Konular

Pencere emniyet sistemleri; gizli ve güvenilir "korumalar"

Evde kaza riskinin trafikte kaza riskinden daha fazla olduğunu biliyor muydunuz? Ofislerden istatistik amaçlı alınan son rakamlar bunu gösteriyor. Evin her yerinde tehlike bulunmaktadır. Pencereler bile sorun olabilir. Fakat güvenilir koruma bu sorunun üstesinden gelmektedir.

Pencere çevresindeki tehlike bölgeleri

1. tali kapanma kenarı ve karşı kapanma kenarı/duvar arasındaki tehlikeli alan, 2. Çarpışma tehlikesi, 3. Çarpışma tehlikesi, 4. Ezilme tehlikesi, 5. Ezilme tehlikesi, 6. ana kapanma kenarı ile karşı kapanma kenarı arasındaki tehlikeli alan

Otomatik penceresi bulunan tehlikeli bölgeler © GEZE GmbH

Pencereler, hırsızlar arasında popüler giriş noktalarıdır. Bu yüzden "pencere emniyeti" terimi, hırsızlığa karşı mekanik koruma anlamında değerlendirilmelidir. Dışarıdan zorla girişi daha zor veya imkansız hale getirecek şekilde tasarlanmıştır. Fakat insanlar pencerelerin başka riskler de teşkil ettiğini genelde unutmaktadırlar. Örneğin, rüzgarlı koşullarda açılarak veya temizlik sırasında düşerek yaralanmaya sebep olabilirler. Peki biri pencereden dışarı sarkarken pencere otomatik olarak kapanmaya başlarsa ne olur? Veya bir çocuk parmaklarını kapanma kenarına koyarsa? "Pencere emniyet sistemleri" bu tip ciddi yaralanmalara karşı korumak için tasarlanmıştır.

Otomatik pencerelerin risk potansiyelleri

 • Otomatik açılma veya kapanma, kol ve bacakların sıkışmasına/ezilmesine ya da darbeye sebep olabilir
 • Pencere kanadının düşmesi/çökmesi gibi bileşen arızası

Pencereler için koruyucu tedbirler

Güç tahrikli pencerelerin özel koruyucu tedbirlere ihtiyacı bulunmaktadır.

Güç tahrikli pencerelerin özel koruyucu tedbirlere ihtiyacı bulunmaktadır.

Tahrik sistemine sahip otomatik pencereler için genelde emniyet elemanları önerilmektedir. Bunlar, bir kişi veya nesne açılış veya kapanış yolunda olduğunda, bunu algılamalı ve ardından hareketi kesmelidir. Arıza durumunda, pencerenin kontrolsüz açılması veya düşmesi de engellenmelidir. Bu durum, içe doğu açılan pivot açılımlı pencerelerde, bir kavrama ve temizlik makası veya emniyet makası gibi mekanik korumalarla gerçekleştirilebilmektedir.

Product Safety Act, yönergeleri ve standartları

Pencere emniyeti hem manuel olarak kullanılan hem de elektrikli pencerelere uygulanmaktadır.

Pencere emniyeti hem manuel olarak kullanılan hem de elektrikli pencerelere uygulanmaktadır.

Güç tahrikli veya otomatik pencereler, Avrupa Makine Direktifi MRL 2006/42/EC'de tanımlanan makinelerdir. Bu durum, Avrupa Birliği'nde, makineler için kazaların önlenmesine yönelik standartlaştırılmış bir koruma seviyesini kapsamaktadır. Amaç, "özellikle makinelerin kullanımına yönelik olarak, başta çalışanlar ve kullanıcılar olmak üzere insanların ve ev hayvanları ve nesnelerin güvenliğini ve sağlığını sağlamaktır". Makine Direktifi, Almanya'da, Product Safety Act (ProdSG) ve ona dayanan Makine Yönetmeliği (9. ProdSV) aracılığıyla uygulanmaktadır.

Pencereler için ürün standartları

Pencere ve kapı kullanıcılarını, uygun olmayan kullanım veya sistem arızasından kaynaklanan tehlikelere karşı koruyan ek emniyet özelliklerine, pencereler için EN 14351-1 ürün standardında yer verilmektedir. Kavrama ve temizlik makasları veya emniyet makasları, sabitleme elemanları ve açılım sınırlandırıcıları, kaza ve tehlikelerin önlenmesi için uygun mekanik bileşenlerdir.

Güç tahrikli pencereler de ürün standardı EN 14351-1'in kapsamındadır. EN 60335-2-103, elektrikli motorların kullanımındaki emniyete yöneliktir.

Risk değerlendirmeleri ve koruma sınıflarının belirlenmesi

Motor tahrikli bir pencerenin risk potansiyelini belirlemek ve uygun korumayı uygulamak için bina projesi sırasında risk değerlendirmesi gerçekleştirilmelidir. Pencere imalatçıları, değerlendirmeyi Makine Direktifine uygun olarak ve aşağıdakilere dayanarak gerçekleştirir:

 • Kurulum durumu
  Kanadın alt kenarının yerin en az 2,5 m üstünde olduğu ve kasa içi bulunan pencerelerde daha fazla korumaya ihtiyaç yoktur. Kanadın alt kenarının zemin ile aralığı 2,5 m'nin altında olan, serbest bir şekilde erişilebilen pencereler daha büyük risk altında olup bir risk analizi gerçekleştirilmelidir.
 • Oda kullanım türü
  Ofisler, yaşam alanları, anaokulları, okullar veya hastaneler farklı bir şekilde değerlendirilir. Sonuçta, korumaya ihtiyacı olan çocuklar, ekipman hakkında tamamen bilgi sahibi olan kullanıcı grubuna kıyasla, risklerin çok daha az farkındadır.
 • Kontroller/kullanım
  Yağmur-rüzgar kontrolleriyle veya bir bina idare sistemiyle otomatik ve merkezi olarak kontrol edilen pencereler, anahtarlı buton ve pencereyle görsel temas aracılığıyla manuel olarak kullanılan pencerelere kıyasla, daha tehlikeli kabul edilmektedir.

İmalatçının gerekli koruma sınıfındaki değerlendirme sonuçları ve uygulanacak uygun tedbirler:

GEZE pencere emniyet sistemleri

GEZE, "pencere emniyeti" terimini, kullanıcı emniyetini destekleyen ve insanları otomatik pencere tehlikelerine karşı koruyan özel çözümler için kullanmaktadır.

Örneğin, otomatik olarak kontrol edilen pencerelerde, GEZE sensör çözümleri yardımcı olmaktadır. Bu bileşenler, sıkışmaya ve kesilmeye sebep olabilecek kenarların ortaya koyduğu tehlikelere karşı güvenli bir koruma sağlamaktadır. Kaldırmalı pencereler (açma/kapama) için servomotor kullanıldığında, pencere çerçevesinin düşme riski mevcuttur. Bu yüzden, GEZE ayrı, yani tahrik ünitesine bağlı olmayan "GEZE Emniyet Makaslarının" kullanımını zorunlu olarak öngörmektedir. GEZE emniyet kesiciler, kasa ile çerçeve arasında, motordan bağımsız, sabit bir bağlantı olmasını sağlamaktadır. Güç tahrikli kaldırmalı pencereler, sadece GEZE emniyet makası (Tip 35 veya Tip 60) kullanıldığında düşmeye karşı güvenlidir. Emniyet makası yoksa kaldırmalı pencere kullanılmamalıdır.

Düşen kanatlar, yakındakilerin yaşamı ve kol ve bacakları için ciddi bir tehlike oluşturabilir. Bu yüzden, kaldırmalı pencerelerde GEZE tahrik ünitelerini kullanırken GEZE emniyet makaslarının kullanımı zorunludur. Bunlar, bir motor zincirinin kırılması veya ek olarak menteşenin kırılması gibi bileşen arızası durumunda pencereyi emniyete almaktadır.

GEZE pencere emniyet sistemlerine gidiniz

Emniyet makaslarıyla GEZE pencere emniyeti

Emniyet makasları, beklenmedik bir arıza durumunda, pivot açılım konumunda olan büyük ve ağır pencere kanatlarının kontrolsüz düşüşünü engellemektedir. Emniyet makası sadece motorun arızalanması halinde yükü almak için devreye girmektedir.

Otomatik pencereler için GEZE pencere emniyet sistemleri

GEZE çeşitleri, hem içe hem dışa doğru açılan farklı pencere tipleri için temassız sıkışma önleyici koruma sunmaktadır. Pencere tipi ve kurulum pozisyonuna bağlı olarak, belirli bir pencere, aktif kızılötesi kontrol fotoseli veya lazer tarayıcı aracılığıyla uygun bir sensörle güvence altına alınabilir. Çeşitli sensörler, ayrı kapanma kenarlarının veya tüm bina cephesi bölümlerinin korunmasına olanak sağlamaktadır.

GEZE GC 339 aktif kızıl ötesi ışın perdesi ve GEZE LZR_I100 lazer tarayıcıyla kullanılan sabitleme değişkenleri, aşağıda örnekle gösterilmiştir.