Çağlar boyunca yaşanası binalar

GEZE uzmanlarımız Sören Eilers, Bernd Saller ve Florian Süpfle ile modern yapılardaki gereksinimleri ve trendleri ele alıyoruz. Son yıllarda inşa ve yaşanası binalar fikrinde neler değişti?

Bugün geçmiştekinden farklı mı inşa ediliyor?

Florian Süpfle: Yapılar son birkaç on yılda epey değişti. Savaş sonrası dönemde yeniden yapılanma ön plandaydı. O dönemde binalar, kısmen düşük kaliteli malzemelerle ve fazla planlama yapılmadan hızlıca inşa edilmişti. Peki ya bugün? Emniyetesürdürülebilirliğe ve enerji verimliliğine öncelik veriliyor.

Bu durum ne gibi zorluklara yol açıyor?

Florian Süpfle: Engelsiz erişilebilirlik ve enerji verimliliği ile bina projelendirmesi, daha karmaşık hale geldi. Buna ek olarak, örneğin yangından koruma gibi yönetmelikler de var. Tüm bunları dengelemek için planlamacıların farklı alanlardan profesyonellerle birlikte çalışması gerekiyor.

Çok fonksiyonlu kapıların planlanması hakkında daha fazla bilgi edinin

Sören Eilers: Buna rağmen hâlâ binalar inşa ediyoruz, kamu sektöründe bu eğilim daha da artıyor. Binalar "belirli bir amaç için" inşa edilir ve mevcut yasal durum dikkate alınmalıdır. Bir diğer odak noktası da bina ikliminin korunmasıdır. Bu, planlamacılar için bir güçlük olduğu kadar aynı zamanda bir fırsat da.

BIM ile karmaşık yapı projeleri daha ekonomik ve verimli hale gelir.

Hangi yeni teknolojiler planlama süreçlerini değiştiriyor?

Bernd Saller: Fizibilite, akla yatkınlık ve standart testlerini gerçekleştirmek için kullanılabilecek yazılımlar elbette standartlara uyumu kolaylaştırabilir.

Florian Süpfle: Kesinlikle, dijitalleşme yapı projelerini hayata geçirmemizi kolaylaştırıyor. Bina verileri, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile dijital olarak kaydediliyor. Bu şekilde, tüm iş kolları daha iyi bilgi alışverişinde bulunabilir. Ya da sanal gerçeklik: planlamacılar ve müşteriler binaları sanal olarak deneyimliyor ve gerçek zamanlı olarak değişiklik yapabiliyor.

GEZE BIM projelerini indirin

Bina verileri, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile dijital olarak kaydediliyor. Bu şekilde, tüm iş kolları daha iyi bilgi alışverişinde bulunabilir.

Florian Süpfle, GEZE Spesifikasyon Satış Müdürü
FA GC 170 - Kablosuz telsiz eklentisi

GEZE Wireless Kit sayesinde, GEZE sabitleme sistemlerindeki tavan alarm cihazları ve elle tetikleme mekanizmaları, lentoya takılan dedektöre kablosuz bağlanabilir. © Annika Feuss / GEZE GmbH

Sören Eilers: Mevcut kullanım da daha bir önem kazanıyor. Örneğin homeoffice nedeniyle daha az ofis alanı gerekli.

Florian Süpfle: Doğru. Bir ofis binasında genellikle farklı kiracılar tarafından kullanılan birimler vardır. Bu durum, farklı kiralık birimlerden geçen acil çıkış ve kurtarma yollarını bir planlama zorluğu haline getiriyor. Ancak mevcut binaların dönüştürülmesi GEZE için büyük bir potansiyel sunuyor.

Bina restorasyonu hakkında her şey

Sören Eilers: Sürdürülebilir yapıları unutmamalıyız. Düşük U değerine sahip pencere veya kapılara olan talep artıyor. Ayrıca bina ürünlerinde azami enerji verimliliğine daha fazla dikkat ediliyor.

Florian Süpfle: Günümüzde daha sürdürülebilir, daha hafif ve kısmen daha ucuz olan birçok malzeme var. Geçmişte kapılar ve pencereler çoğunlukla ahşaptan yapılıyordu. Artık PVC, alüminyum, ahşap ve cam veya bunların bir kombinasyonu kullanılıyor.

Bernd Saller: İşin bir de fiyat boyutu var. Tasarım artık ikinci planda.

Sören Eilers: Ancak cam yüzeylere, açık binalara ve akıllı bina sistemine belirgin bir eğilim var.

Bina otomasyonu hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilir yapıları unutmamalıyız. Düşük U değerine sahip pencere veya kapılara olan talep artıyor. Ayrıca bina ürünlerinde azami enerji verimliliğine daha fazla dikkat ediliyor. Ancak cam yüzeylere, açık binalara ve akıllı bina sistemine belirgin bir eğilim var.

Sören Eilers, GEZE Spesifikasyon Satış Müdürü

Geleceğin yaşanabilir binalarının nasıl gelişeceğini görmek bizi heyecanlandırıyor. Kesin olan bir şey var: Bu gelişmenin aktif bir parçası olacağız. Röportaj için teşekkürler.