında yapılan çalışma, duman detektörünü kirletmiş 
 • hava girişleri, yapılan çalışma nedeniyle ilk kabulden sonra kapatılmış ve koruyucu kapaklar çalışma sonrasında çıkarılmamış
 • lentoya takılan detektör ile iç tavan arasındaki mesafe çok az (duman detektörünün üzerinde en az 20 mm mesafe gereklidir)
   

Sabitleme sistemlerinin teslim alınması ve bakımı sadece bir uzman veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından yapılabilir. Bu uzmanlığın kanıtı sağlanmalıdır.

Muayene ve bakım GEZE servis teknisyenleri tarafından da yapılabilir

Sabitleme sistemleri ayda bir kez kontrol edilmeli, yılda bir kez muayene edilerek bakımları yapılmalıdır. Kapının düzgün şekilde kapanıp kapanmadığını belirlemek için aylık teftiş gereklidir.

Sabitleme sistemlerini çalıştırmak için aşağıdakilerden emin olun:

 • Yapı tekniği izninin koşullarına ve imalatçının şartnamesine uygun şekilde kurulmuş olması
 • Bakım şartlarının karşılanması
 • Bileşen değişim süresi sınırlarına uyulması
 • Bakım belgelerinin tam olması
 • Bakım personeli için asgari yeterlilik seviyesinin karşılanması

GEZE Service GmbH'nin servis teknisyenleri elbette muayene ve bakım yapmaya hazırdır.