Konular

Pencere emniyet sistemleri – güç tahrikli pencereleri güvenle tasarlayın

Evde kaza riskinin trafikte kaza riskinden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Ofislerden istatistik amaçlı alınan son rakamlar bunu gösteriyor. Fakat tehlikelerin çoğu asgariye indirilebilir. Örneğin, otomatik pencereler, sıkışma önleyici koruma, emniyet makasları, sensörler ve emniyet modülleri gibi geçerli koruma sınıflarına uygun olarak koruma sistemleriyle güvenli şekilde tasarlanabilir.

Pencere yakınındaki tehlike bölgelerinin saptanması - pencere emniyetinin artırılması

Otomatik penceresi bulunan tehlikeli bölgeler

Otomatik penceresi bulunan tehlikeli bölgeler

Pencereler, hırsızlar arasında popüler giriş noktalarıdır. Bu yüzden "pencere emniyeti" terimi, hırsızlığa karşı mekanik koruma anlamında değerlendirilmelidir. Pencere parmaklıkları, pencere kilitleri ve kapı kolu kilitleme düzenekleri, dışarıdan zorla girişi daha zor veya imkansız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat insanlar sıklıkla şunu unutur: Pencerelerin, soyguna karşı koruma gibi basit korumadan daha fazla emniyet önlemlerine ihtiyacı vardır. Örneğin, pencere kanatları rüzgarlı koşullarda açılarak veya temizlik sırasında düşerek yaralanmaya sebep olabilir. Peki pencere otomatik kapanma modundayken biri pencereden dışarı sarkarsa ne olur? Ya da bir çocuk parmaklarını kapanma kenarına koyarsa? "Pencere emniyet sistemleri" bu tip ciddi yaralanmalara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Otomatik pencerelerin risk potansiyelleri

 • Otomatik açılma veya kapanma, kol ve bacakların sıkışmasına/ezilmesine ya da darbeye sebep olabilir
 • Pencere kanadının düşmesi/çökmesi gibi bileşen arızası

Daha yüksek pencere emniyeti için koruyucu önlemler

Güç tahrikli pencerelerde özel koruyucu önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Güç tahrikli pencerelerde özel koruyucu önlemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Tahrik sistemine sahip otomatik pencereler için genelde emniyet elemanları önerilir. Bu pencere emniyet sistemleri, bir kişi veya nesne açılış veya kapanış yolunda olduğunda bunu algılamalı ve ardından hareketi kesmelidir. Arıza durumunda pencerenin kontrolsüz açılması veya düşmesi de engellenmelidir. Bu, içe doğu açılan pivot açılımlı pencerelerde bir kavrama ve temizlik makası veya emniyet makası gibi mekanik korumalarla gerçekleştirilebilir.

Product Safety Act, pencere güvenliği için yönergeler ve standartlar

Pencere emniyeti hem manuel hem de elektrikli pencerelere uygulanır.

Pencere emniyeti hem manuel hem de elektrikli pencerelere uygulanır.

Pencerelerde olası tehlike bölgeleri onarılmalıdır.

Pencerelerde olası tehlike bölgeleri onarılmalıdır.

Güç tahrikli veya otomatik pencereler, Avrupa Makine Direktifi MRL 2006/42/EC'de tanımlanan makinelerdir. Bu, Avrupa Birliği'nde, makineler için kazaların önlenmesine yönelik standartlaştırılmış bir koruma seviyesini kapsar. Amaç, "özellikle makinelerin kullanımına yönelik olarak, başta çalışanlar ve kullanıcılar olmak üzere insanların ve ev hayvanları ve nesnelerin güvenliğini ve sağlığını sağlamaktır". Makine Direktifi, Almanya'da, Product Safety Act (ProdSG) ve ona dayanan Makine Yönetmeliği (9. ProdSV) aracılığıyla uygulanır.

Pencereler için ürün standartları

Pencere ve kapı kullanıcılarını, uygun olmayan kullanım veya sistem arızasından kaynaklanan tehlikelere karşı koruyan ek emniyet özelliklerine, pencereler için EN 14351-1 ürün standardında yer verilmektedir. Kavrama ve temizlik makasları veya emniyet makasları, kilit mekanizması ve açılım sınırlandırıcıları, kaza ve tehlikelerin önlenmesi için uygun mekanik parçalardır.

Güç tahrikli pencereler ayrıca EN 14351-1 ürün standardının kullanım alanındadır. EN 60335-2-103, kullanımdaki elektrikli motor ünitelerinin güvenliği için geçerlidir.

Güç tahrikli pencereler için risk değerlendirmeleri ve koruma sınıflarının belirlenmesi

Motor tahrikli bir pencerenin risk potansiyelini belirlemek ve uygun korumayı uygulamak için bina projesi sırasında risk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Pencere imalatçıları, değerlendirmeyi Makine Direktifine uygun olarak ve aşağıdakilere dayanarak gerçekleştirir:

 • Kurulum durumu
  Kanadın alt kenarının yerin en az 2,5 m üstünde olduğu veya üst eşiğin bulunduğu otomatik pencerelerin başka korumaya ihtiyacı yoktur. Kanadın alt kenarının zemin ile aralığı 2,5 m'nin altında olan, serbest bir şekilde erişilebilen pencereler daha büyük risk altında olup bir risk analizi gerçekleştirilmelidir.
 • Oda kullanım türü
  İşhanları, yaşam alanları, çocuk yuvaları, okullar veya hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları farklı bir şekilde değerlendirilir. Ne de olsa, örneğin eğitim kuruluşlarındaki çocuklar gibi, mekanı kullanan ve korunmaya muhtaç kişilerin, pencere ekipmanına bütünüyle aşina olan bir kullanıcı grubuna göre risklerin daha az farkında olduğu kabul edilir.
 • Kontrol/kullanım
  Bir yağmur/rüzgar kontrol ünitesiyle veya bir bina yönetim sistemiyle otomatik ve merkezi olarak kontrol edilen pencereler, anahtarlı buton ve pencereyle görsel temas aracılığıyla manuel olarak kullanılan pencerelere kıyasla, daha tehlikeli kabul edilir.

Kurulumcunun değerlendirme sonuçları neticesinde ilgili pencerenin koruma sınıfı ve sonuç olarak uygulanacak risk azaltma önlemleri belirlenir:

 • Koruma sınıfı 0: tedbir yok
 • Koruma sınıfı 1: Uyarı bildirimleri
 • Koruma sınıfı 2: ör.: Sinyaller
 • Koruma sınıfı 3: ör.: Butonlu kullanım
 • Koruma sınıfı 4: ör.: Emniyet fotoseli gibi sensörler

GEZE pencere emniyet sistemleri

Güç tahrikli pencereler makine kabul edilmektedir.

Güç tahrikli pencereler makine kabul edilmektedir.

GEZE pencere emniyet sistemleri, kullanıcı güvenliğini destekleyen ve otomatik pencerenin tehlikelerine karşı insanları koruyan özel çözümlerdir.

Güç tahrikli pencereler için sıkışma önleyici koruma

Örneğin, GEZE sensör çözümleri, otomatik kontrol edilen pencerelerin koruma sınıflarına ve DIN standartlarına uygun pencere güvenliği garanti etmelerine yardımcı olur. Sıkıştıran ve kesen kenarlardan kaynaklanan tehlikelere karşı güvenilir koruma sağlayan bu pencereler, pencere sistemlerinin günlük faaliyette binanın bütün kullanıcıları için güvenli olmalarını temin eder. Bu, okul, çocuk yuvası ve hastane gibi binalar ile toplantı salonları ve perakende alanları gibi kamuya açık binalarda özellikle önemlidir. Özellikle burada, pencerelerin yanlış kullanımının veya özensizliğin bedensel yaralanmayla sonuçlanmaması sağlanmalıdır.

Pivot açılımlı pencereler için pencere emniyeti

Pivot açılımlı pencereleri etkinleştirmek (açma/kapama) için motor kullanılırsa pencere kanatlarının düşme tehlikesi bulunur. Bu nedenle, GEZE, motora bağlı olmayan ayrı GEZE emniyet makaslarının zorunlu kullanımını tavsiye etmektedir. GEZE emniyet makasları, motordan bağımsız olarak çerçeve ile kanat arasında kalıcı sabit bir bağlantı temin etmektedir. GEZE emniyet makasları (tip 35 veya tip 60) kullanılırsa tahrikli pivot açılımlı pencere sadece düşmeye karşı güvenli şekilde korunur. Emniyet makasları yoksa pivot açılımlı pencere kullanılmamalıdır.

Düşen pencere kanatları, pencere yakınındakiler için hayati tehlike oluşturabilir. Bu yüzden, pivot açılımlı pencerelerde GEZE motorları kullanılırsa GEZE emniyet makaslarının kullanılması zorunludur. Bunlar ayrıca örneğin bir motorda zincirin kopması gibi parçaların arızalanması veya bir pencere menteşesinin kırılması durumunda pencereyi güvenceye alır.

GEZE pencere emniyet sistemlerine gidin

Emniyet makaslarıyla GEZE pencere emniyet sistemleri

Emniyet makasları, beklenmedik bir arıza durumunda, pivot açılım konumunda olan büyük ve ağır pencere kanatlarının kontrolsüz bir şekilde düşmesini engeller. Emniyet makası sadece motorun arızalanması halinde yükü almak için devreye girer.

Otomatik pencereler için GEZE pencere emniyet sistemleri

GEZE sensörlü pencere emniyet sistemleri

Lazer tarayıcılı sensörle pencere emniyeti

Lazer tarayıcılı sensörle pencere emniyeti © GEZE GmbH

Otomatik pencereler, yağmur-rüzgar kontrolleri veya bina yönetim sistemiyle görsel temas olmadan pratik bir şekilde kontrol edilebilir. Bununla birlikte otomatik çalışma, insanların pencere kenarlarından yaralanma riski olduğu anlamına gelir. Bu pencereler, belirli kurulum durumlarında ve pencere tipi ve yapısal koşullara bağlı olarak sensörlerle emniyete alınabilir. Emniyet fotoseli veya lazer tarayıcı formunda olan sensörler, pencerelerin tek tek veya bir arada geniş ölçekli korunmasını sağlar.  Pencereler otomatik olarak çalışırsa bir emniyet tertibatı, motoru güvenli bir şekilde kapatır. Farklı sensör çözümleri, bina cephesi, tavan veya çerçevelere dikkat çekmeyecek şekilde entegre edilebilir.

GEZE'nin ürün çeşitleri, hem içe hem dışa doğru açılan farklı pencere tipleri için temassız sıkışma önleyici koruma sunar. Pencere tipi ve kurulum pozisyonuna bağlı olarak, belirli bir pencere, aktif kızıl ötesi kontrol perdesi veya lazer tarayıcı aracılığıyla uygun bir sensörle güvence altına alınabilir. Emniyet modülleriyle birlikte çeşitli sensörler, ayrı kapanma kenarlarının veya binanın tüm cephelerinin korunmasına olanak sağlar.

GEZE GC 339 aktif kızıl ötesi ışın perdesi ve GEZE LZR_I100 lazer tarayıcıyla kullanılan sabitleme değişkenleri aşağıda örnekle gösterilmiştir.

Profesyonel pencere planlaması: En baştan projeye özel destek

GEZE, otomatik pencere planlamasında, teknik proje planı ve risk analizi gibi ilk aşamalarda destek sağlar ve kapsamlı yardım sunar. En iyi fonksiyonel ve ekonomik pencere emniyet çözümleri projeye özel koşullara her zaman uygundur.

Pencere emniyet sistemlerinin avantajları:

 • Otomatik pencerelerde sıkıştıran ve kesen kenarların sebep olduğu tehlikelere karşı güvenilir koruma. Örneğin, sensörlerin algılanmayan arızasını veya kullanımını engelleyen yüksek emniyet standardı elde edilir.
 • Temassız sistemler: Pencere, temassız algılayıcılar kullanarak sensörlerden sinyal aldığında otomatik olarak geri döner ve insanlarla çarpışmayı önler.
 • Dikkat çekmeyen görünüm: sensörler ve emniyet makasları pencereye görsel açıdan bir bozulma olmayacak şekilde entegre edilebilir.

Mimar danışma hattı

Proje danışmanlarımıza GEZE mimar yardım hattı üzerinden ulaşabilirsiniz (Pzt-Per: 09.00 - 16.00 / Cum: 09.00 - 15.00). Size ürünlerimiz ve kullanımları hakkında detaylı bilgi ve öneriler sağlanacaktır. +49 (0)7152/203-112 numaralı telefondan bizi arayın.

Özelleştirilmiş çözümler, basit kurulum ve eğitim

Tesisatçılar, güç tahrikli pencereleri takarken risk potansiyelini en aza indirmek için uygun önlemleri almalıdır.

 • Özelleştirilmiş paketler: Bileşenleri seçerken sunulan esneklik sayesinde, her türlü müşteri ihtiyacı için mükemmel çözümü sunacak büyük ölçüde özelleştirilmiş paketler oluşturulabilir.
 • Basit kurulum: Koruma bileşenleri, küçük bir kasa içinde kabloları bağlanmış olarak tedarik edilir. Kurulum için sadece pencere motoru, besleme voltajı ve sensörlerin bağlanması gerekir.
 • Her şey tek elden: Bütün sistem tek elden kullanıma sunulur. İmalatçı ve/veya distribütörler, tüm sistem bileşenleri için tek bir temas noktasına sahip olur.

GEZE tesisatları tüm emniyet hususlarına uyar

Kullanıcılar, GEZE tesisatlarının tüm emniyet hususlarına uyacağından emin olabilir.

GEZE müşterilerine tek elden her şeyi sunar: pencere motorları, sensörler, makaslar, kurulum ve satış sonrası servis.

DIT, pencere ve kapıların ağ bağlantısının kurulması gibi ek pencere gerekliliklerinin ortaya çıkması halinde de GEZE yardımcı olabilir.