İyileştiren mimari – bina planlamasının, esenliği ve sağlığı destekleme biçimi

Hastaneler, bakımevleri ve huzurevleri elbette temiz, hijyenik ve hatta bazı alanlarda mikroptan arındırılmış olmalıdır. Bu binalar ayrıca engelsiz erişilebilirlik ve yangından koruma yönetmeliklerine de uymalıdır. Bu, ortamın sıklıkla steril ve işlevsel görünebileceğini ancak sıcak karşılamadığını ifade etmektedir. Aynı zamanda bu binalar, hastaların, sakinlerinin, personelinin ve ziyaretçilerinin esenliğini ve iyileşmesini aralıksız destekleyen bir atmosfer yaratmalıdır. Bu farklı ihtiyaçları birleştirmek bina planlamasını karmaşıklaştırmaktadır.

Kendini iyi hissetme faktörü karşısında hijyen yönetmelikleri - uyumsuz talepler mi?

Bir yandan, hastalar ve ziyaretçiler için uygun bakımı temin etmekte yaşamsal olduğu düşünülen hijyen yönetmelikleri ve önlemleri bulunmaktadır. Diğer yandan, ortam olabildiğince konforlu olmalı, aynı zamanda açıklığı, güvenliği ve dinlendirmeyi temin etmelidir. Bu nedenle, iyileştiren mimarinin amacı, bazı kilit sorulara yoğunlaşarak mimariyi ve sağlığı bir araya getirmektir: Mimari, iyileşmeye nasıl katkı sağlayabilir? Pozitif çevre, sağlığın korunmasına hangi ölçüde katkı sağlamaktadır? İşaretlerle gösterme eksikliğine ek olarak, stres, gürültü, karanlık ve kötü hava gibi faktörler, insanların esenliği üzerinde, dolayısıyla iyileşmeleri üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, iyi gerçekleştirilmiş işaretlerle gösterim, ışıklandırma ve havalandırma pozitif bir sonuç elde etmede belirleyici faktörlerdir.

Bir bina – farklı kullanıcı grupları için deneyimler yeri

Bir hastanenin veya bakımevinin yapısı küçük bir kente benzer. Aile odaları, yoğun bakım koğuşları, restoranlar, destekleyici organizasyonlar, parklar ve hatta pek çok durumda bir ibadet yeri bulunur. Bu nedenle, bu çok sayıdaki farklı alan hastalar, hastane sakinleri ve ziyaretçiler gibi tüm kullanıcı grupları için pozitif bir deneyim olmalıdır. Bakımevleri ve huzurevleri de pek çok vasıflı çalışan için iş yerleridir; ve personelin esenliği, hastalar ve bu evlerdeki sakinler üzerinde ani etkiye sahiptir.

Otomatik kapılar sayesinde odalara temassız girin

Örneğin engelsiz erişilebilirlik, dinlenme alanları ve manzaralar, hastane mimarisinde büyük bir yol oynar. Bununla birlikte, güneş ışığı ve temiz hava beslemesi de bina planlamasında önemli bir etkiye sahiptir. Bu nedenle, modern mimari, terapinin bu serbest biçimlerini aktif şekilde kullanmaya ve örneğin geniş pencere cepheleri veya çatı pencereleri kurmaya odaklanmaktadır. Doğal havalandırma konusu, ayrıca kapı ve pencere çözümlerinin bina planlamasına tamamen entegre edilmesini gerektiren büyük bir öneme sahiptir. Otomatik kapılar genel ve temassız erişimi garanti ederek ister koridorlarda, bekleme alanlarında ister ameliyathanelerde olsun yüksek düzeyde hijyen sağlamaktadır. Pencere motorları, bina otomasyon sistemiyle birlikte, temassız ve konforlu bir ortam iklimi de temin eden otomatik havalandırma sağlamaktadır. Böylelikle, otomatik kapılar ve pencereler yangından koruma ile duman ve ısı tahliyesi çözüm taleplerini yerine getirerek aynı zamanda iyileştiren mimari konseptini de desteklemektedir.

GEZE kapı ve pencere sistemleri sayesinde hastane hijyenini daha iyi koruyun

İyileştiren mimari konseptinin başarıyla uygulanabileceğinden emin olmak için hastane hijyenini, engelsiz erişilebilirliği, pencerelerin ve kapıların temassız kullanılmalarını hedefleyen çeşitli bileşenler ve işlevler sunuyoruz. Bu, örneğin kapıların ve pencerelerin uyumlu, temassız ve böylece mikropsuz kullanılması aracılığıyla hastalar için iyileşme sürecini korumak olabilir. Bir başka örnek, temiz hava beslemesi gibi, iyileşmeye, sağlığa ve esenliğe yardım eden önlemlerdir. Şu ana kadar çok sayıda bakımevi ve sağlık kuruluşunu kapı ve pencere çözümlerimizle donattık.

Tüm sağlık sektörü bir değişimden geçiyor: sadece huzurevleri değil, hastaneler de hastalar, personel ve ziyaretçiler için bir hastaneden ziyade daha sıcak karşılayıcı ve konforlu olmalıdır. Buradaki ödevimiz, bu değişim sürecini çözümlerimiz ve ürünlerimizle biçimlemeye aktif şekilde yardım etmektir.

Karen Sum, Head of Global Account Management

GEZE, iyileştiren mimarinin kilit hedeflerini desteklemektedir

"İyileştiren mimarinin" hedefi, kendi kendine iyileşme sürecinde hastalara ve hastane sakinlerine yardımcı olmaktır. İyileşmeyi ve esenliği desteklemek üzere, iyileştiren mimarinin hedefleri aşağıdakileri içerir:

İyileştiren Mimari hakkında daha fazla bilgi (PDF | 693 KB)

Başarı için bir faktör olarak bütün paydaşlarla entegre bina planlaması

Hastalar, çalışanlar ve işletmeciler gibi farklı kullanıcı gruplarının ihtiyaçlarını birleştirmek, uygulamada yer alan farklı iş kollarından çeşitli tarafları içine alan gerçek bir orkestra şefliğidir. Entegre yaklaşımımız ve ürünümüzün sektör genelindeki kullanımı, hassas sağlık hizmeti alanında büyük bir avantajdır. İster hastalar veya hastane sakinleri için engelsiz erişilebilirlik, bakım personeli için kolaylık ve güvenlik, isterse temiz oda alanlarına mikropsuz erişim olsun ürün ve hizmet yelpazemiz bu gerekliliklerin pek çoğunu karşılamaktadır. "İyileştiren mimari" kullanıcıların deneyimleriyle ve kolektif geliştirme fırsatlarıyla başlar. Bu nedenle, iyileştiren mimariyi sağlık kuruluşlarında bir başarı yapmak, ayrıca işletmecinin finansal başarısını temin etmek için bir binanın tüm kullanıcıları bilgilerini ve geribildirimlerini sunmalıdır. Bunun önemli bir yönü, projenin hemen başından itibaren bütün ürün gruplarını içine alan entegre bina planlamasıdır. BIM alanındaki uzmanlığımızla size bu konuda destek vermekten memnuniyet duyarız.

GEZE BIM projeleri hakkında daha fazla bilgi

Sağlık sektöründeki kullanıcıya yönelik ekonomik GEZE çözümleri

Bu yaklaşım çalışan verimliliğini artırmakla kalmaz, sıklıkla hastaların kalış sürelerini de kısaltır. En son örnekler, iyileştirmeye yoğunlaşan iyi düşünülmüş mimarinin ve tasarımın, hastanede daha kısa süre kalma, daha az enfeksiyon ve daha az ağrı da dahil olmak üzere, hastaların iyileşmeleri üzerinde ölçülebilir etkilere nasıl sahip olabileceğini göstermiştir. Genel olarak, bu önlemler hastanelerin ve bakım evlerinin finansal performansını artırabilir.

Sağlık sektöründeki çözümler paketimiz

Varşova Anıt Çocuk Sağlığı Enstitüsündeki hava geçirmez şekilde yalıtılmış kapıların bulunduğu ameliyathane

Anıt Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Varşova © H. Łukasz Janicki / GEZE Polska

İster gürültü azaltma, ihtiyaç içindeki kullanıcıları güçlendirme, hijyeni koruma, göze çarpmayan güvenlik önlemleri isterse doğal havalandırma olsun GEZE, esenlik atmosferine sahip etkili bir tesisin temel özelliklerini bilmektedir. Ürünlerimizin genel ürün grubu ölçeğindeki kombine kullanımı, giriş alanlarından, koridorlardan, dinlenme ve bekleme odalarından ameliyathanelere, laboratuvarlara ve idari alanlara kadar sağlık kuruluşları için özelleştirilmiş paketlerde kendini ortaya koymaktadır. Bu paketler, elbette GEZE Cockpit ile bina otomasyon sistemine sorunsuzca entegre edilmiş halde, avantajlarınızı azamileştiren sistem çözümlerinin önceden yapılandırılmış bir setiyle yaygın güçlüklere yanıttır.

Ürünlerimizin sağladığı avantajlara yakından bakış

  • Kombine avantajlar: doğal havalandırma için kapı ve pencere tasarımıyla hava kalitesinde artış ve enerji masraflarında azalış
  • Gürültü azaltma: sessiz kapı motoru ve freni teknolojisi, gürültü azaltma için otomatik akustik yalıtım
  • Artırılmış hijyen: odalara temassız giriş ve çıkış
  • Engelsiz erişilebilirlik: otomatik kapı sistemleriyle hareketi sınırlı insanlar için erişim
  • Azaltılmış enerji maliyetleri: sıcaklığa ve kullanım sıklığına bağlı olarak, pencerelerin ve kapıların kontrollü yönetimiyle akıllı iklimlendirme tasarımı
  • Azami güvenlik: uygun tasarımlar ve sistemler yardımıyla güvenilir duman ve ısı tahliyesi

Ayrıntılarıyla özel GEZE paket çözümlerimiz

İhtiyaçlarınızı karşılamak üzere aşağıda açıklanan paketleri bütünüyle özelleştirerek özel taleplerinizi karşılamak için teklifimizi memnuniyetle ayarlayabiliriz. Bu nedenle, örnek çözüm paketlerini ihtiyaçlarınıza uyarlayabilir veya ayrı çözümler oluşturabiliriz. Sizi desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Giriş alanı için kapı ve pencere çözümleri

Giriş alanı için kapı ve pencere çözümleri

Paket 1 – özellikle giriş alanları için

Bu paket, öncelikle binanızın giriş alanı için kapı ve pencere çözümlerine odaklanmaktadır. Resepsiyon alanının tasarımı, hastaların, hastane sakinlerinin ve ziyaretçilerin esenliği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle bu paket, öncelikle binanızın giriş alanı için kapı ve pencere çözümlerine odaklanmaktadır.

Giriş alanı için İyileştiren Mimari çözümleri (PDF | 1,12 MB)

TSA 325 NT

TSA 325 NT © Martin Jakob / GEZE GmbH

TSA 325 NT

Yüksek kullanım sıklığıyla azami kolaylık için döner kapı tahriki – 3600 mm'ye varan iç çap.

Yüksek performans: örn. giriş alanlarında yoğun kullanım sırasında dahi güvenilir

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

GEZE Powerturn

Powerturn otomatik döner kapı motoru büyük ağır kapıları güvenilir ve emniyetli bir şekilde açabilir. Bu döner kapı motoru sadece 7 cm'lik toplam boyu sayesinde her tasarıma kusursuzca uyum sağlar.

Gürültü azaltma: giriş alanlarında veya koridorlarda yoğun kullanım nedeniyle sessiz çalışma, akustik yalıtım

Azaltılmış stres, artırılmış güvenlik: engelsiz serbest geçiş, ani duruşlar olmaksızın devamlı ve sessiz taşıma, örn. hastalar taşınırken

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit'le akıllı kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için ilk bina otomasyon sistemiyle bina otomasyonundaki boşluğu kapatıyoruz.

Daha düşük enerji maliyetleri: örneğin giriş alanlarında veya bekleme alanlarında ve hasta muayene odalarında, sıcaklığa ve erişim sıklığına bağlı olarak, pencerelerin ve kapıların kontrollü yönetimiyle akıllı iklimlendirme tasarımı

GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop © GEZE GmbH

GEZE ActiveStop

GEZE ActiveStop kapı freni, sessiz durdurma, hafif kapanma ve kolay sabitleme sağlar.

Gürültü azaltma: giriş alanlarında veya koridorlarda örn. yoğun kullanım nedeniyle sessiz çalışma, akustik yalıtım

GEZE Slimchain

GEZE Slimchain © GEZE GmbH

GEZE Slimchain

Dar ve göze çarpmayan görünüm sayesinde bina cephesi tasarımına optimum şekilde entegre edilmiş, içe ve dışa açılımlı pencereler için çekici bir tasarımda zincirli motor.

Kombine kullanım: neredeyse tüm odalar için kullanılabilir, iyileştirilmiş hava kalitesi ve doğal havalandırmayla enerji maliyetlerinin azaltılmasını vaat eder

Otonomi: hastalar, yataklarından çıkmak zorunda kalmadan temiz hava beslemesini kendi başlarına kontrol edebilirler

Sağlıkta GEZE ürünleri

Sağlıkta GEZE ürünleri

Paket 2 – özellikle iç ve dış alanlar için

Bu paket, sağlık kuruluşunuzun iç ve dış alanlarında çok çeşitli kullanımlar için farklı çözümler içermektedir. Bir binanın çok sayıdaki kullanıcısı genellikle binaya farklı gereklilikler de yükler. Bu nedenle bu paket, sağlık kuruluşunuzun iç ve dış alanlarında çok çeşitli kullanımlar için farklı çözümler içerir.

İç alanlar için İyileştiren Mimari çözümleri (PDF | 180 KB)

Doğal havalandırma için İyileştiren Mimari çözümleri (PDF | 304 KB)

GEZE Slimdrive

GEZE Slimdrive © Martin Jakob / GEZE GmbH

GEZE Slimdrive

Azami tasarım taleplerine sahip cam bina cepheleri.

Artırılmış hijyen: odalara veya koridor geçitlerine temassız giriş çıkış; kapının hareket etmesini önleyen "temizleme" moduyla etkili temizleme

Azaltılmış stres, artırılmış güvenlik: engelsiz serbest geçiş, ani duruşlar olmaksızın devamlı ve sessiz taşıma, örn. hastalar taşınırken

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit

GEZE Cockpit akıllı kapı, pencere ve güvenlik teknolojisi için ilk akıllı bina otomasyon sistemi ile bina otomasyonundaki açığı dolduruyor.

Azaltılmış enerji maliyetleri: örneğin giriş alanlarında veya bekleme odalarında ve hasta muayene odalarında, sıcaklığa ve erişim sıklığına bağlı olarak, pencerelerin ve kapıların kontrollü yönetimiyle akıllı iklim tasarımı

GEZE Pendulo System

GEZE Pendulo System © GEZE GmbH

GEZE Pendulo Sistemi

Tamamen cam duvar sistemi olan Pendulo çok çeşitli zarif çözümler sunar.

İyi hissetme faktörü: açık ve saydam odalar veya bir açık hava manzarası için ilk tercih

GEZE E 1500 N

GEZE E 1500 N © Nikolaus Grünwald / GEZE GmbH

GEZE E 1500 N

Küçük boyutlara sahip pistonlu motor, azami tasarım taleplerine sahip bina cephelerinde ve çatı alanlarındaki ağır kanatlar için özellikle uygundur.

Kombine kullanım: neredeyse tüm odalar için, daha yüksek hava kalitesi ve doğal havalandırmayla enerji maliyetlerini düşürmekte kullanılabilir