İyileştirilmiş enerji verimliliği: iklim tepkimeli cephe sayesinde sorunsuz işler

Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulu binasının iklim tepkimeli cephesi, daha fazla konfor, daha hoş oda iklimi ve optimize edilmiş enerji verimliliği için GEZE'nin inovatif kapı, pencere ve güvenlik sistemlerini akıllı bir bina idare sistemine entegre etmektedir.

Akıllı cepheler nasıl çalışır?

Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulu binasının dış görünümü

Grundäckergasse ortaokulu akıllı cepheler kullanıyor.

Akıllı cepheler, binaların enerji tüketimini azaltmak için tasarlanmıştır. Başlıca özellikleri şunlardır

 • Akıllı malzemeler ve sistemler,
 • Veri toplama için sensör teknolojisi,
 • Çevre koşullarına uyarlanabilirlik,
 • Bileşenlerin diğer sistemlerle iletişim kurma yeteneği ve
 • ısıtma ve iklimlendirme ihtiyacını en aza indirmek için iyileştirilmiş bina otomasyonu.

Böylece akıllı cephelerin uygulanması enerji tüketimini azaltabilir, kullanıcıların yaşam kalitesini iyileştirebilir ve binayı daha sürdürülebilir kılabilir.

AKILLI CEPHELER HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Akıllı cephenin avantajları

 • Uyarlanabilirlik: Akıllı cepheler, ışık yoğunluğu, sıcaklık ve hava kalitesi gibi verileri sensörlerle algılar ve değişen çevre koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
 • Konfor: İhtiyaca dayalı bir kumanda, kullanıcı dostudur ve pencereler manuel olarak açılıp kapatılmadan hoş bir iç mekan havası sağlar.
 • Enerji verimliliği: Akıllı cepheler, diğer bina sistemleriyle iletişim kurarak enerji tüketimini ve CO2 emisyonunu azaltabilir.
Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulu binasında yatık bir pencerenin ayrıntılı görünümü

Daha fazla emniyet ve enerji verimliliği için Slimchain zincirli motorlar. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulundaki bir sınıfın görünümü

Okul binasının iklim tepkimeli cephesinin havalandırma sistemleri, optimum oda hava kalitesini sağlamak için akıllı şekilde kumanda edilir. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulu binasında yatık bir pencerenin ayrıntılı görünümü

2,5m'nin altında monte edilen tüm motorlu pencereler, GC 342 lazer tarayıcı ve bir emniyet şalter modülüyle donatılmıştır.

Akıllı: Akıllı sensörler otomatik pencere havalandırmasını kumanda eder

Pencereler, bina idare sistemine entegre edilmiş Slimchain zincirli motorlarıyla donatılmıştır. Okul binasının iklim tepkimeli cephesinin havalandırma sistemleri, optimum oda hava kalitesini sağlamak için akıllı şekilde kumanda edilir. Bu kumanda, CO2 konsantrasyonu, iç ve dış ortam sıcaklığı, oda kullanımı ve zaman gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak gerçekleşir.

İç mekan denetimi için CO2 konsantrasyonunu ve sıcaklığı ölçen sensörler kullanılır. Burada üç kademeli bir kontrol mevcuttur: 10°, 35° (yavaş ve sessiz havalandırma) ve 55° (hızlı havalandırma). Hem öğretmenler hem de öğrenciler bu ayarları değiştirme imkanına sahiptir. Sistem ayrıca rüzgar basıncı ve rüzgar emişi gibi cephe bağımlılıklarını hesaba katmak ve cereyan oluşumlarını önlemek için rüzgar yönünü tespit eder. Taşma elemanları, aynı zamanda ses yalıtımlı olan kontrollü hava değişimini sağlar.

Kullanıcı dostu: Otomatik havalandırma + manuel basma buton

Grundäckergasse ortaokulu binasındaki havalandırma, CO2'ye, sıcaklığa, kullanıma ve zamana bağlı olarak otomatik kumanda edilir. Bu çözüm, kontrollü doğal havalandırma sağlar ve öğretmenleri manuel havalandırma yapma zahmetinden kurtarır. Bununla birlikte, öğretmenlerin ve öğrencilerin gerektiğinde kontrol sistemine müdahale edebilecekleri kontrol üniteleri de vardır. Bu basma butonlar, pencereleri manuel olarak açma veya kapatma seçeneği sunar. Bu şekilde, otomatik pencere havalandırması kullanıcı dostu ve esnek olmaya devam eder.

OTOMATİK HAVALANDIRMA HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Otomatik pencereleri güvenli hale getirme

Okullar özellikle yüksek güvenlik standartlarını karşılamalıdır – ne de olsa burada çocukların esenliği söz konusudur. Bu nedenle, motorlu pencerelerin 2006/42/AT sayılı Makine Direktifi kapsamında makine olarak sınıflandırılmasına ve dolayısıyla uygun şekilde emniyete alınması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Grundäckergasse ortaokulu binasında, 2,5 m'nin altında monte edilen tüm motorlu pencereler GC 342 lazer tarayıcı ve bir emniyet şalter modülüyle donatılmıştır. Bu pencere emniyeti 1. katta teras alanında içte ve dışta uygulanmıştır.

PENCERE GÜVENLİĞİ İÇİN DAHA FAZLA ÖNERİ

Pencere cephesinin ve yatık bir pencerenin görünümü

Gece serinletmesi otomatik kumanda edilen pencerelerle gerçekleşir. © Sigrid Rauchdobler // GEZE GmbH

Gece serinletmesi enerji tasarrufu sağlar

Grundäckergasse ortaokulu binasında otomatik gece serinletmesi enerji verimliliğine katkıda bulunur. Slimchain pencere motorlarıyla otomatikleştirilmiş pencereler, gündüz oluşan ısıyı gece boyunca dışarıya iletir, böylece oda sıcaklığı özellikle gece saatlerinde düşürülür. Gece serinletmesi, sadece ayarlamayı değil aynı zamanda görselleştirmeyi de üstlenen yerinde bir yazılımla kumanda edilir. Bu da işletmecilerin ve kullanıcıların ayarlamalar yapmasına olanak tanır. Kontrol, hem zamana hem de sıcaklığa bağlı faktörlerin dikkate alındığı bina idare teknolojisi (GLT) aracılığıyla yapılır.

GECE SERİNLETMESİ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

BACnet ve KNX aracılığıyla bina idare teknolojisine sorunsuz entegrasyon

Pencere motorlarının bina veri yolu üzerinden kumandası ve geribildirimleri IQ box KNX ile gerçekleştirilir. Her otomatik pencereden gelen güvenilir durum mesajları, binanın daha verimli bir şekilde izlenmesini sağlar. Basma butonlar ve sensörler gibi diğer bileşenler entegre basma buton arayüzü üzerinden bağlanmıştır. İhtiyaca bağlı olarak, yükseltmeler ve genişletmeler de kolayca yapılabilir.

Bina idare teknolojisinde KNX ve BACnet ortamı arasındaki iletişim, sistemler arasında net iletişim protokolleri tanımlandığı için sorunsuzca işler. Bununla, iki sistem arasında verimli veri aktarımı sağlanır.

BİNA OTOMASYONU HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ

Bir bakışta iklim tepkimeli cephenin tüm avantajları

 • Havalandırma sistemlerinin akıllı kontrol ünitesi sayesinde optimum oda hava kalitesi.
 • Üç aşamalı kontrolle CO2 konsantrasyonu, sıcaklık, kullanım ve zamana göre havalandırma ayarı.
 • Öğretmenler ve öğrenciler için kontrol üniteleriyle havalandırmayı manuel olarak kontrol etmek mümkündür.
 • Pencerelerin emniyeti, emniyet şalter modülü ve GC 342 lazer tarayıcı ile sağlanır.
 • Cereyan oluşumlarını önlemek için rüzgar yönünün dikkate alınması.
 • Kontrollü hava değişimi ve gece serinletmesi sayesinde enerji verimliliği.
 • BACnet sensörlerinin ve KNX arayüzünün entegrasyonu, bina idare teknolojisiyle verimli iletişime imkan tanır.
 • İnovatif teknolojilerle enerji tasarrufuna ve CO2 azaltımına katkı.
 • Akıllı bina konsepti, sürdürülebilirliği ve optimum bina verimliliğini destekler.

İlerisi düşünülerek tasarlanmış: Daha fazla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği

Viyana'daki Grundäckergasse ortaokulu binasının iklim tepkimeli cephesi, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından gelecekteki zorlukların üstesinden gelmek için inşaat mühendisliğindeki akıllı teknolojilerin ve sürdürülebilir konseptlerin entegrasyonunun olağanüstü bir örneğidir. GEZE projenin başarılı olması için burada sadece bileşenleri tedarik etmekle kalmadı, aynı zamanda proje yönetimi ve programlama için kapsamlı danışmanlık ve hizmetler de sağladı.