Konular

Konfor ve güvenlik için otomatik kapanır kapılar

Apartmanlardaki dış kapılar veya okul, şirket ve ofislerin giriş kapıları, içerisinden geçtiğimiz gibi nasıl kapanır? Bu genelde üzerine düşündüğümüz bir şey değildir. Bu, kapı hidroliklerinin görevidir ve işlerini, yangın durumunda hayat kurtaracak kadar güvenilir bir şekilde yapmaktadırlar.

Kapı hidrolikleri ne için kullanılır?

Kapıları otomatik olarak kapatmak için kapı hidrolikleri kullanılmaktadır.

Kapıları otomatik olarak kapatmak için kapı hidrolikleri kullanılmaktadır. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Kendi kendine kapanan kapılar, kapı hidroliği bulunan kapılardır. Bunlar, manuel olarak açılan kapıları otomatik olarak kapatmaktadır. Kapı kanadının kapı kasasına girmesini ve kapı dilinin kilit karşılığının içine oturmasını sağlamaktadır.

Peki neden kapıların kapatılması açılmasından daha önemlidir? Bunun birçok sebebi vardır; yasal gereklilikler, güvenlik ve hijyen sebepleri, enerji tasarrufu veya cereyanın önlenmesi.

Kapı hidroliklerinin takılması genelde faydalıdır. Bağımsız olarak kapanması gereken yangın ve duman geçirmez kapılar içinse mecburidir. Kapı hidroliği kullanmanın en önemli sebepleri şunlardır:

  • Emniyet: Kapalı kapılar, izinsiz erişim, zorla girme ve hırsızlığa karşı korur.
  • Yangından koruma: Yapı düzenlemeleri, sadece kamu binaları veya yer altı otoparkları değil, evler veya otel odalarındaki kapılar için de yangına dayanıklı kapı kullanımını gerekli kılmaktadır. Amaçları, yangın tehlikesinin, yangına dayanıklı ve yangın geciktirici duvarlardaki geçitlere geçişini engellemektir. Bu yangın engelleri bağımsız bir şekilde kapanmalıdır.
  • Gürültüden koruma: Kapalı kapılar, yüksek sese karşı koruma sağlamaktadır.
  • Oda iklimi/enerji tasarrufu: Kapalı kapılar, rüzgar ve hava şartları, cereyan ve ısı kaybına karşı korur.
  • Hijyen: Kapalı kapılar kirlenmeye karşı korur. Kendi kendine kapanan kapıları kapatmak için dokunmaya gerek yoktur. Bu yüzden, hastane ve umumi tuvalet gibi, bakteri ve mikropların ellere bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu yerlerde, özellikle faydalıdır.
  • Özel alan: Kapalı kapılar mahremiyetimizi korumaktadır.
  • Rahatlık: Kendi kendine kapanan kapılar, başta çocuklar, yaşlılar ve hareket sınırlılığı olan kişiler olmak üzere, herkes için pratik ve konforludur.

Manuel kapı hidroliği türleri

Manuel kapı hidrolikleri kendi kendine kapanma fonksiyonu sunabilmektedir. Düzeneğe bağlı olarak, kasaya takılan kapı hidrolikleri, kapıya entegre edilen kapı hidrolikleri ve zemine entegre edilen kapı hidrolikleri birbirinden farklıdır.

  • Kasaya takılan dış üstten montajlı kapı hidrolikleri: Bunlar, kapı kanadının üst tarafına veya kapının (kasa) üst kısmına takılır ve görünmezdir. Yükseltme imkanı da mevcuttur. Kasaya takılan dış üstten montajlı kapı hidrolikleri, mil veya kılavuz raylarla oluşturulur.
  • Gizli/entegre üstten montajlı kapı hidrolikleri: Entegre üstten montajlı kapı hidrolikleri genelde kapı kanadının ve bileşenleri kirlenme ve hava şartlarının etkilerinden koruyan kasanın içine tam olarak gömülüdür. Entegre kapı hidrolikleri, neredeyse görünmez oldukları için mimarlar arasında oldukça popülerdir.
  • Zemin montajlı kapı hidrolikleri: Zemin montajlı kapı hidroliklerinin ayrı parçaları genelde zemine ve kapı kanatlarına takılır ve neredeyse görünmezdir. Bunlar, kapatma fonksiyonuna ek olarak, kanadın alt yatağını da muhafaza edebilir. Zemin kutusu için genelde zeminde bir boşluk gerekir.

Yangından koruma - yasanın önerdiği kapı hidrolikleri

Yangından koruma kapıları, yangından koruma amaçlı olmayan kapılara kıyasla, kapı kapanışında daha yüksek talepleri karşılamalıdır. Kapılar yangın veya duman koruması (DIT) kapsamında kullanılır ve bu yüzden, genelde kendi kendine kapanmayı gerektiren özel taleplere tabidir. Uygun, onaylı kapı hidrolikleri bu fonksiyonu sağlayabilmektedir. Çift kanatlı kapılarda, ilk olarak pasif kanadın ve ardından aktif kanadın kapanmasının sağlanması için bir sıralı kapanma mekanizması kullanılması önerilmektedir. Bu durum, gerekli kapanma tipini sağlamanın tek yoludur. Yangından koruma kapıları için hidrolik olarak kontrol edilen kapı hidrolikleri, DIN EN 1154 standardına göre teftiş edilmekte ve üretilmektedir.

GEZE TS 5000 ECline: açma destekli üstten montajlı kapı hidrolikleri

Yangından korumaya karşı engelsiz erişilebilirlik

Manuel kapı hidroliğine sahip kapıları açmak genelde zordur çünkü kapının açılması için daha sonra kapanışta kullanılacak belirli miktarda enerji gerekmektedir. Bu kapılar, yaşlılar ve çocuklar için engel teşkil ettiğinden, engelsiz erişilebilirlik taleplerini karşılamamaktadırlar. DIN 18040, Almanya'da engelsiz yapıyı tanımlayan temel standarttır. Bu standart, kendi kendine kapanan kapılar için 47 newton metrelik maksimum uygulanabilir kullanım kuvveti öngörmektedir.

Standart kapı hidroliği yeterli ölçüde zahmetsiz olan bir açılma hareketi yaratamazsa bunun için entegre açma desteği veya serbest salınım fonksiyonu gibi belirli ekipman seçenekleri kullanılabilir.

YANGINDAN KORUNMA VE ENGELSİZ ERİŞİLEBİLİRLİK İPUÇLARI

GEZE serbest salınımlı kapı hidroliği broşürü (PDF | 6 )

Sabitleme sistemleri, yangına dayanıklı kapıları açık tutar

Bununla birlikte, yangından koruma kapıları genelde günlük kullanımda engel olarak algılanır ve bunları uzun süre boyunca veya sürekli olarak açık tutmak istenebilir. Yangından koruma kapıları hiçbir koşul altında mekanik olarak açık tutulamaz (örneğin bir kapı takozuyla).

Sabitleme sistemleri burada devreye girmektedir. Bunlar, yangından koruma kapılarını günlük kullanım için açık tutar fakat alarm durumunda otomatik olarak serbest bırakır, böylece kapı hidrolikleri görevini yerine getirebilir. Yangından koruma kapıları, sabitleme sistemleriyle bu şekilde açık tutulabilir ve bu sistemler, yangın durumunda kendi kendine kapanmayı da garanti etmektedir. Bu çözümler, normal durumlarda engelsiz erişilebilirlik sunmakta ve yangın anında güvenilir bir şekilde kapanma sağlamaktadırlar.

GEZE sabitleme sistemlerine gidiniz

Tüm uygulamalar için GEZE kapı hidrolikleri

GEZE, farklı bireysel ayar seçeneklerine sahip çok çeşitli kapı ortamları için kapı hidrolikleri sunmaktadır. Üstten montajlı en küçük kapı hidroliğinden yangın ve duman geçirmez kapılarda kullanıma yönelik çok yönlü türevlere kadar milli veya kılavuz raylı kapı hidroliği çeşitleri birçok şekilde kombine edilebilirler. Kullanılabilecek kapı hidroliği türü, gerekliliklere, kapı tipine, kanat ağırlığına, kapı malzemesine, kapı enine ve kapının nereye monte edileceğine göre belirlenmektedir. Ayrıca kapı kapatıcının iç veya dış mekanda, ıslak veya kuru ortamda, sıcakta veya soğukta çalışması gerekip gerekmediğine de bağlıdır.

Zorlu ortam koşullarında bile kapıları güvenilir ve sessiz şekilde kapatmak için kuvvet ile kapanma hızı arasında optimal bir oran gereklidir. Bu gereklilik, kapıları turnikelerde ve merdivenler boşluklarındaki değişken basınç koşullarında veya rüzgarda ve cereyanda bile güvenilir ve sessiz şekilde kapatan örneğin TS 5000 SoftClose ile karşılanır.

Kapıyı kullanan kişi sayısı, bunların kişisel koşulları (çocuklu olanlar, bakıma muhtaçlar vb.) ve engelsiz erişilebilirlik ve yangından koruma gibi diğer talepler de dikkate alınmalıdır. GEZE, ürün danışmanlığı ve servise ek olarak tüm bu alanlarda uzmanlardan tavsiyeler sunarak müşterilere ürün kullanım süresinin tamamında kapsamlı destek sağlamaktadır.

GEZE kapı freni kılavuzuna gidiniz

Kapı hidrolikli otomatik kapılar

Alternatif olarak, kendi kendine kapanma fonksiyonu, otomatik açılmaya da izin veren elektrikli bir kapı motoruyla sağlanabilmektedir. Bu tip tam otomatik sürme, döner kanatlı veya dairesel açılır kanatlı kapılar genelde kapının önünde insanların hareketini kaydeden sensörlerle etkinleştirilmektedir. Temassız bir şekilde etkinleştirilebilen bir açık anahtar da mevcuttur. Anahtarın önünde yapılacak basit bir el hareketi kapıyı etkinleştirmektedir. Daha düşük seviyede otomasyon gerekli olduğunda, dairesel açılır kanatlı bir kapı, "it ve aç" hareketiyle de açılabilir. Kapı kanadını hafifçe itmek, kapı açma motorunu başlatmak için yeterlidir.

Adlarından da anlaşılabileceği gibi, tüm otomatik kapılar otomatik olarak kapanmaktadır. Açılış ve kapanış sırasında, varlık dedektörleri, sıkışma, kesilme, çarpışma ve içeri çekilme risklerinin önlenmesini sağlamaktadır.

Otomatik kapılar hakkında daha fazla bilgi edininiz

SENSÖRLER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Entegre sabitleme mekanizmasına sahip GEZE Slimdrive döner kapı motoru

Entegre sabitleme mekanizmasına sahip GEZE Slimdrive döner kapı motoru © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

Yangından koruma kapılarının kapanışı

Yangından koruma kapıları otomatik döner kapı olarak kullanılırsa ve entegre sabitleme mekanizmasına sahipse bir duman dedektör bağlantı merkeziyle kombine edildiğinde sabitleme sistemi olarak kabul edilmektedirler. Sabitleme sistemleri, kapıların otomatik olarak kapanmasını geçici olarak engellemektedir. Yangın dedektörünün tetiklediği bir alarm veya elektrik kesintisi durumunda, sabitleme fonksiyonu kapanır ve kapı hidroliği kapıyı kapatır. GEZE'nin özel olarak yangın önleme sistemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış çok çeşitli sabitleme mekanizmaları ve sistemleri mevcuttur.

GEZE döner kapı sistemleri broşürü (PDF | 6 )

GEZE'nin sıkıca kapanan ve erişilebilir Powerdrive HT sürme kapı sistemi

GEZE'nin sıkıca kapanan ve erişilebilir Powerdrive HT sürme kapı sistemi © GEZE GmbH

İdeal hijyen koşulları için sıkıca kapanan sürme kapılar

Klinik alanlarında (ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri veya diyaliz birimleri) ve temiz odalarda (sterilizasyon odaları ve laboratuvarlar), iyi hijyen ve mümkün olan maksimum hava geçirmezliği sağlamak için özellikle sıkı kapanan kapılar gereklidir. GEZE, mikropları ve yabancı maddeleri dışarıda tutan bu GEZE ECdrive H ve Powerdrive PL-HT tam sızdırmaz sürme kapı sistemleri için sıkıca kapanan erişim çözümleri sunmaktadır.

GEZE otomatik sürme kapılara gidiniz

GEZE otomatik döner kapılara gidiniz

Kapsamlı danışmanlık

Kapı hidrolikleri çeşitli tasarımlara sahiptir: miller veya kılavuz raylarla kasa üzerine takılmış; zemine entegre veya gizlenmiş; her renkte ve kapak seçeneğiyle.

Kapıların manuel kullanımı veya otomatik kapıların kapı motorlarına entegrasyonu için kullanılabilen kapı hidrolikleri mevcuttur ve yangından koruma ve güvenlik gibi tüm yasal gereklilikleri ve standartları karşılamaktadırlar.

GEZE, mimar yardım hattı aracılığıyla, ilgili uygulama (bina tipi, yaya trafiği, kapının yeri vb.) için en iyi kapı hidroliklerinin belirlenmesine yönelik kapsamlı danışmanlık sunmaktadır.

GEZE, danışmanlık ve uygun bir çözümün düzenlenmesi dahil olmak üzere, kapı hidrolikleri için bireysel çözümler sunmaktadır.

Birçok biçimde destek

GEZE, montaj şirketlerine, kapı hidroliklerinin montajı konusunda özel eğitim sunmaktadır. Ayrıca, montaj kılavuzları, montaj videoları, kablolama şeması vb. biçiminde birçok destek mevcuttur.

TS 5000 kurulum videosuna gidiniz

Powerturn kurulum videosuna gidiniz

Yardım, ipuçları ve püf noktaları

GEZE Service, kapı hidroliği sorunları için 7 gün 24 saat yardım sunmaktadır. Yardım hattında her zaman birini bulabilirsiniz ve servis çalışanları tesise hızla ulaşmaktadır. Basit ipuçları ve püf noktaları, kapı hidroliklerinin tekrar çalışır hale getirilmesinde faydalıdır. SSS'ler ve yönergeler, sorun yaşanması halinde birinci sınıf destek sunmaktadır.